ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΚΕΕ ΣΤΙΣ 04-09-20

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

 της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

και ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ ΓΙΩΡΓΟΥ

 

   

Κανονική συνεδρίαση της 04-09-20  (Συνέχεια της 28ης Πράξης )

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι τα θέματα που εξετάστηκαν στις 04-09-2020 είναι τα εξής:

 

Θέμα 1ο : Αίτημα του αιρετού της ΚΕΕ για παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων προσωρινής τοποθέτησης-απόσπασης μέχρι τη Δευτέρα 07-09-2020.

Το αίτημα ικανοποιήθηκε ομόφωνα, αφού διαπίστωσαν πλέον όλα τα μέλη του συμβουλίου, καθώς επίσης και η υπηρεσία, τις μεγάλες αλλαγές που προκύπτουν καθημερινά στα λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων, εξαιτίας πολλών υπηρεσιακών μεταβολών των εκπ/κών και αλλαγών των πινάκων Α΄ των σχολικών μονάδων.

 Υπενθυμίζουμε ότι και σε προηγούμενες συνεδριάσεις ο αιρετός της ΚΕΕ επέμενε στην ανάγκη παράτασης της διαδικασίας, αλλά έστω και τώρα αποτελεί μία θετική απόφαση του συμβουλίου, διότι θα περιοριστούν οι αδικίες κατά τη διαδικασία των τοποθετήσεων των συναδέλφων.

 Σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έγινε στο συμβούλιο, τη Δευτέρα 07-09-20 θα γίνουν οι τοποθετήσεις των εκπ/κών ειδικής αγωγής και την Τρίτη 08-09-20 οι τοποθετήσεις στη γενική παιδεία.

 

Θέμα 2ο: Αίτηση  εκπ/κού ειδικότητας ΠΕ02.50 για αναγνώριση της συνάφειας του μεταπτυχιακού του.

Τo αίτημά του έγινε ομόφωνα δεκτό.

 

Θέμα 3ο: Αίτηση δύο εκπ/κών ειδικότητας ΠΕ86 και ΠΕ79.01, για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.

Το αίτημά τους έγινε ομόφωνα δεκτό.

 

Θέμα 4ο: Ενστάσεις δύο εκπ/κών ειδικότητας ΠΕ86, που αφορούσαν στην απόφαση της μη διάθεσής τους στην ειδική αγωγή.

 Η ένστασή τους απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία 4:1, μειοψηφώντας ο αιρετός της ΚΕΕ.

 Ο αιρετός της ΚΕΕ υποστήριξε ότι πρέπει να γίνει δεκτό το αίτημα των συναδέλφων, διότι με ευθύνη της πολιτείας καλύφθηκαν τα κενά της ειδικής αγωγής με αναπληρωτές, ενώ ακόμη δεν είχαν ολοκληρωθεί οι προσωρινές τοποθετήσεις και αποσπάσεις των μονίμων εκπ/κών, ώστε να είναι ξεκάθαρα τα κενά και τα πλεονάσματα ανά ειδικότητα σε επίπεδο νομού. Επιπλέον οι ίδιοι συνάδελφοι είχαν υποστεί παρόμοια αδικία την προηγούμενη σχολική χρονιά, λόγο λανθασμένης ερμηνείας του όρου «διορισμός» από τα τρία υπηρεσιακά μέλη του συμβουλίου.

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1) Η νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα 07-09-20 και ώρα 12:00μ.

2) Η Δ/ντρια Β΄/θμιας Εκπ/σης Πιερίας  μετέφερε στα μέλη του συμβουλίου πληροφορίες από την ενημέρωση που έγινε σε συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας, κατά την οποία αναφέρθηκε ότι είναι σε ισχύ η Υπουργική απόφασης του Μαΐου σχετικά με τις ευπαθείς ομάδες και τον κορονοϊό, καθώς επίσης και η εξασφάλιση κονδυλίων για την κάλυψη των λειτουργικών κενών, που θα προκύψουν από τους αδειούχους. 

 

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

αιρετό τακτικό μέλος

αιρετό αναπληρ. μέλος

του ΠΥΣΔΕ

του ΠΥΣΔΕ

τηλ. 6947842040

τηλ. 6930478469