ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΟΥ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΤOY ΑΙΡΕΤOY ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ 10η/15-04-2021

 

ΘΕΜΑ 1ο: Εξέταση αιτήματος εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ02.

Έγινε αποδεκτό το αίτημα της συναδέλφου μιας και προέκυψαν ώρες από νέες άδειες covid. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 2ο: Τροποποίηση διάθεσης και ανάκληση διάθεσης για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου.

Εγκρίθηκαν από το συμβούλιο οι τροποποιήσεις μετά από σχετική διερεύνηση και εισήγηση από την υπηρεσία. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 3ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε μόνιμη εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ04.01.

Εγκρίθηκε η συνάφεια, μετά από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

Τόκας Στέργιος

Τακτικό αιρετό μέλος

Email: tokasast@gmail.com

Τηλ.: 6976616716