ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ 26η/12-08-2020

ΘΕΜΑ 1ο: Ανακοίνωση Ονομαστικού Πίνακα Λειτουργικά Υπεραρίθμων για τις τοποθετήσεις 2020-2021.

Εγκρίθηκε ο ονομαστικός πίνακας λειτουργικά υπεραρίθμων εκπαιδευτικών και ανακοινώθηκε από την υπηρεσία στην ιστοσελίδα της. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε τον ονομαστικό πίνακα, εφόσον στην εισήγηση της υπηρεσίας λήφθηκε υπόψη ότι, οι πολύτεκνοι δεν ονομάζονται εφόσον δεν το επιθυμούν και στις σχολικές μονάδες που είναι περισσότεροι του ενός ονομάστηκε αναγκαστικά ο τελευταίος τοποθετηθείς ή αυτός που έχει τα λιγότερα μόρια σε περίπτωση ταυτόχρονης τοποθέτησης.

Η προθεσμία που δόθηκε για ενστάσεις ως προς την ονομασία των υπεραρίθμων και για να καταθέσουν αιτήσεις με email είναι μέχρι τη Κυριακή 16-08-2020 και ώρα 12:00μ.μ.

Εφιστούμε την προσοχή των συναδέλφων στις ανακοινώσεις για να μη χάσουν τις όποιες προθεσμίες ανακοινώνονται για τις υπηρεσιακές μεταβολές.

ΘΕΜΑ 2ο: Καθορισμός Λειτουργικών κενών πλήρους και μειωμένου ωραρίου των δομών ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης για ΣΜΕΑΕ και Τ.Ε. για αναπληρωτές.

Εγκρίθηκε ο πίνακας λειτουργικών αναγκών συνεκτιμώντας στο μέγιστο δυνατό βαθμό τη δεδομένη στιγμή τις ανάγκες, έτσι ώστε συνάδελφοι εκπαιδευτικοί που θα διοριστούν στο ΠΥΣΔΕ Πιερίας να έχουν ωράριο. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση, παρόλο που δεν είναι γνωστός ο ακριβής αριθμός εκπαιδευτικών που θα χρειαστούν κατά την έναρξη του σχολικού έτους γιατί θα δοθεί η δυνατότητα στους συναδέλφους αναπληρωτές να διοριστούν ακόμη και πριν την έναρξη του σχολικού έτους και οι σχολικές μονάδες να καλύψουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις ανάγκες τους σε εκπαιδευτικό προσωπικό τόσο νωρίς για πρώτη ίσως φορά. Ο πίνακας κενών δίνεται παρακάτω:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ KENΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΠΕ02.00 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ -4
ΠΕ03.00 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ -4
ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ -1
ΠΕ08.00 ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ -2
ΠΕ80.00 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ -4
ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ -2
ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ -1

 

ΘΕΜΑ 3ο: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ86.

Χορηγήθηκε η άδεια, μετά από σχετική εισήγηση τα υπηρεσίας, αφού πληρούνταν οι προϋποθέσεις. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

Τόκας Στέργιος

Τακτικό αιρετό μέλος

Email: tokasast@gmail.com

Τηλ.: 6976616716

Θεόδωρος Σιαμάγκας

Αναπληρωματικό αιρετό μέλος

Email: siamagkas@gmail.com

Τηλ.: 6981677992