ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΕΕ ΣΤΙΣ 05-03-20

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

 της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

και ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ ΓΙΩΡΓΟΥ

 

Κανονική συνεδρίαση της  05-03-20  (Πράξη 13η)

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι τα θέματα που εξετάστηκαν στις 05-03-2020 είναι τα εξής:

 

Θέμα 1ο : Αιτήματα των Δ/ντών των Γυμνασίων Κοντ/σσας και Κάτω Μηλιάς, που αφορούσαν στην κάλυψη νέου λειτουργικού κενού στην ειδικότητα ΠΕ03 και ΠΕ02 αντίστοιχα, λόγω αναρρωτικής άδειας εκπ/κού.

Το αίτημα του πρώτου δεν ικανοποιήθηκε λόγω έλλειψης προσωπικού, ενώ του δεύτερου ικανοποιήθηκε ομόφωνα.

 

Θέμα 2ο: Αιτήσεις αναπληρωτών εκπ/κών ειδικότητας ΠΕ02 και ΠΕ03, για αναγνώριση της συνάφειας του μεταπτυχιακού τους.

Τo αίτημά τους έγινε ομόφωνα δεκτό.

 

Θέμα 3ο: Αιτήσεις τριών εκπ/κών ειδικότητας ΠΕ86, ΠΕ04.01 και ενός, ειδικότητας ΠΕ06, για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.

Το αίτημά τους έγινε ομόφωνα δεκτό.

 

Θέμα 4ο: Μονιμοποίηση εκπ/κού ειδικότητας ΠΕ91.01.

Η απόφαση πάρθηκε ομόφωνα αφού λήφθηκε υπόψη η σχετική εισήγηση της υπηρεσίας. 

 

Θέμα 5ο: Αίτημα εκπαιδευτικού ειδικότητας ΠΕ05, που αφορούσε στην τροποποίηση της απόφασης διάθεσής της σε άλλη σχολική μονάδα για συμπλήρωση του υποχρεωτικού της ωραρίου.

Το αίτημά της έγινε ομόφωνα δεκτό.

 

 Θέμα 6ο: Προσωρινές τοποθετήσεις εκπ/κών λόγω νέων λειτουργικών αναγκών, προσωρινές τοποθετήσεις αναπληρωτών σε τμήματα ένταξης και διάθεση εκπ/κών σε άλλες σχολικές μονάδες για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου.

Όλες αποφασίστηκαν ομόφωνα εκτός από δύο περιπτώσεις που αποφασίστηκαν κατά πλειοψηφία 4:1, μειοψηφώντας ο αιρετός της ΚΕΕ  και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Δ/νσης.

Ο αιρετός της ΚΕΕ μειοψήφησε στις δύο περιπτώσεις, διότι οι εν λόγω αποφάσεις αφορούσαν κατ’ οίκον διδασκαλίες και δεν υπήρχε σχετική αίτηση των συναδέλφων.

 

Θέμα 7ο: : Αίτημα εκπαιδευτικού ειδικότητας ΠΕ11, που αφορούσε στην υποβολή εκπρόθεσμης αίτησης για οριστική τοποθέτηση.

Το αίτημά του δεν έγινε δεκτό.

 

 

 

 

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
αιρετό τακτικό μέλος αιρετό αναπληρ. μέλος
του ΠΥΣΔΕ του ΠΥΣΔΕ
τηλ. 6947842040 τηλ. 6930478469