ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΚΕΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ ΜΠΟΥΛΟΥΜΗ Δ. ΚΑΙ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ Γ. ΣΤΙΣ 12-02-20

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

 της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

και ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ ΓΙΩΡΓΟΥ

   

Κανονική συνεδρίαση της 12-02-20  (Πράξη 7η)

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι τα θέματα που εξετάστηκαν στις 12-02-2020 είναι τα εξής:

 

Θέμα 1ο : Διάθεση εκπ/κών σε σχολικές μονάδες για παροχή διδασκαλίας κατ’ οίκον.

Συνολικά διατέθηκαν δύο εκπ/κοί, εκ των οποίων ο ένας είναι ειδικότητας ΠΕ03 και ο άλλος ειδικότητας ΠΕ04.05.

Η απόφαση πάρθηκε κατά πλειοψηφία 3:1, μειοψηφώντας ο αιρετός της ΚΕΕ, διότι οι παραπάνω διαθέσεις πραγματοποιήθηκαν χωρίς αίτηση των συναδέλφων. Επίσης οι παραπάνω αποφάσεις έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Δ/νσης.

Παρατήρηση

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση τα παρόντα  μέλη του συμβουλίου  ήταν τέσσερα διότι απουσίαζε ο αιρετός της ΔΑΚΕ (τακτικό και αναπληρωματικό μέλος).

 

Θέμα 2ο: Διάθεση εκπ/κών σε σχολικές μονάδες για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου, λόγω λειτουργικών αναγκών που προέκυψαν από αναρρωτικές άδειες συναδέλφων.

Αποφασίστηκαν ομόφωνα και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Δ/νσης.

 

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
αιρετό τακτικό μέλος αιρετό αναπληρ. μέλος
του ΠΥΣΔΕ του ΠΥΣΔΕ
τηλ. 6947842040 τηλ. 6930478469