ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ 31η/11-09-2020

 

ΘΕΜΑ 1ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών σε δύο αναπληρωτές εκπαιδευτιούς.

Εγκρίθηκε η συνάφεια, μετά από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας, για το σύνολο των τίτλων. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

 

ΘΕΜΑ 2ο: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.

Χορηγήθηκε η άδεια αφού δεν παρακωλύονταν η λειτουργία του σχολείου, μετά από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 3ο: Εξέταση αιτήματος του Δ/ντή του Μουσικού Σχολείου.

Ο Δ/ντής του Μουσικού Σχολείου επανήλθε με νέο αίτημα για τις τοποθετήσεις στο Μουσικό Σχολείο. Το συμβούλιο έμεινε στην αρχική του θέση και δεν έκανε δεκτό το αίτημα του Διευθυντή. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση του συμβουλίου και να συνεχίσουμε τη διαδικασία ως έχει.

 

ΘΕΜΑ 4ο: Διάθεση εκπαιδευτικών κλάδου ΤΕ στο ΕΚ Κατερίνης.

Μετά από σχετικό αίτημα του Δ/ντή του ΕΚ Κατερίνης έγινε η Διάθεση των εκπαιδευτικών κλάδου ΤΕ του 1ου ΕΠΑΛ Κατερίνης στο ΕΚ Κατερίνης. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

 

ΘΕΜΑ 5ο: Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που είναι στη διάθεση, αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ, τοποθέτηση αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΔΕ και αναπληρωτών σε λειτουργικά κενά των Σχολικών Μονάδων Γενικής Παιδείας.

Μετά από σχετικό αίτημα συναδέλφου κλάδου ΠΕ02, ανακλήθηκε η τοποθέτησή της στο 2ο ΕΠΑΛ Κατερίνης, επειδή το κενό που είχε δοθεί αφορούσε ώρες ΣΕΠ και όχι ώρες αποκλειστικά για ΠΕ02. Στη συνέχεια το ΠΥΣΔΕ τροποποίησε την τοποθέτηση της συναδέλφου και συνέχισε τις τοποθετήσεις. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

Η ανακοίνωση θα γίνει από την υπηρεσία και οι συνάδελφοι θα παρουσιαστούν στις σχολικές μονάδες τοποθέτησης την Δευτέρα.

  

 

 

 

 

Τόκας Στέργιος

Τακτικό αιρετό μέλος

Email: tokasast@gmail.com

Τηλ.: 6976616716

Θεόδωρος Σιαμάγκας

Αναπληρωματικό αιρετό μέλος

Email: siamagkas@gmail.com

Τηλ.: 6981677992