Τα νέα του ΠΥΣΔΕ Πιερίας στις 30-11-20

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

 της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

και ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ ΓΙΩΡΓΟΥ

 

   

Κανονική συνεδρίαση της 30-11-20  (Πράξη 46 η)

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι τα θέματα που εξετάστηκαν στις 30-11-20 είναι τα εξής:

 

Θέμα 1ο : Πρόταση του Ε.Κ Κατερίνης για τον ορισμό υπεύθυνου εργαστηρίου στο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ.

Η πρόταση έγινε ομόφωνα δεκτή και θα οριστεί εκπ/κός ειδικότητας ΠΕ88.01.

 

Θέμα 2ο: Αιτήσεις  εκπ/κών ειδικότητας ΠΕ02 και ΠΕ87.01 για αναγνώριση της συνάφειας του  μεταπτυχιακού και του διδακτορικού τους τίτλου αντίστοιχα.

Τo αίτημά τους έγινε ομόφωνα δεκτό.

 

Θέμα 3ο: Αιτήσεις εκπ/κών ειδικότητας ΠΕ06, ΠΕ79.01, ΠΕ82 και ΠΕ88.05 για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.

Το αίτημά τους έγινε ομόφωνα δεκτό.

 

Θέμα 4ο: Αίτημα του Ε.Κ Κατερίνης, που αφορούσε στην τροποποίηση της απόφασης διάθεσης 19 εκπ/κών του 2ου ΕΠΑ.Λ στο συγκεκριμένο Ε.Κ.

Το αίτημα έγινε ομόφωνα δεκτό. 

 

Θέμα 5ο: Αιτήματα εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ04.01 και ΠΕ80, που αφορούσαν στην τροποποίηση της απόφασης για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου.

Το αίτημα του πρώτου δεν ήταν δυνατό να ικανοποιηθεί, διότι το κενό του σχολείου, που επιθυμούσε να συμπληρώσει ωράριο, είχε καλυφθεί με ειδική πρόσκληση από αναπληρωτή εκπ/κό.

Το αίτημα του δεύτερου διερευνάται από την υπηρεσία και θα επανεξεταστεί στην επόμενη συνεδρίαση.

 

Θέμα 6ο: Τροποποίηση προσωρινών τοποθετήσεων, λόγω επιστροφής εκπ/κών από άδειες.

Αποφασίστηκαν ομόφωνα και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Δ/νσης.

 

 

 

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

αιρετό τακτικό μέλος

αιρετό αναπληρ. μέλος

του ΠΥΣΔΕ

του ΠΥΣΔΕ

τηλ. 6947842040

τηλ. 6930478469