ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΕΕ ΣΤΙΣ 11-02-21

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

 της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

και ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ ΓΙΩΡΓΟΥ

 

   

Κανονική συνεδρίαση της 11-02-2021  (Πράξη 2η)

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι τα θέματα που εξετάστηκαν στις 11-02-21 είναι τα εξής:

 

Θέμα 1ο : Αιτήματα των Δ/ντών του 1ουου ΕΠΑ.Λ, του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ, του ΓΕΛ Αιγινίου, του 7ου Γυμνασίου και του Γυμνασίου Μακρυγιάλου, που αφορούσαν στην τοποθέτηση εκπαιδευτικών στη σχολική τους μονάδα, για κάλυψη νέων λειτουργικών κενών, λόγω αδειών εκπ/κών.

Το μεγαλύτερο μέρος των αιτημάτων ικανοποιήθηκε με ελάχιστες εξαιρέσεις, λόγω έλλειψης προσωπικού.

 

Θέμα 2ο: Αιτήματα – ενστάσεις δύο εκπ/κών ειδικότητας ΠΕ02 και ΠΕ02.50, που αφορούσαν στη συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου και στην προσωρινή τους τοποθέτηση αντίστοιχα.

Το αίτημα του πρώτου έγινε ομόφωνα δεκτό, ενώ του δεύτερου θα επανεξεταστεί, όταν προσληφθεί αναπληρωτής ειδικής αγωγής ειδικότητας ΠΕ02.50.

 

Θέμα 3ο: Αιτήσεις 8 εκπ/κών για αναγνώριση της συνάφειας του μεταπτυχιακού τους τίτλου.

Τo αίτημά τους έγινε ομόφωνα δεκτό. (Το ένα εξ’ αυτών αφορούσε αδιάσπαστο τίτλο σπουδών).

 

Θέμα 4ο: Αιτήσεις 6 εκπ/κών, για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.

Το αίτημά τους έγινε ομόφωνα δεκτό.

 

Θέμα 5ο: Αίτηση του Ε.Κ Κατερίνης, που αφορούσε στην τροποποίηση της διάθεσης έξι εκπ/κών στο συγκεκριμένο Ε.Κ.

Το αίτημα έγινε ομόφωνα δεκτό. 

 

Θέμα 6ο: Προσωρινές τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπ/κών σε σχολικές μονάδες, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών.

Αποφασίστηκαν ομόφωνα και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Δ/νσης.

 

Θέμα 7ο: Αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας αναπληρωτών εκπ/κών, για μισθολογική κατάταξη.

Αναγνωρίστηκε ομόφωνα η προϋπηρεσία 15 αναπληρωτών, κατόπιν σχετικής εισήγησης του αρμόδιου τμήματος της υπηρεσίας.

 

Θέμα 8ο: Αιτήσεις 16 εκπ/κών, που αφορούσαν στην ένταξή τους σε ειδική κατηγορία μετάθεσης, λόγω πολυτεκνίας.

Το αίτημα των 14 συναδέλφων έγινε δεκτό, ενώ απορρίφθηκε το αίτημα των υπόλοιπων δύο, λόγω έλλειψης δικαιολογητικών.

 

Θέμα 9ο : Αιτήσεις 15 εκπ/κών, που αφορούσαν στην ένταξή τους σε ειδική κατηγορία μετάθεσης, λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας.

Το αίτημα των 13 συναδέλφων έγινε δεκτό από τα τέσσερα μέλη του συμβουλίου, ενώ απορρίφθηκε το αίτημα των υπόλοιπων δύο.

Ο αιρετός της ΚΕΕ απείχε από την παραπάνω διαδικασία, διότι όπως πολλάκις  έχουμε αναφέρει δεν ανήκει στις αρμοδιότητες του συμβουλίου η ένταξη εκπ/κών σε ειδική κατηγορία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία .

 

 

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

αιρετό τακτικό μέλος

αιρετό αναπληρ. μέλος

του ΠΥΣΔΕ

του ΠΥΣΔΕ

τηλ. 6947842040

τηλ. 6930478469