ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ 4η/02-03-2021

 

ΘΕΜΑ 1ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε μόνιμο εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ82.

Εγκρίθηκε η συνάφεια, μετά από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 2ο: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και ανάκληση άδειας άσκησης Ιδιωτικού έργου.

Εγκρίθηκε η χορήγηση εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις για τους δύο (2) εκπαιδευτικούς, καθώς και η ανάκληση μίας παλαιότερης άδειας μετά από αίτηση του συναδέλφου. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 3ο: Τοποθέτηση, διάθεση και τροποποίηση διάθεσης για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου.

Μετά από επιστροφή αναπληρωτή εκπαιδευτικού από μακροχρόνια άδεια επανατοποθετήθηκε στις σχολικές μονάδες που υπηρετούσε και η εκπαιδευτικός που είχε τοποθετηθεί στη θέση της κάλυψε μέρος του ωραρίου της και διατέθηκε για το υπόλοιπο για διοικητικό έργο στο 2ο ΓΕΛ Κατερίνης. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 4ο: Αναγνώριση προϋπηρεσίας και χορήγηση οριστικού Μ.Κ. σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Το συμβούλιο ενέκρινε την αναγνώριση της προϋπηρεσίας και τη χορήγηση οριστικού μισθολογικού κλιμακίου σε είκοσι τρεις (23) αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, μετά από σχετική εισήγηση από το αρμόδιο τμήμα της υπηρεσίας. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 5ο: Ορισμός αναπληρωτών των Διευθυντών των σχολικών μονάδων που δεν έχουν υποδιευθυντές.

Εγκρίθηκε ο ορισμός μετά από σχετική πρόταση των διευθυντών των σχολικών μονάδων. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 6ο: Ορισμός Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. Γυμνασίων, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Εγκρίθηκε ο ορισμός μετά από σχετική πρόταση των διευθυντών των σχολικών μονάδων. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 7ο: Ορισμός Υ.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. Γυμνασίων και ΓΕΛ.

Εγκρίθηκε ο ορισμός μετά από σχετική πρόταση των διευθυντών των σχολικών μονάδων. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 8ο: Εξέταση αιτημάτων και ενστάσεων εκπαιδευτικών επί του πίνακα μορίων για Βελτιώσεις και Οριστικές τοποθετήσεις Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής.

Μετά από σχετική ενημέρωση από την υπηρεσία για τα αιτήματα οκτώ (8) συναδέλφων που ζητούσαν να τους προσμετρηθούν μόρια για τέκνο που σπουδάζει και μιας συναδέλφου που δεν είχε καταθέσει αίτηση για οριστική τοποθέτηση, το συμβούλιο δεν έκανε δεκτά τα αιτήματα των συναδέλφων.

Ο αιρετός της παράταξης κατά την τοποθέτησή του ζήτησε από την υπηρεσία για να ενημερωθεί για το σύνολο των εκπαιδευτικών που αιτήθηκαν μόρια λόγω τέκνου που σπουδάζει και συνυπηρέτησης συζύγου και δεν τους προσμετρήθηκαν αυτά λόγω μη υποβολής των αντίστοιχων δικαιολογητικών . Κατά την ενημέρωση διαπιστώθηκε ότι ο συνολικός αριθμός αυτών ήταν υπερδιπλάσιος αυτών που κατέθεσαν αίτηση – ένσταση. Επίσης, ο αριθμός των εκπαιδευτικών που δεν κατέθεσαν αίτηση για οριστική τοποθέτηση ήταν 29 ενώ ένας εξ αυτών κατέθεσε αίτηση – ένσταση, όπως φαίνεται από τους πίνακες που ανακοίνωσε η υπηρεσία. Τέλος, σε προηγούμενη συνεδρίαση κατά την οποία εγκρίθηκαν οι ειδικές κατηγορίες μετάθεσης δεν είχαν συμπεριληφθεί δύο συνάδελφοι που δεν είχαν υποβάλει το πιστοποιητικό πολυτεκνίας από την ΑΣΠΕ.

Οι συνθήκες φέτος λόγω της πανδημίας ήταν πολύ ιδιαίτερες, οι σχολικές μονάδες κατά την προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων ήταν κλειστές και υπήρχε σχετική δυσκολία ενημέρωσης των συναδέλφων για όλα αυτά που σχετίζονται με τις αιτήσεις. Για αυτό και πρώτη φορά διαπιστώθηκε τόσο μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών που δεν κατέθεσαν αίτηση ή και κάποια από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται.

Έτσι, παρά το ότι ο αιρετός της παράταξης ήταν θετικά διακείμενος στο να ληφθούν υπόψη οι αιτιάσεις των συναδέλφων, δεν έκανε δεκτό το αίτημά τους. Ο αριθμός αυτών που δεν κατέθεσαν σχετικό αίτημα, επειδή θα ήταν εκπρόθεσμο, ήταν αρκετά μεγαλύτερος αυτών που κατέθεσαν. Από μόνο του αυτό θα επέφερε άνιση μεταχείριση, αφού σε κάποιους θα υπολογίζονταν τα μόρια και στους περισσότερους όχι, επειδή δεν κατέθεσαν ένσταση.

 

Τόκας Στέργιος

Τακτικό αιρετό μέλος

Email: tokasast@gmail.com

Τηλ.: 6976616716

Θεόδωρος Σιαμάγκας

Αναπληρωματικό αιρετό μέλος

Email: siamagkas@gmail.com

Τηλ.: 6981677992