ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ 2η/11-02-2021

 

ΘΕΜΑ 1ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και τίτλου σποδών ως integrated master σε μόνιμο εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ82.

Εγκρίθηκε η συνάφεια, μετά από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας, για το σύνολο των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών (7) και ενός τίτλου ως integrated master. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 2ο: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Εγκρίθηκε η χορήγηση εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις για έξι (6) εκπαιδευτικούς. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 3ο: Διάθεση και τροποποίηση διάθεσης εκπαιδευτικών στο ΕΚ Κατερίνης.

Εγκρίθηκε η διάθεση έξι εκπαιδευτικών, μετά από σχετική εισήγηση του Δ/ντή του Ε.Κ. Κατερίνης. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 4ο: Αναγνώριση προϋπηρεσίας και χορήγηση οριστικού Μ.Κ. σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Το συμβούλιο ενέκρινε την αναγνώριση της προϋπηρεσίας και τη χορήγηση οριστικού μισθολογικού κλιμακίου σε 15 αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, μετά από σχετική εισήγηση από το αρμόδιο τμήμα της υπηρεσίας. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 5ο: Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών και Τροποποιήσεις τοποθέτησης και Διάθεσης εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου.

Εγκρίθηκε η τοποθέτηση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που προσλήφθηκαν κατά την τελευταία φάση πρόσληψης. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 6ο: Εξέταση αιτημάτων εκπαιδευτικών.

Εξετάστηκαν δύο αιτήματα εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ02. Το ένα ικανοποιήθηκε για τους λόγους που ανέφερε ο συνάδελφος ενώ το άλλο δεν ήταν δυνατόν να ικανοποιηθεί διότι δεν προσλήφθηκε αναπληρωτής εκπαιδευτικός. Το αίτημα θα επανεξεταστεί σε μεταγενέστερο χρόνο εφόσον έχουμε πρόσληψη αναπληρωτή. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 7ο: Ένταξη εκπαιδευτικών σε ειδικές κατηγορίες μετάθεσης.

Εν όψει της ανακοίνωσης των πινάκων με τους εκπαιδευτικούς που αιτούνται βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση, εξετάστηκαν από το συμβούλιο και εντάχθηκαν σε ειδική κατηγορία μετάθεσης είκοσι επτά (27) εκπαιδευτικοί ενώ δεν εγκρίθηκε η ένταξη σε ειδική κατηγορία για τέσσερις εκπαιδευτικούς. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

Πολύ πιθανόν αύριο Παρασκευή 12-02-2021 να ανακοινωθούν οι προσωρινοί πίνακες και θα δοθεί προθεσμία για υποβολή ενστάσεων.

 

 

Τόκας Στέργιος

Τακτικό αιρετό μέλος

Email: tokasast@gmail.com

Τηλ.: 6976616716

Θεόδωρος Σιαμάγκας

Αναπληρωματικό αιρετό μέλος

Email: siamagkas@gmail.com

Τηλ.: 6981677992