ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ ΜΠΟΥΛΟΥΜΗ Δ. ΚΑΙ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ Γ. ΣΤΙΣ 27-01-20

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

 της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

και ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ ΓΙΩΡΓΟΥ

 

   

Κανονική συνεδρίαση της 27-01-20  (Πράξη 5η)

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι τα θέματα που εξετάστηκαν στις 27-01-2020 είναι τα εξής:

 

Θέμα 1ο : Διάθεση εκπ/κών στο ΔΙΕΚ Κατερίνης.

Ομόφωνα διατέθηκαν τρεις εκπ/κοί ειδικότητας ΠΕ05, ΠΕ11 και ΠΕ86 στο ΔΙΕΚ Κατερίνης, διότι είχαν υποβάλει σχετική αίτηση.

 

Θέμα 2ο: Αίτηση αναπληρώτριας εκπ/κού ειδικότητας ΠΕ03.50, για αναγνώριση της συνάφειας του μεταπτυχιακού της.

Τo αίτημά της έγινε ομόφωνα δεκτό.

 

Θέμα 3ο: Αίτηση απόσπασης εκπ/κού ειδικότητας ΠΕ02 που επέστρεψε από αναρρωτική άδεια, προκειμένου να μη διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας που ανήκει οργανικά.

Το αίτημα έγινε ομόφωνα δεκτό και η αιτούσα αποσπάστηκε σε άλλη σχολική μονάδα για την κάλυψη νέου λειτουργικού κενού.

 

Θέμα 4ο: Πρόταση του συμβουλίου προς την Περιφέρεια για τροποποίηση του διοικητικού έργου δεκατριών εκπ/κών.

Η πρόταση αποφασίστηκε ομόφωνα.

 

Θέμα 5ο: Αίτηση του Ε.Κ Κατερίνης, που αφορούσε στην τροποποίηση της απόφασης διάθεσης δύο εκπ/κών ειδικότητας ΠΕ88.01 στο συγκεκριμένο Ε.Κ.

Το αίτημα έγινε ομόφωνα δεκτό. 

 

Θέμα 6ο: Τροποποίηση προσωρινών τοποθετήσεων.

Αποφασίστηκαν ομόφωνα και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Δ/νσης.

 

Θέμα 7ο: Αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας τριών αναπληρωτών εκπ/κών, για βαθμολογική εξέλιξη.

Αναγνωρίστηκε ομόφωνα, κατόπιν σχετικής εισήγησης του αρμόδιου τμήματος της υπηρεσίας.

 

 

 

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
αιρετό τακτικό μέλος αιρετό αναπληρ. μέλος
του ΠΥΣΔΕ του ΠΥΣΔΕ
τηλ. 6947842040 τηλ. 6930478469