ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΕΕ ΣΤΙΣ 02-03-21

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

 της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

και ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ ΓΙΩΡΓΟΥ

 

   

Κανονική συνεδρίαση της 02-03-2021  (Πράξη 4η)

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι τα θέματα που εξετάστηκαν στις 02-03-21 είναι τα εξής:

 

Θέμα 1ο: Ορισμός εκπαιδευτικών υπευθύνων για τα εργαστήρια ΣΕΦΕ και ΣΕΠΕΗΥ.

Ομόφωνα έγιναν δεκτές οι προτάσεις των σχολικών μονάδων.

 

Θέμα 2ο : Ορισμός εκπαιδευτικών για τη θέση του αναπληρωτή  Δ/ντή σχολικής μονάδας, σε όσες μονάδες δε διαθέτουν Υποδ/ντή.

Ομόφωνα έγιναν δεκτές οι προτάσεις των έντεκα σχολικών μονάδων.

 

Θέμα 3ο: Αίτηση εκπ/κού ειδικότητας ΠΕ82, για αναγνώριση της συνάφειας του μεταπτυχιακού του τίτλου.

Τo αίτημά του έγινε ομόφωνα δεκτό.

 

Θέμα 4ο: Αιτήσεις δύο εκπ/κών, για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου και ανάκληση προγενέστερης άδειας στη μία εκ των δύο περιπτώσεων, προκειμένου να εγκριθεί νέα άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου.

Το αίτημά τους έγινε ομόφωνα δεκτό.

 

Θέμα 5ο: Τροποποίηση προσωρινών τοποθετήσεων και διάθεσης εκπ/κών σε σχολικές μονάδες, για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου, λόγω νέων λειτουργικών αναγκών και λόγω επιστροφής εκπ/κού από άδεια.

Αποφασίστηκαν ομόφωνα, εκτός από την περίπτωση της τοποθέτησης εκπ/κού ειδικότητας ΠΕ08, που αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία 4:1, μειοψηφώντας ο αιρετός της ΚΕΕ, λόγω της συμπλήρωσης του υποχρεωτικού ωραρίου της εκπ/κού σε τέσσερεις σχολικές μονάδες.

Οι αποφάσεις αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Δ/νσης.

 

Θέμα 6ο: Αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας 27 αναπληρωτών εκπαιδευτικών, για μισθολογική κατάταξη.

Αναγνωρίστηκε ομόφωνα η προϋπηρεσία των παραπάνω αναπληρωτών, κατόπιν σχετικής εισήγησης του αρμόδιου τμήματος της υπηρεσίας.

 

Θέμα 7ο: Εξέταση ενστάσεων οκτώ εκπ/κών.

 Οι επτά περιπτώσεις αφορούσαν στη μη προσμέτρηση των μορίων μετάθεσης, που λαμβάνουν οι συνάδελφοι από τα σπουδάζοντα τέκνα, λόγω μη εμπρόθεσμης υποβολής των σχετικών βεβαιώσεων από τους ενδιαφερόμενους, εξαιτίας της κακής ενημέρωσης που υπήρχε εν μέσω κορωνοϊού. Η άλλη μία ένσταση αφορούσε στην αίτηση οριστικής τοποθέτησης εκπ/κού, που υποβλήθηκε εκπρόθεσμα για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.

Όλες οι ενστάσεις απορρίφθηκαν κατά πλειοψηφία 4:1, μειοψηφώντας ο αιρετός της ΚΕΕ.

 Τα υπόλοιπα τέσσερα μέλη του συμβουλίου συντάχθηκαν με την άποψη της υπηρεσίας ότι θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι καταληκτικές προθεσμίες από όλους τους εκπαιδευτικούς, προκειμένου να μη δημιουργούνται αδικίες.

 Ο αιρετός της ΚΕΕ ανέφερε στα μέλη του συμβουλίου ότι στις 22-08-16 (Πράξη 23η) είχε καταθέσει στο συμβούλιο πρόταση για την ενιαία στάση, που θα πρέπει να κρατά το συμβούλιο απέναντι σε όλους τους συναδέλφους, ως προς την τήρηση των προθεσμιών, προκειμένου να μην αδικούνται κάποιοι συνάδελφοι και να μη δημιουργούνται προστριβές στο συμβούλιο κάθε φορά, που εμφανίζονται εκπρόθεσμες αιτήσεις συναδέλφων. Τα τρία υπηρεσιακά μέλη του τότε συμβουλίου (μεταξύ των οποίων ήταν και η νυν Δ/ντρια Β΄/θμιας Εκπ/σης) στήριξαν την πρόταση του αντιπροέδρου του συμβουλίου, που ανέφερε ότι: «οι εκπρόθεσμες αιτήσεις θα πρέπει να εξετάζονται κατά περίπτωση».

Η πρόταση του αιρετού της ΚΕΕ, η οποία καταψηφίστηκε και από τους τέσσερεις υπηρεσιακούς, ανέφερε ότι: «θα πρέπει να ενημερωθούν άμεσα από την υπηρεσία και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, που δεν κατέθεσαν ενστάσεις για παρόμοιες περιπτώσεις και στη συνέχεια να γίνουν όλες δεκτές», διότι εν μέσω καραντίνας δεν υπήρχε καλή ενημέρωση των συναδέλφων για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και ότι επιπλέον δημιουργήθηκε παρανόηση εξαιτίας της ενημέρωσης, που έλαβαν από την υπηρεσία, σχετικά με θέματα που αφορούσαν τη μισθοδοσία τους, σύμφωνα με την οποία αναφερόταν πως η υποβολή σχετικών βεβαιώσεων σπουδών των τέκνων δεν ήταν απαραίτητη, εφόσον δεν έχει επέλθει κάποια μεταβολή ως προς τα σπουδάζοντα τέκνα.

 

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Για άλλη μία φορά ο αιρετός της ΚΕΕ ζήτησε την έναρξη των δια ζώσης συνεδριάσεων για την καλύτερη λειτουργία του συμβουλίου, επικαλούμενος την 32η/11-02-21 σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία ανέφερε ότι μπορούν να συνεδριάζουν τα συμβούλια με συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων τηρώντας την απόσταση του 1,5 μέτρου. Το αίτημα απορρίφθηκε για άλλη μία φορά, μολονότι ο αιρετός ανέφερε πως οι μάχιμοι εκπ/κοί είναι εκτεθειμένοι σε μεγαλύτερο κίνδυνο, αφού διδάσκουν σε αίθουσες των 27 μαθητών, όπου ο συνωστισμός είναι πολύ μεγαλύτερος.

 

 

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

αιρετό τακτικό μέλος

αιρετό αναπληρ. μέλος

του ΠΥΣΔΕ

του ΠΥΣΔΕ

τηλ. 6947842040

τηλ. 6930478469