ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΚΕΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ ΜΠΟΥΛΟΥΜΗ Δ. ΚΑΙ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ Γ. ΣΤΙΣ 19-02-20

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

 της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

και ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ ΓΙΩΡΓΟΥ

 

   

Κανονική συνεδρίαση της 19-02-20  (Πράξη 9η)

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι τα θέματα που εξετάστηκαν στις 19-02-20 είναι τα εξής:

 

Θέμα 1ο : Αίτημα της Δ/ντριας του 5ου Γυμνασίου, που αφορούσε στην κάλυψη νέου λειτουργικού κενού στην ειδικότητα ΠΕ02, λόγω άδειας εκπ/κού.

Το αίτημα ικανοποιήθηκε ομόφωνα και η σχετική τοποθέτηση αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΔΙΔΕ Πιερίας.

 

Θέμα 2ο: Αναβάθμιση τεσσάρων αναπληρωτών εκπ/κών της παράλληλης στήριξης από μειωμένου ωραρίου σε πλήρους και η διάθεσή τους σε σχολικές μονάδες για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου.

Η απόφαση πάρθηκε ομόφωνα και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΔΙΔΕ Πιερίας.

 

Θέμα 3ο: Αιτήσεις τριών εκπ/κών ειδικότητας ΠΕ04.04, ΠΕ06 και ΠΕ79.01, για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.

Το αίτημά τους έγινε ομόφωνα δεκτό.

 

Θέμα 4ο: Ένσταση εκπ/κού ειδικότητας ΠΕ79.01, που αφορούσε στην επανεξέταση προγενέστερου αιτήματός της για αναγνώριση της συνάφειας του μεταπτυχιακού της ως ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών (integrated master).

Η ένσταση απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία 4:1, μειοψηφώντας ο αιρετός της ΚΕΕ, λόγω της ασάφειας που υπάρχει στη σχετική νομοθεσία.

 

Θέμα 5ο: Προσωρινές τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπ/κών ειδικής αγωγής στην παράλληλη στήριξη και στα τμήματα ένταξης.

Αποφασίστηκαν ομόφωνα και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Δ/νσης.

 

Θέμα 6ο: Τροποποίηση προσωρινών τοποθετήσεων, λόγω νέων λειτουργικών αναγκών.

Αποφασίστηκαν ομόφωνα και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Δ/νσης.

 

Θέμα 7ο: Τροποποίηση της διάθεσης εκπ/κών σε άλλες σχολικές μονάδες για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου με κατ’ οίκον διδασκαλία.

Οι τοποθετήσεις που έγιναν χωρίς σχετική αίτηση του εκπ/κού  αποφασίστηκαν κατά πλειοψηφία 3:2, μειοψηφώντας οι αιρετοί.  

 

 

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
αιρετό τακτικό μέλος αιρετό αναπληρ. μέλος
του ΠΥΣΔΕ του ΠΥΣΔΕ
τηλ. 6947842040 τηλ. 6930478469