ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ 27η/27-08-2020

 

ΘΕΜΑ 1ο: Εξέταση αιτημάτων του του αιρετού της ΚΕΕ.

Ζητήθηκε από τον αιρετό:

  • Η ανάκληση της διαδικασίας καθορισμού κενών και πλεονασμάτων και ο επανυπολογισμός αυτών από μηδενική βάση με τα δεδομένα που θα προκύψουν μετά την 1η Σεπτέμβρη. Το αίτημα απορρίφθηκε και ο αιρετός της παράταξής μας το καταψήφισε γιατί μέχρι τις 7 Σεπτέμβρη που ανοίγουν τα σχολεία δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθούν ούτε καν οι τοποθετήσεις των υπεραρίθμων, παρά το ότι είχε καταψηφίσει και την έναρξη της διαδικασίας κενών πλεονασμάτων στην 24η/06-08-2020 Πράξη του ΠΥΣΔΕ.
  • Να προαποφασιστεί πως θα αποφασίζει το συμβούλιο σε μεταγενέστερο χρόνο χωρίς να έχει τη δυνατότητα να δεσμεύσει την όποια σύνθεση συμβουλίου υπάρξει κατά τη συζήτηση εκείνη. Πράγμα που δεν συμβαίνει πουθενά στη δημόσια διοίκηση.
  • Να αναρτώνται οι δηλώσεις προτίμησης των συναδέλφων που αιτούνται τοποθέτησης ή απόσπασης, όπως και τα μόρια αυτών. Για πολλοστή φορά δήλωσα ότι το συγκεκριμένο θέμα δεν αφορά το ΠΥΣΔΕ αλλά την υπηρεσία και τις οδηγίες που έχει αυτή από το υπουργείο.

 

 

ΘΕΜΑ 2ο: Τροποποίηση πίνακα λειτουργικών κενών πλεονασμάτων.

Μετά την ικανοποίηση της ένστασης υπεράριθμου εκπαιδευτικού, μη έγκρισης ολιγομελών τμημάτων στο ΕΠΑΛ Αιγινίου και ΓΕΛ Κορινού καθώς και διόρθωσης κάποιων λαθών ή παραλήψεων της υπηρεσίας τροποποιήθηκε ο πίνακας κενών πλεονασμάτων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη δεδομένη χρονική στιγμή να μην τοποθετείται εκπαιδευτικός στο ΓΕΛ Κορινού που είχε 1η επιλογή. Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τη συνάδελφο ενημέρωσε ότι δεν επιθυμούσε να τροποποιήσει την αίτησή της λόγω αυτής της αλλαγής και να τοποθετηθεί σε επόμενη επιλογή της. Κατόπιν όλων αυτών ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε το σύνολο των αλλαγών αφού ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

 

ΘΕΜΑ 3ο: Τοποθετήσεις υπεραρίθμων εκπαιδευτικών μετά την τροποποίηση του πίνακα κενών πλεονασμάτων.

Μετά από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας εγκρίθηκαν οι τοποθετήσεις των υπεραρίθμων. Δεν έγινε δεκτή από την υπηρεσία εκπρόθεσμη αίτηση συναδέλφου. Σ’ αυτό το σημείο να σημειωθεί ότι η προθεσμία έληγε Κυριακή βράδυ στις 12:00 στις 16-08-2020 και οι τοποθετήσεις έγιναν σήμερα. Θα μπορούσε να είχε δοθεί μια παράταση της προθεσμίας, όπως είχαμε ενημερώσει ήδη την υπηρεσία, λόγω μη λειτουργίας του συμβουλίου πράγμα όμως που δεν έγινε αποδεκτό τελικά. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση αφού υπό τις παρούσες συνθήκες η συγκεκριμένη αίτηση ήταν εκπρόθεσμη.

 

ΘΕΜΑ 4ο: Επαναπροσδιορισμός λειτουργικών κενών πλεονασμάτων, καθώς και καθορισμός κενών Μουσικού Σχολείου Κατερίνης μετά τις τοποθετήσεις των υπεραρίθμων.

Αφού ολοκληρώθηκαν οι τοποθετήσεις των υπεραρίθμων ανακοινώθηκαν από την υπηρεσία τα εναπομείναντα κενά και δόθηκε προθεσμία μέχρι και την Τρίτη 01-09-2020 και ώρα 24:00 για όλους τους συναδέλφους που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ ή επιθυμούν να αποσπαστούν να καταθέσουν αίτηση και να δηλώσουν όσες σχολικές μονάδες επιθυμούν, ανεξαρτήτως αν εμφανίζουν κενό ή όχι. Μετά από σχετικό αίτημα τους αιρετού μας η υπηρεσία το έκανε αποδεκτό και μετά την 1η φάση τοποθετήσεων να γίνει επικαιροποίηση των λειτουργικών κενών από τις σχολικές μονάδες και να δοθεί δικαίωμα σε όσους συναδέλφους δεν θα έχουν τοποθετηθεί να κάνουν νέα αίτηση ή να τροποποιήσουν την προηγούμενη, εφόσον το επιθυμούν. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

Να επιστήσουμε την προσοχή των συναδέλφων ότι μέχρι και την ημέρα των τοποθετήσεων ότι κενά προκύψουν θα ληφθούν υπόψη κατά την 1η φάση των τοποθετήσεων, παρά τις έντονες ενστάσεις μας για να γίνουν τοποθετήσεις μόνο στα κενά που έχουν ήδη ανακοινωθεί. Έτσι οι συνάδελφοι δε θα χρειαζόταν να δηλώσουν στα τυφλά σχολικές μονάδες χωρίς κενό σήμερα αφού θα έκαναν νέα αίτηση μετά την 1η φάση τοποθετήσεων και θα το δήλωναν τότε αν το επιθυμούσαν.

 

 ΘΕΜΑ 5ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών .

Εγκρίθηκε η συνάφεια, μετά από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας, για το σύνολο των τίτλων πλην ενός που εκκρεμούσε ο έλεγχος γνησιότητας. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

 

ΘΕΜΑ 6ο: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02.

Δεν χορηγήθηκε η άδεια αφού η συγκεκριμένη συνάδελφος έχει αποσπαστεί σε άλλο ΠΥΣΔΕ και αρμόδιο είναι αυτό της απόσπασης για να της χορηγήσει την παραπάνω άδεια. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

 

ΘΕΜΑ 7ο: Ένταξη νεοδιόριστων εκπαιδευτικών σε ειδική κατηγορία μετάθεσης.

Εγκρίθηκε η ένταξη για το σύνολο πλην ενός εκπαιδευτικού που αιτήθηκαν, μετά από σχετική εισήγηση τα υπηρεσίας, αφού πληρούνταν οι προϋποθέσεις. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 8ο: Ενημέρωση σχετικά με υπομνήματα διάφορων συλλόγων εκπαιδευτικών για την ακριβή αποτύπωση των λειτουργικών κενών .

 

 

 

ΠΡΑΞΗ 2ηη/27-08-2020 ως συμβούλιο επιλογής

ΘΕΜΑ 1ο : Τοποθέτηση σε κενούμενη θέση Διευθυντή στο ΓΕΛ Λιτοχώρου.

Εγκρίθηκε η πρόταση, μετά από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας, βάσει των αρχικών δηλώσεων τοποθέτησης και το συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει στη Δ/ντρια την κάλυψη της κενούμενης θέσης του ΓΕΛ Λιτοχώρου. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

Ευχόμαστε καλή θητεία και δύναμη στο έργο της στη νέα Διευθύντρια.

 

 

 

 

Τόκας Στέργιος

Τακτικό αιρετό μέλος

Email: tokasast@gmail.com

Τηλ.: 6976616716

Θεόδωρος Σιαμάγκας

Αναπληρωματικό αιρετό μέλος

Email: siamagkas@gmail.com

Τηλ.: 6981677992