ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΕΕ ΣΤΙΣ 22-09-20

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

 της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

και ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ ΓΙΩΡΓΟΥ

   

Κανονική συνεδρίαση της 22-09-20  (Πράξη 33η)

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι τα θέματα που εξετάστηκαν στις 22-09-2020 είναι τα εξής:

Θέμα 1ο : Εξέταση αιτήσεων εκπ/κών για τη θέση Υπευθύνου ΕΚΦΕ και κατάρτιση πίνακα δεκτών και μη δεκτών υποψηφιοτήτων.

 Ομόφωνα έγιναν δεκτές δύο υποψηφιότητες.

 

Θέμα 2ο: Μισθολογική κατάταξη 21 αναπληρωτών εκπ/κών.

Κατόπιν εισήγησης του αρμόδιου τμήματος της υπηρεσίας, έγινε ομόφωνα δεκτή η σχετική εισήγηση.

 

Θέμα 3ο: Αίτηση εκπ/κού ειδικότητας ΠΕ86, για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.

Το αίτημά του έγινε ομόφωνα δεκτό.

 

Θέμα 4ο: Αιτήματα επτά εκπ/κών, που αφορούσαν στην προσωρινή τους τοποθέτηση, στην απόσπασή τους, στις αναθέσεις τους ή το υποχρεωτικό τους ωράριο.

Τo αίτημα του ενός εκπ/κού έγινε ομόφωνα δεκτό, άλλων τριών θα εξεταστούν σε επόμενη συνεδρίαση, ενώ τα αιτήματα των υπολοίπων τριών απορρίφθηκαν, διότι δεν ήταν δυνατόν να ικανοποιηθούν.

 

Θέμα 5ο: Αίτηση του Ε.Κ Κατερίνης, που αφορούσε στη διάθεση τριών εκπ/κών στο συγκεκριμένο Ε.Κ.

Το αίτημα έγινε ομόφωνα δεκτό. 

 

Θέμα 7ο: Διευκρινιστικά ερωτήματα του αιρετού της ΚΕΕ προς τη ΔΙΔΕ Πιερίας, που αφορούσαν στον τρόπο λειτουργίας του συμβουλίου, μέσω των τηλεδιασκέψεων.

 Η πρόεδρος του συμβουλίου έφερε τα ερωτήματα στο συμβούλιο προς ενημέρωση και διαβούλευση, ενώ πρότεινε να συνεχίσουμε τις συνεδριάσεις μέσω τηλεδιασκέψεων.

Ο αιρετός της ΚΕΕ κατέθεσε τους προβληματισμούς του για το γεγονός της δυσκολίας ελέγχου των στοιχείων της υπηρεσίας από τα μέλη του συμβουλίου, τον κίνδυνο διαρροής ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των εκπ/κών, ειδικά όταν συμμετέχουν κάποια μέλη του συμβουλίου με κλειστές κάμερες και για το αν μπορεί κάποιος να καταγράφει τις συνεδριάσεις. Επίσης πρότεινε να πραγματοποιούνται οι συνεδριάσεις δια ζώσης, διότι μεγαλύτερος κίνδυνος για τη διασπορά του ιού υπάρχει μέσα στις σχολικές τάξεις των 27 μαθητών και όχι μέσα στο ΠΥΣΔΕ με την παρουσία έξι ατόμων.

 Φυσικά αναμένεται και σχετική γραπτή απάντηση από την υπηρεσία.

 

Θέμα 8ο: Προσωρινές τοποθετήσεις μονίμων εκπ/κών, λόγω νέων λειτουργικών αναγκών, καθώς επίσης και προσωρινές τοποθετήσεις αναπληρωτών ειδικής αγωγής και γενικής εκπαίδευσης.

Αποφασίστηκαν ομόφωνα και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Δ/νσης.

 

Θέμα 9ο: Συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου των εκπ/κών.

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε η συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου των εκπ/κών ειδικότητας ΠΕ01, ΠΕ02 και ΠΕ03.

Σχεδόν όλες αποφασίστηκαν ομόφωνα και θα αναρτηθούν  στην ιστοσελίδα της Δ/νσης.

 Εξαίρεση αποτελούν οι αποφάσεις του συμβουλίου, που αφορούν συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου των συναδέλφων σε περισσότερες από τρεις σχολικές μονάδες, οι οποίες πάρθηκαν κατά πλειοψηφία 4:1, μειοψηφώντας ο αιρετός της ΚΕΕ.

Ο αιρετός της ΚΕΕ καταψήφισε τις εν λόγω αποφάσεις, διότι είναι πολύ δύσκολο να μετακινείται ένας συνάδελφος σε τέσσερεις ή πέντε σχολικές μονάδες και επίσης είναι πολύ δύσκολο να συνεργαστούν τόσες σχολικές μονάδες για την εξαγωγή των ωρολογίων προγραμμάτων τους.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Αύριο Τετάρτη 23-09-20 θα συνεδριάσει το συμβούλιο προκειμένου να ολοκληρώσει τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου εκπ/κών άλλων ειδικοτήτων.

 

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

αιρετό τακτικό μέλος

αιρετό αναπληρ. μέλος

του ΠΥΣΔΕ

του ΠΥΣΔΕ

τηλ. 6947842040

τηλ. 6930478469