ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ 33η/22 & 23-09-2020

 

ΘΕΜΑ 1ο: Μισθολογική κατάταξη αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Κατόπιν σχετικής εισήγησης από τα αρμόδια τμήματα της υπηρεσίας εγκρίθηκε η μισθολογική κατάταξη των αναπληρωτών. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 2ο: Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών για την θέση Υπευθύνου ΕΚΦΕ και κατάρτιση Πίνακα δεκτών και μη δεκτών υποψηφιοτήτων.

Έγιναν αποδεκτές και οι δύο υποψηφιότητες για τη θέση του Υπευθύνου ΕΚΦΕ Πιερίας. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 3ο: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε δύο εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ86 και ΠΕ87.08.

Εγκρίθηκε η χορήγηση εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 4ο: Διάθεση εκπαιδευτικών του 2ου ΕΠΑΛ Κατερίνης στο ΕΚ Κατερίνης.

Μετά από σχετικό αίτημα του Δ/ντή του ΕΚ Κατερίνης έγινε η διάθεση. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 5ο: Εξέταση αιτημάτων εκπαιδευτικών.

Έγιναν δεκτό αίτημα συναδέλφου κλάδου ΠΕ02 για διάθεση στο ΤΕ του Γ/σιου Αιγινίου διότι το δήλωνε στην αίτησή της και εκ παραδρομής δεν είχε τοποθετηθεί. Όσον αφορά τα αιτήματα εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ02 της ειδικής αγωγής δεν έγιναν αποδεκτά είτε γιατί δεν υπήρχε κενό, είτε γιατί συνιστούσε τροποποίηση της αρχικής αίτησης τοποθέτησης που δεν προβλέπονταν.  Τα όποια άλλα αιτήματα που αφορούν αποσπάσεις ή διαθέσεις για συμπλήρωση ωραρίου σε άλλη σχολική μονάδα θα εξεταστούν όταν θα κάνουμε τοποθετήσεις στις αντίστοιχες ειδικότητες.

Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε το σύνολο των αιτημάτων που έγιναν δεκτά ή απορρίφθηκαν.

 

 

ΘΕΜΑ 6ο: Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που παρέμεναν στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ σε νέα λειτουργικά κενά, καθώς και συμπληρώσεις ωραρίου.

Αφού εξετάστηκαν τα αιτήματα των συναδέλφων το συμβούλιο προχώρησε σε τοποθετήσεις στα υπολοιπόμενα κενά, καθώς και στη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

Μέχρι στιγμής ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για τις ειδικότητες ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ05, ΠΕ06 και ΠΕ07. Η ανακοίνωση θα βγει από την υπηρεσία στην ιστοσελίδα της. Οι τοποθετήσεις θα συνεχιστούν και για τις υπόλοιπες ειδικότητες αύριο Πέμπτη 24-09-2020.

 

Τόκας Στέργιος

Τακτικό αιρετό μέλος

Email: tokasast@gmail.com

Τηλ.: 6976616716

Θεόδωρος Σιαμάγκας

Αναπληρωματικό αιρετό μέλος

Email: siamagkas@gmail.com

Τηλ.: 6981677992