ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΕΕ ΣΤΙΣ 22-03-21

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

 της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

και ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ ΓΙΩΡΓΟΥ

 

Κανονική συνεδρίαση της 22-03-2021  (Πράξη 7η)

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι τα θέματα που εξετάστηκαν στις 22-03-21 είναι τα εξής:

 

Θέμα 1ο:Αιτήσεις έξι εκπ/κών, για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.

Το αίτημά τους έγινε ομόφωνα δεκτό.

 

Θέμα 2ο: Αίτηση εκπ/κού ειδικότητας ΠΕ02, για αναγνώριση της συνάφειας του διδακτορικού της τίτλου και αίτηση εκπ/κού ειδικότητας ΠΕ88.04, για αναγνώριση της συνάφειας μεταπτυχιακού της τίτλου.

Τα αιτήματά τους έγιναν ομόφωνα δεκτά.

 

Θέμα 3ο: Τροποποίηση προσωρινών τοποθετήσεων και διάθεσης εκπ/κών σε σχολικές μονάδες, για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου, λόγω νέων λειτουργικών αναγκών και λόγω επιστροφής εκπ/κού από άδεια.

Όλες οι περιπτώσεις, με εξαίρεση μία περίπτωση, αποφασίστηκαν ομόφωνα και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Δ/νσης.

 Η απόφαση που πάρθηκε κατά πλειοψηφία 4:1, μειοψηφώντας ο αιρετός της ΚΕΕ, αφορούσε τη διάθεση εκπ/κού σε τέσσερεις απομακρυσμένες μεταξύ τους σχολικές μονάδες, για συμπλήρωση του υποχρεωτικού της ωραρίου. 

 

Θέμα 4ο: Αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας αναπληρώτριας εκπαιδευτικού ειδικότητας ΠΕ02, για μισθολογική κατάταξη.

Αναγνωρίστηκε ομόφωνα η προϋπηρεσία της παραπάνω αναπληρώτριας, λόγω απόκτησης διδακτορικού τίτλου και κατόπιν σχετικής εισήγησης του αρμόδιου τμήματος της υπηρεσίας.

Επίσης απορρίφθηκε μία αίτηση εκπ/κού ειδικότητας ΠΕ88.01.50, για αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας, διότι δε συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις του σχετικού νόμου. 

 

 

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

αιρετό τακτικό μέλος

αιρετό αναπληρ. μέλος

του ΠΥΣΔΕ

του ΠΥΣΔΕ

τηλ. 6947842040

τηλ. 6930478469