ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΚΕΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ ΜΠΟΥΛΟΥΜΗ Δ. ΚΑΙ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ Γ. ΣΤΙΣ 20-01-20

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

 της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

και ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ ΓΙΩΡΓΟΥ

 

   

Κανονική συνεδρίαση της 20-01-20  (Πράξη 4η)

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι τα θέματα που εξετάστηκαν στις 20-01-2020 είναι τα εξής:

 

Θέμα 1ο : Αίτημα του Δ/ντή του ΕΠΑ.Λ Αιγινίου, που αφορούσε στον ορισμό υπεύθυνου τομέα σχολικού εργαστηρίου.

Το συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την πρόταση του συλλόγου διδασκόντων, πρότεινε ομόφωνα την κ. Χαλκίδου Παρθένα εκπ/κό ειδικότητας ΠΕ80.

Οι αιρετοί της ΚΕΕ της εύχονται καλή θητεία στα νέα της καθήκοντα.

 

Θέμα 2ο: Αίτηση αναπληρωτή εκπ/κού ειδικότητας ΠΕ87.08 για αναγνώριση της συνάφειας του μεταπτυχιακού του.

Τo αίτημά του έγινε ομόφωνα δεκτό.

 

Θέμα 3ο: Αίτηση δύο εκπ/κών ειδικότητας ΠΕ86 και ΠΕ04.04, για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.

Το αίτημά τους έγινε ομόφωνα δεκτό.

 

Θέμα 4ο: Αίτημα του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ για έγκριση υπερωριών προκειμένου να καλυφθούν λειτουργικές ανάγκες.

Τo αίτημα έγινε ομόφωνα δεκτό για την ειδικότητα ΠΕ87.02.

 

Θέμα 5ο : Εναπομείναντα λειτουργικά κενά σε σχολεία γενικής αγωγής.

 

Ειδικότητα Πλήθος
ΠΕ08 2 ΑΠΩ και 1 ΑΜΩ
ΠΕ79.01 1 ΑΠΩ
ΠΕ 87.01 1 ΑΜΩ

 

 

Παρατήρηση  

Τα κενά στις μουσικές ειδικεύσεις παρέμειναν ως έχουν αφού αφαιρέθηκαν οι ώρες των ωρομισθίων που προσελήφθησαν πριν από λίγες ημέρες.

Η απόφαση πάρθηκε ομόφωνα.

 

Θέμα 6ο: Εναπομείναντα λειτουργικά κενά σε τμήματα ένταξης, στην παράλληλη στήριξη και σε σχολεία ειδικής αγωγής.

 

       Τμήματα ένταξης

 

Ειδικότητα Πλήθος
ΠΕ02 2 ΑΠΩ και 2ΑΜΩ
ΠΕ03 2 ΑΠΩ και 1 ΑΜΩ
ΠΕ04.01 1 ΑΠΩ
ΠΕ04.02 1 ΑΜΩ

 

     Παράλληλη στήριξη

 

Ειδικότητα Πλήθος
ΠΕΟ3 1 ΑΜΩ
ΠΕ04.01 1 ΑΜΩ

 

                 ΕΕΕΕΚ

 

Ειδικότητα Πλήθος
ΠΕ02 1 ΑΠΩ

 

              ΕΝΕΕΓΥΛ

 

Ειδικότητα Πλήθος
ΠΕ03 1 ΑΠΩ

 

Η απόφαση πάρθηκε ομόφωνα. 

 

Θέμα 7ο: Τροποποίηση στη συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου εκπ/κών, λόγω νέων λειτουργικών αναγκών.

Δύο από αυτές αποφασίστηκαν ομόφωνα, ενώ άλλες τρεις κατά πλειοψηφία 3:1, μειοψηφώντας ο αιρετός της ΚΕΕ, διότι οι παραπάνω συνάδελφοι ήταν ήδη τοποθετημένοι σε δύο σχολεία και θα δημιουργηθούν προβλήματα στις μετακινήσεις τους και στην τροποποίηση των προγραμμάτων των σχολικών μονάδων.

Οι παραπάνω τροποποιήσεις  αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Δ/νσης.

Παρατήρηση

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση απουσίαζαν από το συμβούλιο το τακτικό αιρετό μέλος της ΔΑΚΕ και το αναπληρωματικό, οπότε τα παρόντα μέλη ήταν συνολικά τέσσερα.

 

 

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
αιρετό τακτικό μέλος αιρετό αναπληρ. μέλος
του ΠΥΣΔΕ του ΠΥΣΔΕ
τηλ. 6947842040 τηλ. 6930478469