ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ 8η/30-03-2021

 

ΘΕΜΑ 1ο: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Εγκρίθηκε η χορήγηση εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις για τρεις (3) εκπαιδευτικούς. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 2ο: Διάθεση εκπαιδευτικού στο ΕΚ Κατερίνης.

Εγκρίθηκε η διάθεση ενός (1) εκπαιδευτικού, μετά από σχετική εισήγηση του Δ/ντή του Ε.Κ. Κατερίνης. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 3ο: Αναγνώριση συνάφειας διδακτορικού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε δύο αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς.

Εγκρίθηκε η συνάφεια, μετά από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 4ο: Εξέταση αιτημάτων εκπαιδευτικών.

Το συμβούλιο δεν εξέτασε την ένσταση της συναδέλφου γιατί δεν υπήρχε το λειτουργικό κενό και έγινε ανάκληση όλων των συναδέλφων που είχαν τοποθετηθεί.

 

ΘΕΜΑ 5ο: Τροποποίηση απόσπασης και ανάκληση διάθεσης για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου.

Εγκρίθηκαν από το συμβούλιο οι τροποποιήσεις μετά από σχετική διερεύνηση και εισήγηση από την υπηρεσία. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 6ο: Συμπληρωματική αναγνώριση προϋπηρεσίας σε εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ03.

Το συμβούλιο ενέκρινε την αναγνώριση της προϋπηρεσίας, μετά από σχετική εισήγηση από το αρμόδιο τμήμα της υπηρεσίας. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 7ο: Πρόταση για ανάθεση διοικητικού έργου σε εκπαιδευτικό μετά από επιστροφή από μακροχρόνια αναρρωτική άδεια.

Το συμβούλιο ενέκρινε την παραπάνω πρόταση, μετά από σχετική εισήγηση από την υπηρεσία. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

Τόκας Στέργιος

Τακτικό αιρετό μέλος

Email: tokasast@gmail.com

Τηλ.: 6976616716

Πουλετίδης Γεώργιος

Αναπληρωματικό αιρετό μέλος

Email: puletgr@yahoo.gr

Τηλ.: 6977729845