ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΕΕ ΣΤΙΣ 29-09-20

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

 της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

και ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ ΓΙΩΡΓΟΥ

   

Κανονική συνεδρίαση της 29-09-20  (Πράξη 36η)

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι τα θέματα που εξετάστηκαν στις 29-09-2020 είναι τα εξής:

 

Θέμα 1ο : Αίτημα της Δ/ντριας του 1ου ΕΠΑ.Λ, που αφορούσε στην κάλυψη νέων λειτουργικών κενών.

 Το αίτημα για το εργαστήριο τεχνολογίας ικανοποιήθηκε άμεσα, ενώ για τη Ζ.Δ.Δ θα ανακοινωθεί σχετική προκήρυξη και θα καλυφθεί σε επόμενη συνεδρίαση.

 

Θέμα 2ο: Αιτήσεις δύο εκπ/κών ειδικότητας ΠΕ04.01 και ενός εκπ/κού ειδικότητας ΠΕ88.02, για αναγνώριση της συνάφειας μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου.

Τo αίτημά τους έγινε ομόφωνα δεκτό.

 

Θέμα 3ο: Αίτηση εκπ/κού ειδικότητας ΠΕ02.50, για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.

Το αίτημά της έγινε ομόφωνα δεκτό.

 

Θέμα 4ο: Αιτήσεις του Ε.Κ Κατερίνης, που αφορούσαν στην τροποποίηση της απόφασης διάθεσης τεσσάρων εκπ/κών στο συγκεκριμένο Ε.Κ, καθώς επίσης και μερική ή ολική διάθεση άλλων 22 εκπ/κών του 1ου ΕΠΑ.Λ, στο παραπάνω Ε.Κ.

Τα αιτήματα έγιναν ομόφωνα δεκτά. 

                                                                                                                                               

Θέμα 5ο: Αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας δεκαέξι αναπληρωτών εκπ/κών ειδικής αγωγής, για μισθολογική εξέλιξη.

Αναγνωρίστηκε ομόφωνα, κατόπιν σχετικής εισήγησης του αρμόδιου τμήματος της υπηρεσίας.

 

.  

Θέμα 6ο: Αιτήματα δεκαεννέα εκπαιδευτικών, που αφορούσαν στην τροποποίηση της προσωρινής τους τοποθέτησης ή στην τροποποίηση της απόφασης για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου.

Τα αιτήματα των έντεκα εκπ/κών έγιναν ομόφωνα δεκτά, τρία απορρίφθηκαν κατά πλειοψηφία 4:1, μειοψηφώντας ο αιρετός της ΚΕΕ, δύο απορρίφθηκαν ομόφωνα, το ένα είναι υπό διερεύνηση, ενώ άλλα δύο παραπέμφθηκαν για την αυριανή συνεδρίαση, μολονότι ο αιρετός της ΚΕΕ επέμενε ότι έπρεπε να εξεταστούν άμεσα, αφού αφορούσαν αιτήματα συναδέλφων, που είχαν υποβληθεί στο ΠΥΣΔΕ σε προγενέστερο χρόνο.

 Στις τρεις περιπτώσεις που μειοψήφησε ο αιρετός της ΚΕΕ, αφορούσε δύσκολες μετακινήσεις εκπ/κών σε πολλές σχολικές μονάδες, οι οποίοι μάλιστα είχαν πρόβλημα στη μετακίνηση, καθώς επίσης και πολλά οικογενειακά προβλήματα. Ο αιρετός της ΚΕΕ πρότεινε να καλυφθούν οι παραπάνω λειτουργικές ανάγκες με την πρόσληψη αναπληρωτών, διότι κάποιοι συνάδελφοι έφτασαν στα όρια των αντοχών τους.

 Οι παραπάνω τροποποιήσεις θα αναρτηθούν αύριο στην ιστοσελίδα της Δ/νσης.

 

Θέμα 7ο: Τροποποίηση προσωρινών τοποθετήσεων, καθώς επίσης και νέες τοποθετήσεις.

Αποφασίστηκαν ομόφωνα με εξαίρεση τις περιπτώσεις που οι συνάδελφοι συμπλήρωναν το υποχρεωτικό τους ωράριο σε περισσότερες από τρεις σχολικές μονάδες.

 Οι παραπάνω τοποθετήσεις θα αναρτηθούν αύριο στην ιστοσελίδα της Δ/νσης.

 

Θέμα 8ο: Αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα, για βαθμολογική εξέλιξη.

Αναγνωρίστηκε ομόφωνα, κατόπιν σχετικής εισήγησης του αρμόδιου τμήματος της υπηρεσίας, η προϋπηρεσία εκπ/κού ειδικότητας ΠΕ02. .

 

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

αιρετό τακτικό μέλος

αιρετό αναπληρ. μέλος

του ΠΥΣΔΕ

του ΠΥΣΔΕ

τηλ. 6947842040

τηλ. 6930478469