Έργα και ημέρες του ΠΥΣΔΕ Πιερίας

Κενά - Πλεονάσματα - Υπεράριθμοι - Νέοι Διευθυντές

Αγαπητοί συνάδελφοι,

συνηθίζουμε να χαρακτηρίζουμε αυτό το κείμενο ως ενημερωτικό δελτίο. Έλα μου όμως που με τον τίτλο αυτό κάποιος μαγικός αλγόριθμος της Google το μπλοκάρει, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να φτάσει στους αποδέκτες του, δηλαδή σε όλους εσάς τους νοήμονες συναδέλφους μας, που επιμένετε να είστε ενημερωμένοι για τα έργα και τις ημέρες του ΠΥΣΔΕ Πιερίας. Ονομάστε λοιπόν το κείμενο αυτό όπως σας αρέσει και πάμε μαζί να δούμε τα όσα διημείφθησαν στην Συνεδρίαση της 12ης Οκτωβρίου 2020.

Προσοχή! Όποιος φτάσει μέχρι την τελευταία σελίδα, κερδίζει το παράσημο του πιο ενημερωμένου εκπαιδευτικού στο Νομό Πιερίας.

Ο χωρισμός των θεμάτων σε 1ο, 2ο, 3ο κλπ είναι φανταστικός, διότι θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κατά τη διάρκεια συζήτησης ενός θέματος, ξαφνικά το θέμα αλλάζει, οπότε χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Π.χ. εκεί που συζητάμε αιτήματα εκπαιδευτικών (βλ. συνήθως ενστάσεις), ξαφνικά κάνουμε και 2-3 τοποθετήσεις. Μετά ξαναγυρίζουμε στα αιτήματα, αλλά αφήνουμε 2-3 για διερεύνηση, ξανακάνουμε 2-3 τοποθετήσεις, αλλάζουμε θέμα και μετά αίφνης επιστρέφουμε στα αιτήματα που αφήσαμε. Τέλος, αφού η συνεδρίαση λάβει τέλος, θυμόμαστε ότι ξεχάσαμε κάποιο θέμα και ενημερώνονται τα μέλη του Συμβουλίου τηλεφωνικά!

Θέμα 1ο: Ορισμός Υπεύθυνων Εργαστηρίων ΕΚ Κατερίνης

Είναι όμως θέμα πραγματικό, που αφορά το ΠΥΣΔΕ; Για να δούμε. Να μη γελάσει κανείς! Σχετική με το θέμα είναι η Υ.Α. Φ24α/104878/Δ4/2019, που τροποποιεί την Υ.Α. Φ24α/141494/Δ4/2017, που με την σειρά της τροποποιεί την Υ.Α. 96004/Δ4/2015, στην οποία γίνεται αναφορά στην Υ.Α. Γ2/6098/2001, που τροποποιεί την Υ.Α. Γ2/4321/1988, η οποία αναφέρεται στο «Ευαγγέλιο» δηλ. στο νόμο 1566/1985, στο άρθρο 10 του οποίου και συγκεκριμένα στις παραγράφους 4β και 4γ αναφέρονται τα εξής:

«4. β) Κάθε σχολικό εργαστήριο έχει την ίδια συγκρότηση με τα ΣΕΚ. Υπεύθυνος τομέα του σχολικού εργαστηρίου ορίζεται, με απόφαση του προϊσταμένου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ένας εκπαιδευτικός από εκείνους που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες που εξυπηρετούνται από το σχολικό εργαστήριο και προέρχεται από τους κλάδους ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17, ΠΕ18 ή ΤΕ01, ειδικότητας αντίστοιχης προς τον τομέα του εργαστηρίου.

γ) Σε κάθε εργαστήριο κατεύθυνσης ορίζεται υπεύθυνος με τη διαδικασία του στοιχείου β’, ένας εκπαιδευτικός από εκείνους που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες οι οποίες εξυπηρετούνται από το ΣΕΚ ή το σχολικό εργαστήριο, κατά περίπτωση, πτυχιούχος ΑΕΙ ή μέσης σχολής ειδικότητας αντίστοιχης προς το εργαστήριο.»

Σε απλά ελληνικά η απόφαση ορισμού των υπευθύνων εργαστηρίων ανήκει στην αρμοδιότητα της Διευθύντριας Δ.Ε. Πιερίας και όχι στο ΠΥΣΔΕ.

Μήπως όμως δεν είναι έτσι; Ας ψάξουμε λίγο ακόμη. Ανατρέχουμε στο Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1/Α/3-1-2003), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με:

α) Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51/Α/29-3-2010)

β) Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/19-5-2010)

γ) Ν. 4283/2014 (ΦΕΚ 189/Α/10-9-2014)

δ) Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α/8-12-2014)

όπου αναφέρονται οι αρμοδιότητες των ΠΥΣΔΕ.

Ψάξε, ψάξε δεν θα με βρεις. Όσο και να ψάξει κανείς δεν θα βρει πουθενά ότι το συγκεκριμένο θέμα είναι αρμοδιότητα του ΠΥΣΔΕ.

Ο αιρετός της Διοίκησης όμως επιμένει ότι το ΠΥΣΔΕ μπορεί να παίζει το ρόλο της κολυμπήθρας του Σιλωάμ και να εξαγνίζει όλες τις αποφάσεις άσχετα από τον τρόπο με τον οποίο ελήφθησαν, διότι έτσι συνέβαινε πάντα. Όχι ότι δεν το ξέραμε ότι έτσι συνέβαινε πάντα, αλλά τα τελευταία 8 χρόνια παλεύουμε, ώστε τα πράγματα να μη γίνονται όπως γίνονταν πάντα, αλλά να γίνονται σωστά και σύμφωνα με το νόμο.

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου συμφωνεί με τον άλλο αιρετό (ότι έτσι γίνονταν πάντα), και στο κάτω κάτω είναι στοιχείο δημοκρατίας, να έρχεται το θέμα στο ΠΥΣΔΕ, το οποίο μπορεί να γνωμοδοτήσει. Πράγματι αυτή είναι μία άποψη που μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους, ωστόσο το ΠΥΣΔΕ για να γνωμοδοτήσει, δεν μπορεί απλά να δέχεται την εισήγηση του Διευθυντή του Ε.Κ., αλλά να βάζει κριτήρια. Είναι τα μόρια; Είναι η αρχαιότητα; Είναι η εμπειρία του εκπαιδευτικού ή κάποιες άλλες ειδικές δεξιότητες; Ποιος είναι πιο κατάλληλος για να γίνει Υπεύθυνος Εργαστηρίου; Θα μπορούσε π.χ. το ΠΥΣΔΕ να ζητήσει βιογραφικά και φάκελο με προσόντα, όπως έκανε στην περίπτωση του Μουσικού Σχολείου ή να θέσει άλλα κριτήρια. Κάτι τέτοιο όμως δεν έχει συμβεί, ούτε και θα συμβεί φυσικά.

Τα 3 διοικητικά μέλη του Συμβουλίου διατυπώνουν την άποψη ότι αυτά τα θέματα οι Διευθυντές δεν τα αποφασίζουν μόνοι τους αλλά τα φέρνουν στον Σύλλογο Διδασκόντων. Υποθέτουν λοιπόν εντελώς αυθαίρετα ότι ο Διευθυντής του Ε.Κ. έχει φέρει το θέμα στον Σύλλογο Διδασκόντων του Ε.Κ., ο οποίος έχει αποφανθεί σχετικά. Υποθέτουν δηλαδή ότι η εισήγηση ορισμού των Υπεύθυνων Εργαστηρίων του Ε.Κ. Κατερίνης έχει τη σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου του Ε.Κ. (!) και έτσι αποφασίζουν ομόφωνα οι 3 διοικητικοί και ο διοικητικός αιρετός να κάνουν δεκτή την εισήγηση του Διευθυντή του Ε.Κ.

Εννοείται ότι ο αιρετός της Κ.Ε.Ε. δεν συμμετείχε στη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης διότι όπως μπορεί να αντιληφθεί ο οποιοσδήποτε το συγκεκριμένο θέμα δεν αποτελεί αρμοδιότητα του ΠΥΣΔΕ.

Θέμα 2ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών

Αναγνωρίστηκαν ομόφωνα οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών ενός εκπαιδευτικού ΠΕ02.50, δύο εκπαιδευτικών ΠΕ04.01 και ο διδακτορικός τίτλος ενός εκπαιδευτικού ΠΕ87.01.

Θέμα 3ο: Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου

Εγκρίθηκε ομόφωνα η άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου ενός εκπαιδευτικού ΠΕ87.01.

Θέμα 4ο: Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών

1) Αίτημα εκπαιδευτικού ΠΕ05, που έχει πλεόνασμα ωρών, για παροχή διοικητικού έργου, όχι στη σχολική μονάδα που είναι τοποθετημένη, αλλά σε σχολείο της πόλης, για να είναι πιο κοντά στην οικία της και να μπορεί να μετακινείται.

Το αίτημα δεν εξετάστηκε, διότι θα ακολουθήσει την ερχόμενη εβδομάδα η διάθεση εκπαιδευτικών με μειωμένο ωράριο ή χωρίς καθόλου ωράριο στις σχολικές μονάδες για διοικητικό έργο. Σημειώστε όμως ότι το θέμα φέρθηκε προς συζήτηση στο Συμβούλιο.

2) Αίτηση θεραπείας αναπληρώτριας εκπαιδευτικού ΠΕ06 για τροποποίηση της συμπλήρωσης του ωραρίου της. Η εκπαιδευτικός έχει ωράριο 23 ωρών και είχε τοποθετηθεί στο 7ο Γυμνάσιο για 20 ώρες, παρά το ότι το σχολείο είχε κενό 22 ωρών! Για τις υπόλοιπες ώρες είχε τοποθετηθεί στο ΓΕ.Λ. Κάτω Μηλιάς, όπου θα έπρεπε να πηγαίνει τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα, παρά το ότι δεν διαθέτει μεταφορικό μέσο. Τις υπόλοιπες 2 ώρες του 7ου Γυμνασίου κλήθηκε να συμπληρώσει άλλη αναπληρώτρια εκπαιδευτικός! Προφανώς κανείς δεν σκέφτεται τα σχολεία και πώς θα καταφέρουν οι προγραμματιστές να βγάλουν πρόγραμμα.

Το αίτημα της εκπαιδευτικού ικανοποιήθηκε ομόφωνα. Να σημειωθεί ότι και ο Διοικητικός αιρετός υπερψήφισε το αίτημα, παρά το ότι ήταν αυτός που είχε προτείνει την «πατέντα» των 20 ωρών στο 7ο Γυμνάσιο και των 3 ωρών στο ΓΕ.Λ. Κάτω Μηλιάς, ώστε η εκπαιδευτικός να συμπληρώσει το ωράριό της μέχρι και την τελευταία ώρα, μη τυχόν και ζημιωθεί το ελληνικό Δημόσιο.

3) Αίτημα εκπαιδευτικού που βρίσκεται σε ειδική άδεια για να διατεθεί στη Δ.Δ.Ε. Πιερίας για διοικητικό έργο, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η επαφή της με πολύ κόσμο. Η Δ.Δ.Ε. Πιερίας αποφάσισε ότι δεν μπορεί να αναλάβει τέτοια ευθύνη και διεμήνυσε στον εκπαιδευτικό να βρει μόνος του κάποιο σχολείο, που να του εξασφαλίζει συνθήκες απομόνωσης, όπως και έγινε.

Το αίτημα του εκπαιδευτικού έγινε ομόφωνα δεκτό. Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την άποψη της Δ.Δ.Ε. είναι πιο ασφαλές για εκπαιδευτικό που ανήκει στις ευπαθείς ομάδες, να βρίσκεται σε κεντρικό σχολείο της πόλης, παρά σε κάποιο γραφείο της Δ.Δ.Ε. Πιερίας!  

4) Αίτημα εκπαιδευτικού ΠΕ04.01 για συμπλήρωση του ωραρίου του στη σχολική μονάδα τοποθέτησής του για 1 ώρα.

Το αίτημα δεν εξετάστηκε και τέθηκε στο αρχείο, διότι είχε ήδη ικανοποιηθεί το αίτημα του εκπαιδευτικού στη σχολική του μονάδα. Όποιος απορεί γιατί αναφέρονται όλες αυτές οι αιτήσεις στο σημερινό ενημερωτικό, ας κάνει λίγη υπομονή για τη συνέχεια.

5) Αίτημα εκπαιδευτικού ΠΕ78 να αποσπαστεί από το Εσπερινό ΓΕ.Λ. στο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. για 12 ώρες, προκειμένου να πάρει μαθήματα 1ης ανάθεσης, αφήνοντας στο Εσπερινό ΓΕ.Λ. μαθήματα 2ης ανάθεσης και μαθήματα που μπορούν να καλυφθούν με 2η ανάθεση από εκπαιδευτικό ΠΕ02.

Το αίτημα της εκπαιδευτικού απορρίφθηκε με ψήφους 4-1, μειοψηφώντας ο αιρετός της Κ.Ε.Ε., ο οποίος υποστήριξε ότι είναι προτιμότερο και για τους μαθητές και για την εκπαιδευτικό να διδάσκει μαθήματα 1ης ανάθεσης. Άλλωστε και σε άλλες περιπτώσεις το ΠΥΣΔΕ έχει εγκρίνει τέτοιου είδους αποσπάσεις. Η αιτιολόγηση αυτή δεν άρεσε στον Διοικητικό αιρετό, ο οποίος μας ζήτησε να την αλλάξουμε, για να μας προστατέψει!   

6) Αίτημα εκπαιδευτικού ΠΕ11 με το οποίο ζητούσε να της γνωστοποιηθεί η διαδικασία τοποθέτησης πολύτεκνων εκπαιδευτικών αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΔΕ καθ’ εφαρμογή του νόμου 4653/2020 και της υπ. αριθμ. 25894/Ε2/21-02-2020 διευκρινιστικής εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘ.

Το αίτημά της θα απαντηθεί με τον γνωστό τρόπο, δηλαδή με ένα κείμενο 2 σειρών!

7) Αίτημα εκπαιδευτικού ΠΕ08 με το οποίο ζητούσε να τροποποιηθεί η διάθεσή της στα Γυμνάσια Περίστασης και Κορινού, αφού στο Γυμνάσιο Περίστασης εξακολουθούσε να υπάρχει έλλειμμα μιας ώρας, μιας και το ΠΥΣΔΕ είχε φροντίσει να τοποθετήσει εκεί για μία ώρα εκπαιδευτικό, ποιου σχολείου νομίζετε; Φυσικά του Μουσικού Σχολείου, που απλώς είχε ήδη συμπληρωμένο το ωράριό της!

Όχι μόνο δεν ικανοποιήθηκε το αίτημα της εκπαιδευτικού, αλλά για τη μία αυτή ώρα τοποθετήθηκε εκπαιδευτικός του 5ου Γυμνασίου, ο οποίος πηγαίνει ταυτόχρονα και σε άλλο σχολείο.

Μέχρι εδώ θα έχετε ήδη διαπιστώσει ότι εμβόλιμα στο 4ο θέμα μπαίνουν και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών, δηλαδή κομμάτια του 5ου θέματος, αλλά ελπίζουμε να μην μπερδευτήκατε, γιατί υπάρχει και συνέχεια.

Πράγματι, ας κάνουμε ένα διάλειμμα στα αιτήματα των εκπαιδευτικών για να ασχοληθούμε με την αναπλήρωση εκπαιδευτικού ΠΕ04.01 του 1ου Γυμνασίου, που έχει πάρει άδεια άνευ αποδοχών για ένα μήνα και προτίθεται να πάρει άλλον έναν, για έκτακτους λόγους. Η υπηρεσία προσπαθεί να διερευνήσει, μήπως υπάρχει περίπτωση να καλυφθεί το κενό αυτό για τον ένα μήνα από εκπαιδευτικό, που έχει πάρει απαλλαγή από το διδακτικό έργο, εφόσον συμφωνήσει να διευκολύνει την υπηρεσία.

Ο Διοικητικός αιρετός όμως έχει άλλη άποψη. Ισχυρίζεται ότι ο εκπαιδευτικός δεν μπορεί να πάρει και 2η άδεια άνευ αποδοχών συνεχόμενη, αλλά αν η Διευθύντρια της Δ.Δ.Ε. Πιερίας θέλει να υπογράψει άδεια, που δεν προβλέπεται, αυτός δεν έχει αντίρρηση! Νόμος και τάξη! Ούτε να σκεφτείς να παρανομήσεις. Ο «Αιρετός» είναι εκεί να σε επαναφέρει στην τάξη.

Συνάδελφοι, είχαμε ξεχάσει για 4 χρόνια πώς είναι να υπάρχει αιρετός της ΔΑΚΕ στο ΠΥΣΔΕ. Είχαμε ξεχάσει επίσης τα λεγόμενα του πρώην αιρετού της ΣΥΡΙΖΑΑΚ για το πόσο απαραίτητη είναι η παρουσία του στο Συμβούλιο και γι’ αυτό, όπως είπε και μια πρώην Διευθύντρια, θα πρέπει να επιβραβεύεται τοποθετούμενος στην Ρητίνη για να παίρνει τα 5 μόρια, χωρίς να πατήσει ποτέ στο σχολείο, παρά μόνο παραμονές εκλογών για να ζητήσει την ψήφο των συναδέλφων, που δεν τον γνωρίζουν.

Επιστροφή στα αιτήματα των εκπαιδευτικών.

8) Αίτημα εκπαιδευτικού ΠΕ02 για να απαλλαγεί από 2 ώρες στο 1ο ΓΕ.Λ. επειδή δεν έχει μέσο μετακίνησης και πρέπει να μετακινείται επίσης και στο Γυμνάσιο Κάτω Μηλιάς και στο Γυμνάσιο Κονταριώτισσας.

Μετά από διαβούλευση, το αίτημα έγινε ομόφωνα δεκτό, αλλά μη βιάζεστε. Ποιος θα πάει να καλύψει τις 2 ώρες; Τροφή για σκέψη. Η πρόταση μας να εξεταστεί η κάλυψη του κενού των 2 ωρών του 1ου ΓΕ.Λ. ταυτόχρονα με το διοικητικό έργο, δεν εισακούστηκε.

9) Αίτημα, προσοχή, από τις 25/9 εκπαιδευτικού ΠΕ02 για τροποποίηση της τοποθέτησης της από το 1ο ΕΠΑ.Λ. στο 4ο ΓΕ.Λ.

Θυμηθείτε τώρα ότι προηγούμενα αιτήματα εκπαιδευτικών, ακόμα κι αν δεν είχαν νόημα, συζητήθηκαν στην συγκεκριμένη συνεδρίαση. Το αίτημα όμως της συγκεκριμένης εκπαιδευτικού (με ποιανού απόφαση άραγε;) έμεινε κρυμμένο στο συρτάρι για 17 μέρες για να εμφανιστεί στην κατάλληλη στιγμή. Στο αίτημά της η εκπαιδευτικός επικαλείται «πληροφορίες», σύμφωνα με τις οποίες θα δημιουργούταν κενό στο 4ο ΓΕ.Λ. λόγω άδειας Covid και με βάση αυτές τις πληροφορίες ήθελε να τοποθετηθεί η ίδια στο 4ο ΓΕ.Λ., λες και οι τοποθετήσεις θα πρέπει να αλλάζουν κάθε τρεις και λίγο, ανάλογα με το πώς βολεύει τον καθένα. Σε άλλες περιπτώσεις το Συμβούλιο αρνήθηκε να επιστρέψει προς τα πίσω, ακόμα κι αν είχαν αδικηθεί συνάδελφοι, ακριβώς με τη λογική ότι δεν μπορεί να αλλάζουν συνεχώς οι αποφάσεις του ΠΥΣΔΕ. Όμως, ως γνωστόν, όλες οι περιπτώσεις δεν είναι ίδιες, διότι τότε θα είχαμε αξιοκρατία, δικαιοσύνη, διαφάνεια, λέξεις άγνωστες σε κάποιους.

Πράγματι οι «πληροφορίες» της συναδέλφου ήταν σωστές και το κενό εμφανίστηκε στο 4ο ΓΕ.Λ., μόνο που τότε δεν συζητήθηκε η αίτησή της, διότι, αν είχε συζητηθεί, θα είχε απορριφθεί, αφού την θέση την πήρε άλλη συνάδελφος από τη διάθεση, που προηγούταν. Όμως και η συνάδελφος αυτή πήρε επίσης άδεια λόγω Covid, οπότε ξαφνικά η αίτηση της εκπαιδευτικού ξεθάφτηκε από τα συρτάρια και ήρθε προς συζήτηση στο ΠΥΣΔΕ.

Το συγκεκριμένο σχολείο δεν το είχαν δηλωμένο οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί ΠΕ02, που παραμένουν χωρίς ωράριο, όμως το είχαν δηλωμένο άλλοι συνάδελφοι ΠΕ02, που, επειδή δεν υπήρχε κενό, τοποθετήθηκαν σε άλλα σχολεία. Δεν φαντάστηκαν προφανώς ότι θα μπορούσαν να κάνουν κι εκείνοι αίτηση, περιμένοντας πότε θα αδειάσει μία θέση στο 4ο ΓΕ.Λ. για να την διεκδικήσουν και πάλι.

Προτείναμε να επαναπροκηρυχθεί το κενό για να μπορέσουν να το διεκδικήσουν και άλλοι συνάδελφοι, που δεν το είχαν αρχικά δηλωμένο, αλλά η πρότασή μας έπεσε στο κενό. Το αίτημα της συναδέλφου έγινε δεκτό με ψήφους 4-1, μειοψηφώντας ο αιρετός της Κ.Ε.Ε. για τους παραπάνω λόγους.

Καλά μέχρι εδώ. Όμως το κενό είναι 18 ωρών και η συνάδελφος είναι των 20 ωρών. Δεν σας φαίνεται λογικό να πάει να συμπληρώσει στο 1ο ΓΕ.Λ. που έχει 2 ώρες κενό;

– Όπα! Γιατί να πάει; Να πάει ο άλλος ΠΕ02, που είχε τοποθετηθεί στο 1ο ΓΕ.Λ. και έκανε ένσταση!

– Μα την ένστασή του την κάναμε δεκτή. Τώρα θα πρέπει να τον ξαναστείλουμε;

Όποιος γελάσει, την επόμενη φορά το ΠΥΣΔΕ θα τον στείλει σε 5 σχολεία να συμπληρώσει το ωράριό του.   

Τα πράγματα είναι απλά. Η συγκεκριμένη συνάδελφος θα μείνει με μειωμένο ωράριο -2 ώρες και στο 1ο ΓΕ.Λ. θα τοποθετηθεί άλλος ΠΕ02 μόνο για τις 2 αυτές ώρες, οποίος θα κάνει και 2 ώρες στο 1ο Γυμνάσιο! Ξαφνικά πολύ ελαστική έγινε η υπηρεσία με τη συμπλήρωση του ωραρίου. Κάποιους τους στέλνει σε 5 σχολεία για να συμπληρώσουν και κάποιους τους αφήνει με μειωμένο ωράριο σε ένα μόνο σχολείο. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη! Απλά όχι για όλους.

Φυσικά τώρα υπάρχει κενό στο 1ο ΕΠΑ.Λ. και το ΠΥΣΔΕ σπεύδει να το καλύψει τοποθετώντας άλλον έναν εκπαιδευτικό ΠΕ02.

Ακολουθούν μερικές ακόμα τοποθετήσεις, συμπληρώσεις, τροποποιήσεις, που θα τις δείτε αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Πιερίας και επιστροφή στα αιτήματα εκπαιδευτικών.

10) Αίτημα εκπαιδευτικού ΤΕ02.02 για ανάκληση της της συμπλήρωσής της, καθόσον στο σχολείο της τοποθέτησής της υπάρχουν ώρες για να συμπληρώσει πλήρως το ωράριό της.

Το αίτημα της εκπαιδευτικού έγινε ομόφωνα δεκτό, αλλά για να δούμε αν θα συμβεί το ίδιο παρακάτω σε άλλη αντίστοιχη περίπτωση.

11) Αίτημα εκπαιδευτικού ΠΕ02 για να αναλάβει κατ’ οίκον διδασκαλία στο 2ο ΓΕ.Λ.

Το αίτημα γίνεται ομόφωνα δεκτό με μόνη παραφωνία ότι ο Διοικητικός αιρετός δεν θέλει να πάει η συνάδελφος για όλες τις ώρες, αλλά μόνο για τις μισές, σκεπτόμενος προφανώς να εξοικονομήσει προσωπικό για την υπηρεσία και αδιαφορώντας για τον μαθητή Γ΄ Λυκείου, που δεν έχει κάνει ούτε μία ώρα από την αρχή της χρονιάς!

12) Αίτημα εκπαιδευτικού ΠΕ07 του Μουσικού Σχολείου, να ανακληθεί η διάθεσή της στο ΓΕ.Λ. Κονταριώτισσας και στο 3ο ΓΕ.Λ. για συμπλήρωση ωραρίου, αφού συμπληρώνει το ωράριό της στη σχολική της μονάδα με μαθήματα Β΄ ανάθεσης.

Το ότι η συνάδελφος υπηρετεί στο Μουσικό Σχολείο είναι απλά μια σύμπτωση. Ή μήπως όχι; Πάντως η νομοθεσία είναι ξεκάθαρη.

α) Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 85980/Δ2/2020 – ΦΕΚ 2737/Β/4-7-2020 με θέμα «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου», η Ιστορία του Γυμνασίου και η Ιστορία της Α΄ Λυκείου είναι Β΄ ανάθεση στους εκπαιδευτικούς ΠΕ07.

β) Οι εκπαιδευτικοί καλύπτουν το υποχρεωτικό τους ωράριο με τα μαθήματα πρώτης (Α’) ανάθεσης, ενώ με τα μαθήματα δεύτερης (Β’) ανάθεσης συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο ή καλύπτουν εκπαιδευτικές ανάγκες.

Ας δούμε όμως την ιστορία από την αρχή:

Το ΠΥΣΔΕ βλέπει στον Πίνακα Α΄ του Μουσικού Σχολείου πλεόνασμα 6 ωρών σε εκπαιδευτικό ΠΕ07. Χωρίς δεύτερη σκέψη, διαθέτει την εκπαιδευτικό στο ΓΕ.Λ. Κονταριώτισσας για 6 ώρες. Πρόκειται για λάθος ή αβλεψία του Διευθυντή; Είναι μήπως μια πονηριά του Διευθυντή για να κρατήσει την εκπαιδευτικό με μειωμένο ωράριο; Είναι απλή τήρηση της νομιμότητας, που προβλέπει ότι τις αναθέσεις δεν τις κάνει ο Διευθυντής, αλλά ο Σύλλογος Διδασκόντων; Ποιος νοιάζεται;

Η εκπαιδευτικός κάνει αμέσως ένσταση και ζητά να της δοθεί η δυνατότητα να συμπληρώσει με μαθήματα Ιστορίας το ωράριό της, όπως έχει δικαίωμα ως έχουσα οργανική στο σχολείο με δεδομένο ότι είναι 62 χρονών και χωρίς μέσο μετακίνησης, αφού δεν οδηγεί. Ταυτόχρονα το σχολείο κάνει έγγραφο με το οποίο διαβεβαιώνει το ΠΥΣΔΕ ότι η εκπαιδευτικός πράγματι μπορεί να συμπληρώσει το ωράριό της με μαθήματα Β΄ Ανάθεσης, όπως προβλέπεται από το νόμο. Το ΠΥΣΔΕ συνεδριάζει και τιμωρεί την εκπαιδευτικό στέλνοντάς την αντί για 1 σε 2 σχολεία για να συμπληρώσει το ωράριό της, στο ΓΕ.Λ. Κονταριώτισσας και στο 3ο ΓΕ.Λ.!

Το θέμα τίθεται στη συνάντηση, που είχε το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Πιερίας με τη Διευθύντρια Δ.Ε Πιερίας, η οποία δηλώνει άγνοια, καθότι δεν βρισκόταν από την αρχή στη συγκεκριμένη συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ. Ο ίδιος ο Πρόεδρος της Ε.Λ.Μ.Ε. ζητά από τη Διευθύντρια να επανεξετάσει το θέμα και αυτή δεσμεύεται ότι θα το κάνει. Μάλιστα λέει ότι τέτοια θέματα λύνονται απλά με ένα τηλέφωνο και δεν χρειάζονται έγγραφα. Σωστόν. Γιατί ως γνωστόν τα γραπτά μένουν, ενώ για τα λόγια … άντε να βρεις μάρτυρες τώρα. Πράγματι το θέμα επανέρχεται τουλάχιστον άλλες 2 φορές στις συνεδριάσεις του ΠΥΣΔΕ, χωρίς να ληφθεί απόφαση.

Στη Συνεδρίαση της 1ης Οκτωβρίου 2020, συμβαίνει το εξής πρωτοφανές. Εκπαιδευτικός ΠΕ06, που έχει πλεόνασμα 2 ωρών στο Γυμνάσιο Πλαταμώνα και έχει τοποθετηθεί στο 2ο Γυμνάσιο για συμπλήρωση ωραρίου ζητά ανάκληση της συμπλήρωσης, διότι μπορεί να συμπληρώσει με Ιστορία στο σχολείο της. Πιο συγκεκριμένα έχει ζητήσει από άλλη συνάδελφο ΠΕ02 να αφήσει 2 ώρες Ιστορίας για να τις πάρει η ίδια, προκειμένου να συμπληρώσει το ωράριό της και να μη μετακινηθεί σε άλλο σχολείο. Η συνάδελφος δέχεται, αλλά με την προϋπόθεση να μην την μετακινήσει το ΠΥΣΔΕ σε άλλο σχολείο, διότι τώρα θα είναι αυτή, που θα έχει το έλλειμμα των 2 ωρών.

Πράγματι το ΠΥΣΔΕ κάνει δεκτό το αίτημα της εκπαιδευτικού. Έτσι τώρα στο Γυμνάσιο Πλαταμώνα υπάρχει εκπαιδευτικός ΠΕ06 που κάνει με Β΄ ανάθεση Ιστορία, όταν στο ίδιο σχολείο υπάρχει εκπαιδευτικός ΠΕ02 με οργανική και -2 ώρες, που έχει την Ιστορία Α΄ ανάθεση! Καλό;

Τι θα γίνει όμως με τις 2 ώρες στο 2ο Γυμνάσιο; Υπάρχει λύση. Να τις πάρει εκπαιδευτικός ΠΕ06 από το Μουσικό Σχολείο (φυσικά), που όμως επίσης μπορεί να συμπληρώσει στο σχολείο της με Ιστορία. Γίνεται η σχετική φασαρία και τα 4 διοικητικά μέλη του ΠΥΣΔΕ «υπαναχωρούν». Να σημειωθεί ότι και άλλα αντίστοιχα αιτήματα ξενόγλωσσων εκπαιδευτικών έχουν ικανοποιηθεί, παρά το ότι στον αρχικό Πίνακα Α΄ του σχολείου τους εμφανίζονταν με πλεονάσματα.

Για τους εκπαιδευτικούς του Μουσικού Σχολείου όμως δεν ισχύουν τα ίδια. Ίσως γιατί εκεί είναι Διευθυντής κάποιος που έχει άσχημο στόμα. Όχι. Το ΠΥΣΔΕ είναι ανένδοτο. Θα πρέπει η συνάδελφος να πάει σε άλλα 2 σχολεία κι ας μην έχει μέσο μετακίνησης.

Ερχόμαστε τώρα στη συνεδρίαση της 12ης Οκτωβρίου 2020. Η εκπαιδευτικός έχει κάνει νέα ένσταση, το σχολείο έχει κάνει νέο έγγραφο, απ’ όπου προκύπτει ότι η εκπαιδευτικός πράγματι έχει πάρει 6 ώρες Ιστορίας στο σχολείο της και είναι συμπληρωμένο το ωράριό της (Πράξη 15η/1-10-2020). Επίσης υπάρχει και σχετικό έγγραφο της Ε.Λ.Μ.Ε. Πιερίας προς το ΠΥΣΔΕ να εφαρμόσει την κείμενη νομοθεσία και να επιτρέψει στην εκπαιδευτικό να συμπληρώσει το ωράριό της.

Το ΠΥΣΔΕ όμως, δηλαδή οι 3 Διοικητικοί από τους οποίους οι 2 είναι Διευθυντές σχολικών μονάδων, και ο Διοικητικός αιρετός της ΔΑΚΕ επιμένουν και αποφασίζουν να τιμωρήσουν την εκπαιδευτικό επειδή είχε την ατυχία να έχει Διευθυντή τον πιο άχρηστο και τελευταίο στα μόρια από όλους τους υποψήφιους του 2017. Η ένσταση απορρίπτεται με ψήφους 4-1, μειοψηφώντας φυσικά ο μοναδικός αιρετός εκπρόσωπος των συναδέλφων και όχι της Διοίκησης, δηλαδή ο αιρετός της Κ.Ε.Ε.   

Θέμα 5ο (ή ίσως 6ο): Κενά λόγω Covid

Δηλώθηκαν τα ακόλουθα κενά εξαιτίας αδειών συναδέλφων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες:

ΠΕ86: 3 κενά

ΠΕ03: 3 κενά

ΠΕ04.05: 1 κενό

ΠΕ04.02: 1 κενό

ΠΕ79.01: 2 κενά

ΠΕ06: 1 κενό

ΠΕ88.02: 1 κενό

Θέμα 6ο (ή ίσως 7ο): Τυπικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών

Ανακοινώθηκαν στη σελίδα της Δ.Δ.Ε. Πιερίας

Θέμα 7ο (ή ίσως 8ο): Διοικητικό έργο εκπαιδευτικών με μειωμένο ωράριο (γραμματειακή υποστήριξη)

«Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν καθόλου διδακτικό ωράριο και όσοι πλεονάζουν εξολοκλήρου στην οργανική τους θέση να υποβάλουν αίτηση για ανάθεση διοικητικού έργου έως την Παρασκευή 16-10-2020. Οι ενδιαφερόμενοι/ες δύνανται να δηλώσουν το σύνολο των σχολικών μονάδων της ΔΙΔΕ Πιερίας. Οι αιτήσεις δύνανται να υποβληθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση  mail@dide.pie.sch.gr   ή  ιδιοχείρως  στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Πιερίας.

Στη συνέχεια, το  ΠΥΣΔΕ σε συνεδρίασή του, αφού λάβει υπόψη το πλεονάζον εκπαιδευτικό προσωπικό που υπηρετεί στις σχολικές μονάδες, τις ανάγκες των σχολείων σε διοικητικό έργο καθώς και τις αιτήσεις-δηλώσεις των εκπαιδευτικών θα προβεί στην εξέταση των αιτήσεων και στην ανάθεση διοικητικού έργου στους εκπαιδευτικούς.»

Το παραπάνω κείμενο είναι η ανακοίνωση που αναρτήθηκε στη σελίδα της Δ.Δ.Ε., αλλά δε λέει όλη την αλήθεια. Ζητήσαμε στην ανακοίνωση να συμπεριληφθούν και όσοι εκπαιδευτικοί έχουν πλεόνασμα ωρών και επιθυμούν να συμπληρώσουν με γραμματειακή υποστήριξη σε άλλο σχολείο, αλλά η απάντηση που πήραμε ήταν κάπως έτσι:

«Να μην το ανοίξουμε γιατί θα γίνει χαμός. Αν κάποιος καίγεται, ας κάνει από μόνος του αίτηση».

Συνάδελφοι ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν θέλετε να προσφέρετε διοικητικό έργο σε άλλη μονάδα από αυτή στην οποία είστε τοποθετημένοι να κάνετε οπωσδήποτε αίτηση … κι ας γίνει χαμός!

Συγχαρητήρια. Φτάσατε στο τέλος. Ολοκληρώσατε μία δύσκολη αποστολή. Περνάτε στον επόμενη γύρο. Φτου! Δεν τελειώσαμε ακόμα.

Θέμα τελευταίο (αλλά όχι φαρμακερό)

Ντριιιν

– Παρακαλώ.

– Από το ΠΥΣΔΕ σας παίρνω. Ξεχάσαμε ένα θέμα.

– Το περίεργο θα ήταν να μην είχαμε ξεχάσει κανένα.

– Ένας ΠΕ03 από το ΓΕ.Λ. Λεπτοκαρυάς να συμπληρώσει με 2 ώρες στο Γυμνάσιο Λεπτοκαρυάς.

– Ας συμπληρώσει. Αυτός φαίνεται δεν ανήκει στην παρέα και πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρώσει.

 

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

αιρετό τακτικό μέλος

αιρετό αναπληρ. μέλος

του ΠΥΣΔΕ

του ΠΥΣΔΕ

τηλ. 6947842040

τηλ. 6930478469