ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΚΕΕ ΣΤΙΣ 08-09-20

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

 της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

και ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ ΓΙΩΡΓΟΥ

 

   

Κανονική συνεδρίαση της 08-09-20  (Πράξη 30η)

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι τα θέματα που εξετάστηκαν στις 08-09-20 είναι τα εξής:

 

Θέμα 1ο : Αίτηση- ένσταση εκπ/κού ειδικότητας ΠΕ02.50, που αφορούσε στην προσωρινή του τοποθέτηση.

 Η απόφαση θα παρθεί σε επόμενο συμβούλιο, διότι υποβλήθηκε σχετικό ερώτημα στο Υπουργείο και αναμένεται απάντηση.

 

Θέμα 2ο: Αίτηση αναπληρωτή εκπ/κού ειδικότητας ΠΕ02.50, για αναγνώριση της συνάφειας του μεταπτυχιακού του.

Τo αίτημά του έγινε ομόφωνα δεκτό.

 

Θέμα 3ο: Αίτημα του Δ/ντή του Μουσικού Σχολείου, που αφορούσε στον τρόπο επιλογής των εκπ/κών, που θα αποσπαστούν στο Μουσικό Σχολείο για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών.

 Ο εν λόγω Δ/ντής πρότεινε στο ΠΥΣΔΕ να εξετάσει ο σύλλογος διδασκόντων τα βιογραφικά των εκπ/κών, που επιθυμούν να αποσπαστούν στο Μουσικό Σχολείο και να προτείνει τους καταλληλότερους εκπ/κούς για το σχολείο του, αφού οι περισσότεροι εκπ/κοί του διαθέτουν καλλιτεχνική παιδεία.

Το αίτημα απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία 4:1, μειοψηφώντας ο αιρετός της ΚΕΕ, ο οποίος υποστήριξε ότι θα μπορούσε να γίνει δεκτή μία σχετική πρόταση του συλλόγου διδασκόντων, διότι τα μέλη του συμβουλίου δεν είναι εύκολο να αξιολογήσουν τα καλλιτεχνικά προσόντα του κάθε υποψηφίου, αφού δε διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις .

 

Θέμα 4ο: Αίτηση αναπληρώτριας εκπ/κού, που αφορούσε στην αναγνώριση της συνάφειας του μεταπτυχιακού της ως ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών (integrated master).

Τo αίτημα της απορρίφθηκε διότι δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία κάτι τέτοιο   για τους αναπληρωτές.

 

Θέμα 5ο: Αίτημα εκπ/κού ειδικότητας ΠΕ04, σχετικά με την παροχή διοικητικού έργου.

Το αίτημα θα επανεξεταστεί στις επόμενες συνεδριάσεις.

 

Θέμα 6ο: Αίτημα του 1ου ΕΠΑΛ Κατερίνης, που αφορούσε στη διάθεση δύο εκπ/κών στο συγκεκριμένο σχολείο για το πρόγραμμα της μαθητείας.

Το αίτημα έγινε ομόφωνα δεκτό. 

 

Θέμα 7ο: Αίτημα εκπ/κού ειδικότητας ΠΕ04, που αφορούσε εκπρόθεσμη αίτηση απόσπασης για το Μουσικό Σχολείο.

Το αίτημά του απορρίφθηκε ομόφωνα.

  

Θέμα 8ο: Αίτημα εκπαιδευτικού ειδικότητας ΠΕ86, σχετικά με την απόσπασή του στο Εσπερινό Ε.ΠΑΛ, ως τομεάρχη.

Το αίτημά του έγινε ομόφωνα δεκτό.

 

 Θέμα 9ο: Αποσπάσεις εκπ/κών, στο Μουσικό Σχολείο για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών.

Αποφασίστηκαν από τους τρεις υπηρεσιακούς και τον αιρετό της ΔΑΚΕ, ενώ η ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της Δ/νσης θα πραγματοποιηθεί αύριο.

 Ο αιρετός της ΚΕΕ απείχε από την παραπάνω διαδικασία, διότι θα γίνονταν με μία αδιαφανή, μη αντικειμενική διαδικασία (χωρίς μοριοδότηση των προσόντων των υποψηφίων), η οποία δεν αναφέρεται στη νομοθεσία και μάλιστα από  μέλη ενός συμβουλίου, που δε διαθέτουν καλλιτεχνική παιδεία για να κρίνουν το ποιοι είναι οι καταλληλότεροι εκπ/κοί για τη στελέχωση του Μουσικού Σχολείου.

 

Θέμα 10ο: Προσωρινές τοποθετήσεις εκπ/κών Γενικής Παδείας για την κάλυψη, των λειτουργικών αναγκών.

Αποφασίστηκαν από τους τρεις υπηρεσιακούς και τον αιρετό της ΔΑΚΕ, ενώ η ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της Δ/νσης θα πραγματοποιηθεί αύριο και θα αφορά τις ειδικότητες ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ06, ΠΕ08 και ΠΕ11.

Ο αιρετός της ΚΕΕ, μολονότι συμμετείχε στην παραπάνω διαδικασία για να διασφαλίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα των συναδέλφων,  δεν έλαβε μέρος στην ψηφοφορία κατά τη λήψη των αποφάσεων, υλοποιώντας την από 5-8-2020 σχετική απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Πιερίας, προκειμένου να μη νομιμοποιηθεί η διαδικασία, που απορρέει από της εφαρμογή της απαράδεκτης σχετικής εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ., λόγω του ότι:

  1. Παραβιάζονται κατάφορα τα Π.Δ. 50/96 και Π.Δ. 100/97, σύμφωνα με τα οποία η διαδικασία των λειτουργικών κενών-πλεονασμάτων (λειτουργικές υπεραριθμίες) πραγματοποιείται κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς (άρθρο 14 παρ.9) και όχι στις αρχές Αυγούστου.
  2. Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι προαπαιτούμενες διαδικασίες, ώστε να προκύψουν με ασφάλεια τα λειτουργικά κενά-πλεονάσματα, αφού:

α) δεν έχει οριστικοποιηθεί ο αριθμός των τμημάτων των σχολικών μονάδων,

β) δεν έχουν εγκριθεί τα ολιγομελή τμήματα,

γ) δεν έχουν ολοκληρωθεί οι μετεγγραφές,

δ) δεν υπάρχουν νέα ωρολόγια πρόγραμμα για τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία,

ε) δεν έχει γίνει η Β΄ φάση αποσπάσεων,

στ) δεν έχουν εγκριθεί οι απαλλαγές από το διδακτικό έργο των αδυνατούντων συναδέλφων.

ζ) δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη η αλλαγή των Διευθυντών κάποιων σχολικών μονάδων, λόγω συνταξιοδοτήσεων των νυν Διευθυντών,

η) δεν έχει πραγματοποιηθεί η αντικατάσταση των νυν Διευθυντών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Αύριο θα συνεδριάσει το συμβούλιο για να τοποθετήσει και τις υπόλοιπες ειδικότητες και στη συνέχεια θα ανακοινωθούν τα εναπομείναντα λειτουργικά κενά.

 

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

αιρετό τακτικό μέλος

αιρετό αναπληρ. μέλος

του ΠΥΣΔΕ

του ΠΥΣΔΕ

τηλ. 6947842040

τηλ. 6930478469