ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΕΕ ΣΤΙΣ 18-05-20

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

 της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

και ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ ΓΙΩΡΓΟΥ

 

   

Κανονική συνεδρίαση της 18-05-20  (Πράξη 17η)

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι τα θέματα που εξετάστηκαν στις 18-05-20 είναι τα εξής:

 

Θέμα 1ο : Οργανικές τοποθετήσεις υπεράριθμων εκπ/κών.

Τοποθετήθηκαν οργανικά δύο εκπ/κοί ειδικότητας ΠΕ02 και άλλοι δύο του κλάδου ΠΕ04, ενώ παρέμεινε ένα κενό του κλάδου ΠΕΟ4 στο 4ο Γυμνάσιο Κατερίνης, το οποίο θα καλυφθεί στην επόμενη φάση οργανικών τοποθετήσεων, που θα ξεκινήσει την Τετάρτη 20-05-20, μετά από την υποβολή δηλώσεων προτίμησης σχολείων από τους εκπ/κούς, που αιτούνται βελτίωση θέσης και αυτούς που αιτούνται οριστική τοποθέτηση.

Από σήμερα και έως την Τετάρτη 20-05-20 και ώρα 11π.μ. θα έχουν οι συνάδελφοι το δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση επί των παραπάνω οργανικών τοποθετήσεων, εφ’ όσον βέβαια διαπιστώσουν ότι υπάρχει κάποιο λάθος ή παράλειψη σε αυτές.

Οι παραπάνω αποφάσεις πάρθηκαν ομόφωνα και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Δ/νσης.

 

Θέμα 2ο : Αίτημα του Δ/ντή του 2ου ΓΕΛ, που αφορούσε στην κάλυψη νέων λειτουργικών κενών στην ειδικότητα ΠΕ02 και ΠΕ78, λόγω χρήσης αδειών ειδικού σκοπού από κάποιους συναδέλφους.

Το αίτημα δεν ήταν δυνατό να ικανοποιηθεί, διότι αφ’ ενός δεν προβλέπεται αναπλήρωση των εκπ/κών, που θα απουσιάζουν με αυτές τις ειδικές άδειες και αφ’ ετέρου δεν υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό για την κάλυψη αυτών των αναγκών.

 

Θέμα 3ο: Αίτηση εκπ/κού ειδικότητας ΠΕ02, που αφορούσε στον συνυπολογισμό των μορίων συνυπηρέτησης, λόγω απόσπασης συζύγου.

Τo αίτημα δεν έγινε δεκτό, διότι σύμφωνα με την εγκύκλιο των μεταθέσεων θα έπρεπε ο σύζυγος να υπηρετεί οργανικά σε Δήμο του Νομού Πιερίας.

 

Θέμα 4ο: Αίτηση εκπ/κού ειδικότητας ΠΕ86, που αφορούσε στην αναγνώριση της συνάφειας του μεταπτυχιακού του ως ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών (integrated master).

Τo αίτημα έγινε ομόφωνα δεκτό.

 

Θέμα 5ο: Τροποποίηση της απόφασης διάθεσης εκπ/κών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου.

Αποφασίστηκαν ομόφωνα και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Δ/νσης.

 

Θέμα 6ο: Αίτηση εκπ/κού ειδικότητας ΠΕ05, που αφορούσε στη διακοπή της απόφασης για παροχή διοικητικού έργου.

Το αίτημα έγινε ομόφωνα δεκτό και ανακλήθηκε η εκπ/κός που τον αναπλήρωνε.

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

   Το επόμενο συμβούλιο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20-05-20 και θα έχει ως βασικό θέμα την εξέταση ενστάσεων και οριστικοποίηση των οργανικών τοποθετήσεων.

Επίσης με νέα ανακοίνωση της Δ/νσης θα κληθούν οι ενδιαφερόμενοι εκπ/κοί να υποβάλλουν δήλωση προτίμησης σχολείων για βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση και εδώ θα πρέπει να σας επιστήσουμε την προσοχή, ώστε να δηλώσετε και σχολικές μονάδες, που δεν παρουσιάζουν οργανικό κενό στην ειδικότητά σας, εφ’ όσον βέβαια  σας ενδιαφέρουν αυτές οι μονάδες, διότι μπορεί να εμφανιστούν νέα οργανικά κενά από αλυσιδωτές μετακινήσεις συναδέλφων.

 

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
αιρετό τακτικό μέλος αιρετό αναπληρ. μέλος
του ΠΥΣΔΕ του ΠΥΣΔΕ
τηλ. 6947842040 τηλ. 6930478469