ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ 5η/09-03-2021

 

ΘΕΜΑ 1ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε αναπληρώτρια εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02.

Εγκρίθηκε η συνάφεια, μετά από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 2ο: Διάθεση και Τροποποίηση Διάθεσης εκπαιδευτικών στο ΕΚ Κατερίνης.

Εγκρίθηκε η διάθεση δύο (2) εκπαιδευτικών, μετά από σχετική εισήγηση του Δ/ντή του Ε.Κ. Κατερίνης. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 3ο: Τοποθέτηση, διάθεση και τροποποίηση διάθεσης για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου.

Μετά από πρόσληψη αναπληρωτή και επιστροφές εκπαιδευτικών από μακροχρόνιες άδειες εγκρίθηκαν από το συμβούλιο οι τοποθετήσεις και ανακοινώθηκαν από την υπηρεσία. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 4ο: Αναγνώριση προϋπηρεσίας και χορήγηση οριστικού Μ.Κ. σε αναπληρώτρια εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ79.01.

Το συμβούλιο ενέκρινε την αναγνώριση της προϋπηρεσίας και τη χορήγηση οριστικού μισθολογικού κλιμακίου, μετά από σχετική εισήγηση από το αρμόδιο τμήμα της υπηρεσίας. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 5ο: Αίτηση επανεξέτασης τεσσάρων εκπαιδευτικών του ΓΕΛ Κ. Μηλιάς επί του πίνακα μορίων για Βελτιώσεις και Οριστικές τοποθετήσεις Γενικής Παιδείας.

Μετά από σχετική ενημέρωση από την υπηρεσία για το αίτημα των τεσσάρων (4) συναδέλφων που ζητούσαν να τους προσμετρηθούν μόρια για τέκνο που σπουδάζει, το συμβούλιο δεν έκανε δεκτό τα αίτημα των συναδέλφων.

Ο αιρετός της παράταξης κατά την τοποθέτησή του ζήτησε από την υπηρεσία να ληφθεί μέριμνα για το σύνολο των συναδέλφων που δεν κατέθεσαν δικαιολογητικά ή αίτηση – δήλωση για οριστική τοποθέτηση, έτσι ώστε να μην υπάρξει άνιση μεταχείριση. Εφόσον δεν μπορούσε να γίνει αποδεκτό από την υπηρεσία αυτό, έμεινε στην αρχική του τοποθέτηση και δεν έκανε δεκτό το αίτημα των παραπάνω συναδέλφων.

 

Τόκας Στέργιος

Τακτικό αιρετό μέλος

Email: tokasast@gmail.com

Τηλ.: 6976616716

Θεόδωρος Σιαμάγκας

Αναπληρωματικό αιρετό μέλος

Email: siamagkas@gmail.com

Τηλ.: 6981677992