ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ 46η/30-11-2020

 

ΘΕΜΑ 1ο: Αναγνώριση συνάφειας ενός μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και ενός διδακτορικού τίτλου σπουδών.

Εγκρίθηκε η συνάφεια, μετά από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας, για το σύνολο των τίτλων. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 2ο: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Εγκρίθηκε η χορήγηση εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις για το σύνολο των αιτημάτων ( 4 ). Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 3ο: Τροποποίηση Διάθεσης εκπαιδευτικών του 2ου ΕΠΑΛ Κατερίνης στο ΕΚ Κατερίνης.

Εγκρίθηκε η τροποποίηση διάθεσης των εκπαιδευτικών, μετά από σχετική εισήγηση του Δ/ντή του Ε.Κ. Κατερίνης. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός υπευθύνου εργαστηρίου κατεύθυνσης στο ΕΚ Κατερίνης του Εσπερινού ΕΠΑΛ Κατερίνης.

Εγκρίθηκε ο ορισμός ενός εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ88.01 ως υπευθύνου εργαστηρίου κατεύθυνσης, μετά από σχετική εισήγηση του Δ/ντή του Ε.Κ. Κατερίνης. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 5ο: Εξέταση αιτήματος εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ04.01.

Δεν μπορούσε να υλοποιηθεί το αίτημα του συναδέλφου για ανάκληση διάθεσης στο 2ο ΕΠΑΛ Κατερίνης γιατί στο 4ο Γ/σιο που επιθυμούσε να διατεθεί τοποθετήθηκε αναπληρωτής εκπαιδευτικός με ειδική πρόσκληση. Το αίτημα έγινε αφού δόθηκε το κενό για την ειδική πρόσκληση. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 6ο: Τροποποίηση τοποθέτησης εκπαιδευτικών.

 

Μετά από επιστροφή εκπαιδευτικών από μακροχρόνια άδεια έγινε τροποποίηση τοποθετήσεων. Οι τροποποιήσεις ανακοινώθηκαν από την υπηρεσία. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

Τόκας Στέργιος

Τακτικό αιρετό μέλος

Email: tokasast@gmail.com

Τηλ.: 6976616716

Θεόδωρος Σιαμάγκας

Αναπληρωματικό αιρετό μέλος

Email: siamagkas@gmail.com

Τηλ.: 6981677992