ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ 3η/23-02-2021

 

ΘΕΜΑ 1ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών σε μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Εγκρίθηκε η συνάφεια, μετά από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας, για το σύνολο των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών (3). Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 2ο: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Εγκρίθηκε η χορήγηση εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις για τρεις (3) εκπαιδευτικούς. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 3ο: Διάθεση εκπαιδευτικών του Εσπερινού ΕΠΑΛ Κατερίνης στο ΕΚ Κατερίνης.

Εγκρίθηκε η διάθεση πέντε (5) εκπαιδευτικών, μετά από σχετική εισήγηση του Δ/ντή του Ε.Κ. Κατερίνης. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 4ο: Αναγνώριση προϋπηρεσίας και χορήγηση οριστικού Μ.Κ. σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Το συμβούλιο ενέκρινε την αναγνώριση της προϋπηρεσίας και τη χορήγηση οριστικού μισθολογικού κλιμακίου σε τέσσερις (4) αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, μετά από σχετική εισήγηση από το αρμόδιο τμήμα της υπηρεσίας. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 5ο: Τροποποίηση Διάθεσης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού για συμπλήρωση του υποχρεωτικού της ωραρίου.

Εγκρίθηκε η τροποποίηση διάθεσης λόγω μείωσης του ωραρίου της συναδέλφου κατά δύο (2) ώρες. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 6ο: Λειτουργικά κενά Γενικής Παιδείας, Ειδικής Αγωγής και Μουσικών Ειδικοτήτων.

Τα παρακάτω λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων γενικής παιδείας και ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑΕ και ΤΕ) προέκυψαν από μακροχρόνιες άδειες, από μη αναλήψεις υπηρεσίας σε προηγούμενη φάση στην ειδική αγωγή και νέες άδειες λόγω ευπαθών ομάδων στο covid-19. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

KENΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΑΡΙΟΥ

KENΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕ02

ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

-1

 

Λόγω covid-19

ΠΕ81

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

-1

 

 

 

ΣΜΕΑΕ και ΤΕ 5η ΦΑΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

KENΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΑΡΙΟΥ

KENΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕ02

ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

-2

-2

Το 1 ΑΠΩ αφορά covid-19

ΠΕ03

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

-2

 

Το 1 αφορά covid-19

ΠΕ04.01

ΦΥΣΙΚΟΙ

-2

-1

 

   

ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

KENΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΑΡΙΟΥ

KENΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Κρουστά Ευρωπαϊκά (Κλασικά – Σύγχρονα)

 

-1

10 ώρες

Λύρα Ποντιακή

 

-1

12 ώρες

Σαντούρι

 

-1

12 ώρες

Ταμπουράς

-3

 

77 ώρες

 

Τόκας Στέργιος

Τακτικό αιρετό μέλος

Email: tokasast@gmail.com

Τηλ.: 6976616716

Θεόδωρος Σιαμάγκας

Αναπληρωματικό αιρετό μέλος

Email: siamagkas@gmail.com

Τηλ.: 6981677992