ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ 34η/24-09-2020

 

ΘΕΜΑ 1ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς του Μουσικού Σχολείου.

Εγκρίθηκε η συνάφεια, μετά από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας, για το σύνολο των μεταπτυχιακών τίτλων ( 9 ) και απορρίφθηκε μια αναγνώριση που αφορούσε τίτλο για integrated master. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 2ο: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε δύο εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11 και ενός ΠΕ78.

Εγκρίθηκε η χορήγηση για το σύνολο των αιτούντων, εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 3ο: Εξέταση αιτημάτων εκπαιδευτικών.

Εξετάστηκαν τα παρακάτω αιτήματα:

  • Ενός εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ03 το οποίο δεν έγινε δεκτό γιατί τοποθετήθηκε βάσει της αίτησής του στην 1η και 2η επιλογή του. Το συμβούλιο δεν μπορούσε να αγνοήσει την 1η του επιλογή και να τον τοποθετήσει στη 2η.
  • Μιας εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ05 το οποίο δεν έγινε δεκτό γιατί παρά του ότι υπάρχει υπόλοιπο σε εκπαιδευτικό του συγκροτήματος υπήρχε ανάγκη δεύτερου εκπαιδευτικού της ίδιας ειδικότητας για να καλυφθούν οι ανάγκες της σχολικής μονάδας, αφού τα μαθήματα επιλογής διδάσκονται σε ζώνη για το σύνολο των τμημάτων της τάξης.
  • Μιας εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ07 του Μουσικού Σχολείου το οποίο και αυτό δεν έγινε δεκτό. Η συνάδελφος ανέφερε ότι θα μπορούσε να συμπληρώσει το ωράριό της βάσει της κείμενης νομοθεσίας στη σχολική της μονάδα. Αυτό συνέβη στο σύνολο των σχολικών μονάδων από τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούσαν να συμπληρώσουν το υποχρεωτικό τους ωράριο στη σχολική τους μονάδα σε συνεννόηση με τους διευθυντές τους, ενώ όσοι δεν επιθυμούσαν να λάβουν μαθήματα Β’ ανάθεσης διατέθηκαν σε άλλες σχολικές μονάδες να συμπληρώσουν. Όλα αυτά λήφθηκαν υπόψη από το συμβούλιο κατά τη διενέργεια των συμπληρώσεων ωραρίου. Από τη συγκεκριμένη σχολική μονάδα ο διευθυντής και αιρετός ΠΥΣΔΕ με την ΚΕΕ, δεν μας είχε αποστείλει ακόμη τα κενά πλεονάσματα σε ώρες, όπως είχαν ζητηθεί από την υπηρεσία μέχρι και την ημέρα που συνεδρίασε το συμβούλιο –σχεδόν μία εβδομάδα μετά- στις 22-09-2020. Μετά από νέο μας αίτημα απεστάλησαν από τη σχολική μονάδα και την επομένη που συνεχίστηκε το συμβούλιο μας είχαν σταλεί 7 ώρες σε πλεόνασμα στην ειδικότητα ΠΕ07. Οπότε το συμβούλιο ως όφειλε συμπλήρωσε το ωράριο της συναδέλφου σε άλλη σχολική μονάδα γιατί δεν μπορεί να ζητάς ωρομίσθιο ή αναπληρωτή εφόσον το προσωπικό που διαθέτουμε δεν έχει συμπληρώσει το υποχρεωτικό του ωράριο.

Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόρριψη του συνόλου των αιτημάτων αφού οι τοποθετήσεις ήταν σύννομες από πλευράς συμβουλίου.

 

 

ΘΕΜΑ 4ο: Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που παρέμεναν στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ σε νέα λειτουργικά κενά, καθώς και συμπληρώσεις ωραρίου.

Αφού εξετάστηκαν τα αιτήματα των συναδέλφων το συμβούλιο προχώρησε σε τοποθετήσεις στα υπολοιπόμενα κενά, καθώς και στη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

Όσοι εκπαιδευτικοί διατίθενται σε περισσότερες από τρεις σχολικές μονάδες έγινε με αίτησή τους και ελάχιστοι τοποθετήθηκαν αναγκαστικά σε 4η σχολική μονάδα αφού εκκρεμούσε συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου και δεν υπήρχε δυνατότητα κάλυψης από άλλο συνάδελφο λόγω εξάντλησης των πλεονασμάτων.

Μέχρι στιγμής ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για τις ειδικότητες ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06 και ΠΕ07. Η ανακοίνωση θα βγει από την υπηρεσία στην ιστοσελίδα της. Οι τοποθετήσεις θα συνεχιστούν και για τις υπόλοιπες ειδικότητες Παρασκευή 25-09-2020.

 

 

ΠΡΑΞΗ 35η/25-09-2020

 

ΘΕΜΑ 1ο: Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που παρέμεναν στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ σε νέα λειτουργικά κενά, καθώς και συμπληρώσεις ωραρίου.

Ολοκληρώθηκε το σύνολο των τοποθετήσεων για όλες τις ειδικότητες, καθώς και οι συμπληρώσεις του υποχρεωτικού ωραρίου. Όσα κενά δεν καλύφθηκαν δεν υπάρχει προσωπικό στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση. Η ανακοίνωση θα βγει από την υπηρεσία στην ιστοσελίδα της.

 

 

 

 

Τόκας Στέργιος

Τακτικό αιρετό μέλος

Email: tokasast@gmail.com

Τηλ.: 6976616716

Θεόδωρος Σιαμάγκας

Αναπληρωματικό αιρετό μέλος

Email: siamagkas@gmail.com

Τηλ.: 6981677992