ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΚΕΕ ΣΤΙΣ 11-09-20

     ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

 της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

                    ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

              ΜΠΟΥΛΟΥΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

               και ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ ΓΙΩΡΓΟΥ

 

   

Κανονική συνεδρίαση της 11-09-20  (Πράξη 31η)

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι τα θέματα που εξετάστηκαν στις 11-09-2020 είναι τα εξής:

 

Θέμα 1ο: Ολιγομελή τμήματα.

Η Δ/ντρια Β΄/θμιας Εκπ/σης ενημέρωσε το συμβούλιο ότι με απόφαση της Υπουργού εγκρίθηκαν τα δύο ολιγομελή τμήματα του ΓΕΛ Κορινού και το ολιγομελές τμήμα του ΓΕΛ Κολινδρού, ενώ δεν εγκρίθηκε το ολιγομελές του Ε.ΠΑΛ Αιγινίου.

 Επίσης με απόφαση της Δ/ντριας Β΄/θμιας Εκπ/σης εγκρίθηκαν τα αιτήματα  όλων των σχολικών μονάδων για σπάσιμο τμημάτων στην τεχνολογία και την πληροφορική, καθώς επίσης και του 3ου Γυμνασίου σχετικά με τις ξένες γλώσσες, λόγω κτιριακών προβλημάτων, ενώ δεν εγκρίθηκαν τα αιτήματα του 1ου Γυμνασίου, του Γυμνασίου Περίστασης και του Γυμνασίου Αιγινίου για σπάσιμο τμημάτων λόγω μικρών αιθουσών και ιδιαιτέρων συνθηκών.

  Μολονότι τα παραπάνω θέματα δεν ανήκουν στις αρμοδιότητες του ΠΥΣΔΕ οι αιρετοί της ΚΕΕ εξέφρασαν δημόσια την άποψη, ότι η υπηρεσία θα πρέπει να αντιμετωπίσει ισότιμα όλες τις σχολικές μονάδες και να εγκρίνει ανάλογα αιτήματα, ειδικά τη φετινή σχολική χρονιά που υπάρχουν προβλήματα λόγω κορωνοϊού, από τη στιγμή μάλιστα που γνωρίζει ότι αυτό υλοποιήθηκε σε κάποιες σχολικές μονάδες, χωρίς να έχουν υποβάλλει γραπτό αίτημα, αλλά το έπραξαν μόνες τους.

 Προφανώς ο κίνδυνος για την υγεία των μαθητών και εκπ/κών όλων των σχολικών μονάδων είναι ίδιος και η διαφορετική αντιμετώπισή τους από τη μεριά της πολιτείας και της υπηρεσίας, είναι σα να κατατάσσει τους μαθητές σε δύο κατηγορίες και δημιουργεί αντιπαλότητες μεταξύ των εκπ/κών, διαχωρίζοντας ακόμη και τους Δ/ντές των σχολικών μονάδων, σε καλούς και κακούς, με λανθασμένο βέβαια κριτήριο.

 

Θέμα 2ο: Αιτήσεις δύο εκπ/κών ειδικότητας ΠΕ04.01 και ΠΕ04.02, για αναγνώριση της συνάφειας του μεταπτυχιακού τους.

Τo αίτημά τους έγινε ομόφωνα δεκτό.

 

Θέμα 3ο: Αίτηση εκπ/κού ειδικότητας ΠΕ03, για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.

Το αίτημά του έγινε ομόφωνα δεκτό.

 

Θέμα 4ο: Αίτημα του Ε.Κ Κατερίνης, που αφορούσε στη διάθεση τεσσάρων εκπ/κών Τ.Ε στο συγκεκριμένο Ε.Κ.

Το αίτημα έγινε ομόφωνα δεκτό. 

 

Θέμα 5ο: Αιτήματα επτά εκπαιδευτικών, που αφορούσαν στην τροποποίηση της προσωρινής τους τοποθέτησης, την απαλλαγή τους από το διδακτικό έργο για σοβαρούς λόγους υγείας, την τοποθέτησή τους σε εσπερινά σχολεία για σοβαρά οικογενειακά προβλήματα, καθώς επίσης και τη συμμετοχή τους σε προγράμματα εγκεκριμένα από το Υπουργείο.

 Τα δύο αιτήματα έγιναν δεκτά, τρία απορρίφθηκαν, ενώ άλλα δύο παραπέμφθηκαν σε επόμενες συνεδριάσεις.

Όλες οι αποφάσεις πάρθηκαν ομόφωνα.

 

Θέμα 6ο: Αίτηση θεραπείας εκπ/κού ειδικότητας ΠΕ02, που αφορούσε στην προσωρινή της τοποθέτηση, διότι δεν υπήρχαν στη σχολική μονάδα, που τοποθετήθηκε, οι απαιτούμενες ώρες Α΄ ανάθεσης για τη δημιουργία λειτουργικού κενού.

 Το αίτημά της ικανοποιήθηκε ομόφωνα.

 

Θέμα 7ο : Αίτημα της Δ/ντριας του Γυμνασίου Αλωνίων, που αφορούσε στην κάλυψη λειτουργικών αναγκών της σχολικής μονάδας, σχετικά με την ειδικότητα ΠΕ86, για την υλοποίηση προγράμματος.

Το συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα, να λάβει υπόψη το παραπάνω αίτημα, κατά τη διαδικασία των τοποθετήσεων στη συγκεκριμένη ειδικότητα.

.

Θέμα 8ο : Αίτημα του Δ/ντή του Μουσικού σχολείου, που αφορούσε στην κάλυψη λειτουργικών αναγκών της σχολικής του μονάδας, στην ειδικότητα ΤΕ16, λόγω πολλών λειτουργικών κενών σε μαθήματα ειδίκευσης και λόγω ιδιαίτερων λειτουργικών αναγκών της σχολικής του μονάδας.

Το αίτημα ικανοποιήθηκε ομόφωνα.

 

Θέμα 9ο : Αίτηση θεραπείας του Δ/ντή του Μουσικού σχολείου, που αφορούσε στην απόσπαση εκπ/κού ειδικότητας ΠΕ02 στη σχολική του μονάδα, με αδιαφανή διαδικασία και άνιση μεταχείριση των εκπ/κών, η οποία βλάπτει την εικόνα της σχολικής του μονάδας, αφού χρησιμοποιείται αυτό ως εργαλείο για υλοποίηση ανορθόδοξων τακτικών.

Το αίτημά του απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία 4:1, μειοψηφώντας ο αιρετός της ΚΕΕ, ο οποίος υποστήριξε, όπως και στην προηγούμενη συνεδρίαση, ότι η απόσπαση της εκπ/κού στο Μουσικό σχολείο θα πρέπει να ανακληθεί και στη συνέχεια το κενό να καλυφθεί με την ίδια διαδικασία, που είχαν αποφασίσει οι τρεις υπηρεσιακοί και ο αιρετός της ΔΑΚΕ, επιλέγοντας εκπ/κό με βάση το βιογραφικό του, ακριβώς όπως λειτούργησαν και στις αποσπάσεις άλλων πέντε εκπ/κών στο Μουσικό σχολείο.

 

Θέμα 10ο: Αίτηση θεραπείας εκπ/κού ειδικότητας ΠΕ02, η οποία ενώ είχε καταθέσει στο ΠΥΣΔΕ πλήρη φάκελο με το βιογραφικό της, προκειμένου να αποσπαστεί στο Μουσικό σχολείο, αγνοήθηκε η αίτησή της από τα τρία υπηρεσιακά μέλη του συμβουλίου και τον αιρετό της ΔΑΚΕ και αντ’ αυτής αποσπάστηκε άλλη εκπ/κός, η οποία δεν είχε καταθέσει βιογραφικό.

 Αρχικά συζητήθηκε το θέμα, χωρίς να ληφθεί καμία απόφαση και όταν το επανέφερε ο αιρετός της ΚΕΕ στο τέλος της συνεδρίασης, τα υπόλοιπα μέλη το παρέπεμψαν σε επόμενη συνεδρίαση.

 

Θέμα 11ο: Γραπτό αίτημα του αιρετού της ΚΕΕ Μπουλούμη Δημήτρη προς τη Δ.Δ.Ε Πιερίας, που αφορούσε στη χορήγηση των ηλεκτρονικών αρχείων του ΠΥΣΔΕ, που περιέχουν τις δηλώσεις προτίμησης σχολείων και τα μόρια των εκπ/κών, τόσο για τις προσωρινές τοποθετήσεις, όσο και για τις αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ, προκειμένου να ασκεί πιο αποτελεσματικό έλεγχο κατά τη λήψη αποφάσεων, αφού οι συνεδριάσεις του συμβουλίου πραγματοποιούνται ακόμη με τηλεδιασκέψεις, οι οποίες καθιστούν δυσκολότερη την όλη  διαδικασία.

 Το αίτημα ικανοποιήθηκε άμεσα από την υπηρεσία.

 

Θέμα 12ο: Γραπτό αίτημα του αιρετού της ΚΕΕ Μπουλούμη Δημήτρη προς το ΠΥΣΔΕ Πιερίας σχετικά με: α) τη συμπεριφορά της γραμματέως του ΠΥΣΔΕ στις τηλεδιασκέψεις, που αποφάσιζε αυθαίρετα να κλείνει τα μικρόφωνα, όταν προέκυπτε αντιπαράθεση των αιρετών και β) την επιστροφή του συμβουλίου στις δια ζώσης συνεδριάσεις.

 Για το μεν πρώτο αίτημα η πρόεδρος του συμβουλίου ανέφερε ότι έγιναν συστάσεις στη γραμματέα και πως η πράξη αυτή οφείλονταν σε μία παρορμητική ενέργεια, για το δε δεύτερο αίτημα ανέφερε ότι θα το εξετάσει στο μέλλον και θα αποφασίσει ανάλογα με την εξέλιξη των γεγονότων, ως προς το θέμα του κορωνοϊού.

 

Θέμα 13ο: Αποσπάσεις εκπ/κών στο Μουσικό σχολείο.

Αποσπάστηκαν από τα τέσσερα μέλη του συμβουλίου δύο εκπ/κοί ειδικότητας ΠΕ02 και ένας ειδικότητας ΠΕ03, με αξιολόγηση του βιογραφικού τους.

 Ως γνωστόν ο αιρετός της ΚΕΕ απέχει από τη συγκεκριμένη διαδικασία, διότι τη θεωρεί μη αντικειμενική και αδιαφανή.

 

Θέμα 14ο: Προσωρινές τοποθετήσεις και αποσπάσεις εκπ/κών Γενικής Εκπαίδευσης, προσωρινές τοποθετήσεις και συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου εκπ/κών ειδικής αγωγής, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών.

Αποφασίστηκαν από τους τρεις υπηρεσιακούς και τον αιρετό της ΔΑΚΕ, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Δ/νσης και θα αφορά τις ειδικότητες ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79.01.

Ο αιρετός της ΚΕΕ, μολονότι συμμετείχε στην παραπάνω διαδικασία για να διασφαλίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα των συναδέλφων,  δεν έλαβε μέρος στην ψηφοφορία κατά τη λήψη των αποφάσεων, υλοποιώντας την από 5-8-2020 σχετική απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Πιερίας, προκειμένου να μη νομιμοποιηθεί η διαδικασία, που απορρέει από την εφαρμογή της απαράδεκτης σχετικής εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ., για λόγους που έχουμε αναφέρει πολλές φορές σε προηγούμενα ενημερωτικά μας.

Σημειωτέον ότι ο αιρετός της ΚΕΕ πρότεινε να επαναπροκηρυχθούν δύο κενά εκπ/κών ειδικότητας ΠΕ02 και ενός ΠΕ03, που προέκυψαν από αποσπάσεις στο Μουσικό σχολείο και στην ειδική αγωγή, αλλά το αίτημά του απορρίφθηκε 3:2, μειοψηφώντας ο ίδιος και ένα υπηρεσιακό μέλος.

 

Θέμα 15ο: Επικαιροποίηση των νέων λειτουργικών αναγκών για πρόσληψη αναπληρωτών στην ειδική αγωγή για κάλυψη των λειτουργικών αναγκών στην παράλληλη στήριξη, στα τμήματα ένταξης και στις ΣΜΕΑΕ.

Υλοποιήθηκε από την Υπηρεσία.

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Τη Δευτέρα 14-09-20 το συμβούλιο θα συνεδριάσει προκειμένου να τοποθετήσει τις ειδικότητες ΠΕ86 και όσες έχουν ανάθεση την τεχνολογία, ενώ οι αιτήσεις για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου θα υποβληθούν, μετά από σχετική ανακοίνωση της υπηρεσίας, προς τα μέσα της άλλης εβδομάδας.

 

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

αιρετό τακτικό μέλος

αιρετό αναπληρ. μέλος

του ΠΥΣΔΕ

του ΠΥΣΔΕ

τηλ. 6947842040

τηλ. 6930478469