ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΕΕ 01-06-20

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

 της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

και ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ ΓΙΩΡΓΟΥ

 

   

Κανονική συνεδρίαση της 01-06-20  (Πράξη 19η)

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι τα θέματα που εξετάστηκαν στις 01-06-2020 είναι τα εξής:

 

Θέμα 1ο : Οργανικές τοποθετήσεις και βελτιώσεις οργανικών θέσεων.

Οι απόφαση πάρθηκε ομόφωνα.

Ο αιρετός της ΚΕΕ υπέβαλλε γραπτό και προφορικό αίτημα, που αφορούσε στην ανάρτηση των δηλώσεων προτίμησης σχολείων, καθώς επίσης και των μορίων μετάθεσης των εκπαιδευτικών στην ιστοσελίδα της Δ/νσης και αφού έλαβε τη διαβεβαίωση από την υπηρεσία ότι θα ικανοποιηθεί το αίτημά του, υπερψήφισε την παραπάνω απόφαση.

Προς ενημέρωση όλων των συναδέλφων αναφέρω ότι λόγω των εξ’ αποστάσεως συνεδριάσεων του συμβουλίου, μέσω τηλεδιασκέψεων, είναι δυσκολότερος ο έλεγχος κάποιων στοιχείων, οπότε αυτό καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη για ανάρτηση των δηλώσεων προτίμησης των συναδέλφων, ώστε να μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να ασκήσει έλεγχο επί των αποφάσεων του συμβουλίου. Ο αιρετός της ΔΑΚΕ είχε αναφέρει στο παρελθόν, ότι το θέμα της ανάρτησης των δηλώσεων προτίμησης δεν τον απασχολεί, διότι αυτό ανήκει στις αρμοδιότητες της υπηρεσίας.

 

Θέμα 2ο: Ανακοινοποίηση προηγούμενης απόφασης, που αφορούσε τη βαθμολογική προαγωγή εκπ/κών.

Η ανακοινοποίηση στο ορθό αφορούσε έναν εκπ/κό ειδικότητας ΠΕ03 και έγινε ομόφωνα δεκτή, κατόπιν σχετικής εισήγησης της υπηρεσίας.

 

Θέμα 3ο: Αίτηση δύο εκπ/κών ειδικότητας ΠΕ86 και ΠΕ89.01, για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.

Το αίτημά τους έγινε ομόφωνα δεκτό.

 

Θέμα 4ο: Προπαρασκευαστική συζήτηση που αφορούσε στις παραμέτρους, που πρέπει να λάβει υπόψη του το συμβούλιο, για τον υπολογισμό των λειτουργικών κενών, εν’ όψει των αποσπάσεων από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, σε φορείς, σε Δ/νσεις κ.α..

 

Θέμα 5ο: Ενημέρωση του συμβουλίου σχετικά με τα δύο ενημερωτικά έγγραφα, που απέστειλαν προς τα ΠΥΣΔΕ, οι Πανελλήνιες Ενώσεις των  εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ78 και ΠΕ80.

Τα έγγραφα αναφέρονταν κυρίως στον ισομοιρασμό των ωρών για το μάθημα της πολιτικής παιδείας στις δύο ειδικότητες.

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  • Έως την Πέμπτη 04-06-20 και ώρα 10 π.μ θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι να υποβάλλουν ενστάσεις επί των οργανικών τοποθετήσεων, εφόσον υπάρχει κάποια αμφιβολία, καθώς επίσης και δηλώσεις προτίμησης σχολείων για οριστικές τοποθετήσεις στα εναπομείναντα οργανικά κενά.
  • Η επόμενη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 04-06-20.
  • Στις σχολικές μονάδες, που δεν προέκυψε οργανικό κενό, μολονότι μετακινήθηκε εκπ/κός από αυτήν, αυτό συνέβη διότι μετά τη μετακίνηση του εκπ/κού το έλλειμμα των ωρών ήταν μικρότερο του δώδεκα (12).

 

 

 

 

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
αιρετό τακτικό μέλος αιρετό αναπληρ. μέλος
του ΠΥΣΔΕ του ΠΥΣΔΕ
τηλ. 6947842040 τηλ. 6930478469