ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΚΕΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ ΜΠΟΥΛΟΥΜΗ Δ. ΚΑΙ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ Γ. ΣΤΙΣ 31-01-2020

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

 της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

και ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ ΓΙΩΡΓΟΥ

 

   

Κανονική συνεδρίαση της 31-01-20  (Πράξη 6η)

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι τα θέματα που εξετάστηκαν στις 31-01-2020 είναι τα εξής:

 

Θέμα 1ο : Αίτημα του Δ/ντή του Γυμνασίου Κονταριώτισσας, που αφορούσε στην κάλυψη νέου λειτουργικού κενού στην ειδικότητα ΠΕ04.01, λόγω παραίτησης αναπληρωτή εκπ/κού.

Το εν λόγω κενό θα δηλωθεί στο σύστημα και θα καλυφθεί μετά την πρόσληψη αναπληρωτή.

 

Θέμα 2ο: Αιτήσεις τεσσάρων αναπληρωτών εκπ/κών για αναγνώριση της συνάφειας του μεταπτυχιακού – διδακτορικού τους.

Τo αίτημά τους έγινε ομόφωνα δεκτό.

 

Θέμα 3ο: Αιτήσεις δύο εκπ/κών ειδικότητας ΠΕ87.01 και ΠΕ11, για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.

Το αίτημά τους έγινε ομόφωνα δεκτό.

 

Θέμα 4ο: Έγκριση υπερωριών στην ειδικότητα ΠΕ82 για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών.

Ομόφωνα εγκρίθηκαν 3 ώρες υπερωρίας στην ειδικότητα ΠΕ82.

 

Θέμα 5ο: Αίτηση του Ε.Κ Κατερίνης, που αφορούσε στην τροποποίηση της απόφασης διάθεσης τεσσάρων εκπ/κών στο συγκεκριμένο Ε.Κ.

Το αίτημα έγινε ομόφωνα δεκτό. 

 

Θέμα 6ο: Αίτημα αναπληρωτή εκπαιδευτικού  ειδικότητας ΠΕ02.50, που αφορούσε στην τροποποίηση της προσωρινής του τοποθέτησης.

Το αίτημα δεν ικανοποιήθηκε διότι το εν λόγω κενό καλύφθηκε από εκπ/κό που βρισκόταν ψηλότερα στη λίστα με τα κοινωνικά κριτήρια.

 

 Θέμα 7ο: Προσωρινές τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπ/κών στα τμήματα ένταξης, στην παράλληλη στήριξη και στα σχολεία ειδικής και γενικής αγωγής.

Αποφασίστηκαν ομόφωνα και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Δ/νσης.

 

Θέμα 8ο: Τροποποίηση της διάθεσης εκπ/κών σε σχολικές μονάδες για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου.

Αποφασίστηκαν ομόφωνα και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Δ/νσης.

 

Θέμα 9ο: Αίτηση εκπ/κού ειδικότητας ΠΕ02, που αφορούσε στην τροποποίηση της απόφασης διάθεσής της σε άλλη σχολική μονάδα για συμπλήρωση του υποχρεωτικού της ωραρίου.

Το αίτημά της έγινε ομόφωνα δεκτό.

 

 

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
αιρετό τακτικό μέλος αιρετό αναπληρ. μέλος
του ΠΥΣΔΕ του ΠΥΣΔΕ
τηλ. 6947842040 τηλ. 6930478469