ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ 40η/19-10-2020

 

ΘΕΜΑ 1ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και τίτλου ως integrated master.

Εγκρίθηκε η συνάφεια, μετά από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας, για το σύνολο των μεταπτυχιακών τίτλων ( 8 ), πλην ενός σε αναπληρώτρια εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ79.01 γιατί δεν ήταν ξεχωριστός τίτλος αλλά το πτυχίο διορισμού. Επίσης, δεν αναγνωρίστηκε η συνάφεια του βασικού τίτλου σπουδών ως integrated master σε αναπληρώτρια εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ08 γιατί αφορά βαθμολογική εξέλιξη και όχι μισθολογική. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 2ο: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Εγκρίθηκε η χορήγηση εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις σε δύο μόνιμους και πέντε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός Υπευθύνου Εργαστηρίου Κατεύθυνσης του Σ.Ε. του ΕΠΑΛ Αιγινίου.

Εγκρίθηκε ο ορισμός του υπευθύνου εργαστηρίου κατεύθυνσης, μετά την πρόταση του Δ/ντή του ΕΠΑΛ Αιγινίου. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 ΘΕΜΑ 4ο: Διάθεση εκπαιδευτικών στο Ε.Κ. Κατερίνης.

Εγκρίθηκε η διάθεσης τριών εκπαιδευτικού του 2ου ΕΠΑΛ Κατερίνης οι οποίοι είναι τομεάρχες, μετά από σχετική εισήγηση του Δ/ντή του Ε.Κ. Κατερίνης. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 ΘΕΜΑ 5ο: Οριστικός αξιολογικός πίνακας υποψηφίων για την κενούμενη θέση του Υπευθύνου ΕΚΦΕ Πιερίας.

Εφόσον δεν κατατέθηκαν ενστάσεις από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς το συμβούλιο προχώρησε στην οριστικοποίηση του αξιολογικού πίνακα υποψηφίων.  Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 6ο: Εξέταση αιτημάτων εκπαιδευτικών.

Αφού εξετάστηκαν τα αιτήματα των συναδέλφων το συμβούλιο ικανοποίησε το σύνολό τους ( 6 ), αφού δεν θίγονταν άλλοι συνάδελφοι. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 7ο: Τροποποιήσεις τοποθετήσεων και συμπληρώσεων του υποχρεωτικού ωραρίου, τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών που προσλήφθηκαν κατά την Δ’ Φάση πρόσληψης αναπληρωτών.

Αφού εξετάστηκαν τα αιτήματα των συναδέλφων και οι αιτήσεις τοποθέτησης των νεοπροσληφθέντων το συμβούλιο προχώρησε σε τοποθετήσεις και τροποποίηση στη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου. Οι όποιες αλλαγές ανακοινώθηκαν από την υπηρεσία στην ιστοσελίδα της. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση πλην μίας περίπτωσης εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ07 από το Μουσικό Σχολείο στο 5ο ΓΕΛ Κατερίνης γιατί, ενώ αρχικά είχε συναινέσει στη μετακίνηση για 8 ώρες αντί 6 που της υπολείπονταν, στη συνέχεια ανακάλεσε.

 ΘΕΜΑ 7ο: Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών για διοικητικό έργο.

Αφού εξετάστηκαν τα αιτήματα των σχολικών μονάδων και οι αιτήσεις τοποθέτησης των εκπαιδευτικών που δεν είχαν διδακτικό ωράριο ή είχαν ελάχιστο, το συμβούλιο προχώρησε σε τοποθετήσεις βάσει των μορίων και των επιλογών των εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες που δεν είχαν επαρκές υπόλοιπο ωρών για παροχή διοικητικού έργου. Ο αιρετός της παράταξής μας ζήτησε στα δύο ΕΠΑΛ της πόλεως να δοθεί η δυνατότητα να τοποθετηθεί και 2ος εκπαιδευτικός για παροχή διοικητικού έργου λόγω του αυξημένου μαθητικού δυναμικού το οποίο δεν έγινε αποδεκτό. Επίσης, ζήτησε να μη καταταγούν τα σχολεία σε φθίνουσα κλίμακα προτεραιότητας κάλυψης, όπως είχε προτείνει ο αιρετός της ΚΕΕ επειδή τα κενά ήταν περισσότερα από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς. Έτσι οι συνάδελφοι τοποθετήθηκαν σε σχολικές μονάδες που επιθυμούσαν και υπήρχε η δυνατότητα τοποθέτησης για διοικητικό έργο. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 7ο: Ενημέρωση από την υπηρεσία για έγγραφο του συλλόγου εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ85.

 

Τόκας Στέργιος

Τακτικό αιρετό μέλος

Email: tokasast@gmail.com

Τηλ.: 6976616716

Θεόδωρος Σιαμάγκας

Αναπληρωματικό αιρετό μέλος

Email: siamagkas@gmail.com

Τηλ.: 6981677992