ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ 30η/08 & 09-09-2020

 

ΘΕΜΑ 1ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και τίτλου σπουδών ως integrated master σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Εγκρίθηκε η συνάφεια, μετά από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας, για το μεταπτυχιακό τίτλο, αλλά απορρίφθηκε για την αναπληρώτρια η αναγνώριση του τίτλου της ως integrated master, αφού η αναγνώριση δεν επιφέρει μισθολογική αλλά βαθμολογική εξέλιξη μόνο. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

 

ΘΕΜΑ 2ο: Εξέταση ένστασης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής για τις τοποθετήσεις σε λειτουργικά κενά των ΣΜΕΑΕ και των Τ.Ε..

Μετά την εξέταση του αιτήματος της συναδέλφου το συμβούλιο δεν έκανε δεκτή την ένστασή της.

Όπως αναφέραμε και στην προηγούμενη ανακοίνωσή μας για την διαδικασία τοποθετήσεων στις ΣΜΕΑΕ και τα ΤΕ, μετά από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας, έγινε ομόφωνα η τοποθέτηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, των αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΔΕ, καθώς και των αναπληρωτών ειδικής αγωγής, με την παραπάνω σειρά τοποθέτησης. Εφόσον δεν καλύπτονταν οι ΣΜΕΑΕ από ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς τότε η υποχρεωτική τοποθέτηση έγινε αντίστροφα. Η συγκεκριμένη εγκύκλιος της γενικής γραμματέως αναφέρει αποσπάσματα από τη νομοθεσία που εφαρμόζεται για τις τοποθετήσεις, απαντώντας σε σχετικά ερωτήματα. Πουθενά δεν λέει ότι δεν πρέπει να τηρηθεί η προβλεπόμενη σειρά προτεραιότητας. Αναφέρει μάλιστα ότι όλα αυτά είναι σε συνέχεια της σχετικής εγκυκλίου με αριθμό 137644/Ε1/03-09-2015 του ΥΠΑΙΘ, που υπέγραφε η τότε υπουργός παιδείας και αφορά συνολικά τη διαδικασία των τοποθετήσεων. Οι τοποθετήσεις των αναπληρωτών γίνονται στα εναπομείναντα κενά μετά τις τοποθετήσεις των υπεραρίθμων, όσων βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ, των αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΔΕ, αλλά και των αιτούντων απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ. Μέριμνα της υπηρεσίας και του συμβουλίου είναι να μην αφήσει ακάλυπτες τις ΣΜΕΑΕ καλύπτοντας τα τμήματα ένταξης, όπως αναφέρει και η σχετική νομοθεσία. Για όλους τους παραπάνω λόγους ο αιρετός της παράταξης καταψήφισε την ένσταση της συναδέλφου.

Μετά τις τοποθετήσεις επικαιροποιήθηκαν τα στοιχεία και ανακοινώθηκε σχετικός πίνακας από την υπηρεσία με τα υπόλοιπα σε ώρες για να κάνουν αίτηση συμπλήρωσης του υποχρεωτικού τους ωραρίου οι συνάδελφοι που έχουν υπόλοιπο ωραρίου. Σ’ αυτόν τον πίνακα υπάρχουν και τα ολόκληρα κενά που δεν καλύφθηκαν και δίνεται η δυνατότητα σε όποιους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ02 έχουν τα προσόντα και το επιθυμούν να αποσπαστούν στα εναπομείναντα κενά. Η προθεσμία για αυτές τις αιτήσεις είναι μέχρι και Πέμπτη 10-09-2020 και ώρα 03:00μ.μ..

 

ΘΕΜΑ 3ο: Εξέταση αιτήματος του Δ/ντή του Μουσικού Σχολείου.

Ο Δ/ντής του Μουσικού Σχολείου διαφώνησε με τη διαδικασία απόσπασης εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας από το ΠΥΣΔΕ στο Μουσικό. Μάλιστα ανέφερε ότι δεν θεωρεί τα μέλη του συμβουλίου ικανά να αξιολογήσουν το φάκελο με τα προσόντα των συναδέλφων γιατί δεν γνωρίζουν από Μουσικό Σχολείο ενώ καταλληλότερος να αξιολογήσει τα προσόντα των συναδέλφων θα ήταν ο σύλλογος διδασκόντων του Σχολείου. Το συμβούλιο δεν έκανε δεκτό το αίτημα του Διευθυντή και συνέχισε τη διαδικασία όπως την είχε προκηρύξει. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση του συμβουλίου να συνεχίσει τη διαδικασία ως έχει.

 

ΘΕΜΑ 4ο: Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που είναι στη διάθεση, αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ και τοποθέτηση αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΔΕ σε λειτουργικά κενά των Σχολικών Μονάδων Γενικής Παιδείας.

Σε συνέχεια της χθεσινής ημέρας ολοκληρώθηκαν οι τοποθετήσεις της Α’ Φάσης στα κενά που είχαν ανακοινωθεί, αλλά και όσα προέκυψαν μέχρι και την ημέρα των τοποθετήσεων. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε το σύνολο των τοποθετήσεων αλλά διαφοροποιήθηκε στο σκέλος της μη ολοκλήρωσης των τοποθετήσεων στους κλάδους ΠΕ02 και ΠΕ11 όταν προέκυψαν κενά στις σχολικές μονάδες λόγω απόσπασης. Ο άλλος αιρετός πρότεινε και το συμβούλιο το αποδέχθηκε αυτά τα κενά να επαναπροκηρυχθούν και να μην συνεχιστεί η διαδικασία των τοποθετήσεων. Παρεμπιπτόντως όποια άλλα κενά εμφανίστηκαν μέχρι εκείνη τη στιγμή λήφθηκαν υπόψη και έγιναν τοποθετήσεις.

Στους κλάδους ΠΕ86 και σε αυτούς που εμπλέκονται με το μάθημα της τεχνολογίας δεν έγινε η Α’ Φάση τοποθετήσεων γιατί εκκρεμούσαν αιτήματα των σχολικών μονάδων προς την υπηρεσία. Για όλους τους υπόλοιπους κλάδους επαναπροκηρύχθηκαν τα εναπομείναντα λειτουργικά κενά και ζητήθηκε από τους συναδέλφους που δεν τοποθετήθηκαν να καταθέσουν νέες αιτήσεις. Σ’ αυτή τη φάση θα κάνουν αιτήσεις και οι αναπληρωτές. Η προθεσμία είναι μέχρι και Πέμπτη 0-09-2020 και ώρα 03:00μ.μ..

Να προσέξουν οι συνάδελφοι όσοι δεν έχουν τοποθετηθεί ότι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση αλλιώς δε θα συμμετάσχουν σ’ αυτή τη φάση τοποθετήσεων. Οι προηγούμενες αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.   

 

 

 

 

 

Τόκας Στέργιος

Τακτικό αιρετό μέλος

Email: tokasast@gmail.com

Τηλ.: 6976616716

Θεόδωρος Σιαμάγκας

Αναπληρωματικό αιρετό μέλος

Email: siamagkas@gmail.com

Τηλ.: 6981677992