ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΟΥ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΤOY ΑΙΡΕΤOY ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ 11η/22-04-2021

ΘΕΜΑ 1ο: Διάθεση εκπαιδευτικού στο ΕΚ Κατερίνης.

Εγκρίθηκε η διάθεση ενός εκπαιδευτικού, μετά από σχετική εισήγηση του Δ/ντή του Ε.Κ. Κατερίνης. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 2ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών σε μόνιμους εκπαιδευτικούς.

Εγκρίθηκε η συνάφεια σε δύο (2) εκπαιδευτικούς, μετά από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΠΡΑΞΗ 12η/26-04-2021

ΘΕΜΑ 1ο: Οργανικά κενά πλεονάσματα του ΠΥΣΔΕ Πιερίας 2021 μετά τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών.

Εγκρίθηκε ο πίνακας οργανικών κενών και πλεονασμάτων για τη διενέργεια των υπεραριθμιών, μετά από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας και ανακοινώθηκε στις σχολικές μονάδες και στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας. Παράλληλα δόθηκε προθεσμία μέχρι την Τετάρτη 05-05-2021 και ώρα 12:00 μ.μ. για την αποστολή υπεύθυνης δήλωσης αποδοχής ή όχι της υπεραριθμίας. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

Σ’ αυτό το σημείο θα ήθελα να σταθούμε σε δύο σημεία που απασχόλησαν το συμβούλιο κατά την επικύρωση του πίνακα κενών και πλεονασμάτων.

     Το πρώτο αφορά τα τμήματα προσανατολισμού των ΓΕΛ που δεν είχαν το ελάχιστο μαθητικό δυναμικό που απαιτείται για τη λειτουργία τους κατά το επόμενο σχολικό έτος. Βάσει της κείμενης νομοθεσίας τα τμήματα αυτά δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη και την αποτύπωση των οργανικών κενών αφού δεν είναι εγκεκριμένα. Μάλιστα το σύνολο αυτών δεν πληρούν ούτε το κατώτερο όριο που προβλέπεται για να εγκριθούν από τον Περιφερειακό Δ/ντή Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και θα πρέπει να σταλούν στο υπουργείο, έτσι ώστε να εγκριθούν κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας. Εφόσον τα τμήματα αυτά πάρουν την απαιτούμενη έγκριση τότε λαμβάνονται υπόψη κατά τη σύνταξη του πίνακα λειτουργικών κενών πλεονασμάτων για τις προσωρινές τοποθετήσεις του επόμενου σχολικού έτους. Αυτό συνέβαινε κατά πάγια πρακτική του ΠΥΣΔΕ Πιερίας και τα προηγούμενα έτη και δε συστάθηκε οργανικό κενό λαμβάνοντας υπόψη ολιγομελή τμήματα προσανατολισμού. Ως αιρετός της ΔΑΚΕ τάχθηκα υπέρ αυτής της διαδικασίας για να μη συστήσουμε πλασματικές οργανικές θέσεις που μπορεί να είναι έωλες και να δημιουργήσουν νέες υπεραριθμίες την επόμενη σχολική χρονιά.

Το δεύτερο θέμα αφορά ένα υπόμνημα που κατατέθηκε την ημέρα διεξαγωγής του προηγούμενου συμβουλίου, από εκπαιδευτικούς τους Εσπερινού ΕΠΑΛ Κατερίνης. Το υπόμνημα αυτό υπογράφονταν από 12 εκπαιδευτικούς, εκ των οποίων οι 4 εξ αυτών δεν υπηρετούν στη σχολική μονάδα κατά το τρέχον σχολικό έτος, λόγω μακροχρόνιας άδειας ή απόσπασης. Οι παραπάνω συνάδελφοι ζητούσαν από το συμβούλιο να μη λάβει υπόψη για τρείς τομείς τα στοιχεία του διορθωμένου πίνακα Α’ που είχε αποστείλει η σχολική μονάδα στις 8-3-2021 κατά τη διενέργεια των μεταθέσεων αλλά τον προηγούμενο πίνακα που είχε σταλεί στις 8-1-2021 στον οποίο υπήρχε αναντιστοιχία μαθητικού δυναμικού – τμημάτων και προβλεπόμενων ωρών, επικαλούμενοι την Υ.Α. 18533/Δ4 ΦΕΚ Β450/4-2-2018 για τους μη παρακολουθούντες μαθητές. Η συγκεκριμένη υπουργική απόφαση για αυτό το θέμα αναφέρει τα εξής:
 «6. Στην ειδική πράξη του Συλλόγου των Διδασκόντων των ΕΠΑ.Λ. κάθε Α΄ τετραμήνου, εφόσον έχει διαπιστωθεί ότι το άθροισμα των απουσιών του/της μαθητή/τριας είναι μεγαλύτερο από τον αριθμό απουσιών που χαρακτηρίζει τη φοίτηση ανεπαρκή, ο/η μαθητής/τρια χαρακτηρίζεται ως μη παρακολουθών/ούσα και δε λαμβάνεται υπόψη α) στα αριθμητικά δεδομένα του τμήματος για τις αναθέσεις των μαθημάτων, θεωρητικών και εργαστηριακών, καθώς και β) στον προγραμματισμό τμημάτων για το επόμενο σχολικό έτος, κενών και πλεονασμάτων των εκπαιδευτικών.»

Κατόπιν αυτού δεν ανακοινώθηκαν τα κενά πλεονάσματα κατά την προηγούμενη συνεδρίαση αλλά ζητήθηκαν στοιχεία και διευκρινίσεις από τη σχολική μονάδα τα οποία εξετάστηκαν στο παρόν συμβούλιο. Μαζί με τις διευκρινίσεις της σχολικής μονάδας απεστάλη και νέος πίνακας Α’ που τροποποιούσε τα στοιχεία και σε τέταρτο τομέα και ανακαλούσε τέσσερα οργανικά κενά σε σχέση με τον προηγούμενο πίνακα. Σ’ αυτό το σημείο να αναφέρω ότι τίποτα από όσα αναφέρει η παραπάνω υπουργική απόφαση δεν έγιναν στη σχολική μονάδα. Ούτε ειδική συνεδρίαση του συλλόγου που να διαπιστώνει τους μη παρακολουθούντες, ούτε μείωση των απαιτούμενων ωρών στο δεύτερο τετράμηνο, ούτε ο πίνακας Α’ στις 8-3-2021 επιβεβαίωνε κάτι τέτοιο περί μη παρακολουθούντων μαθητών. Ως εκ τούτου το συμβούλιο θεώρησε ανεπαρκείς τις διευκρινίσεις και έμεινε στην αρχική του θέση. Την ίδια θέση υποστήριξα κι εγώ ως αιρετός της ΔΑΚΕ.

Σ’ αυτό το σημείο θα ήθελα να σας αναφέρω ένα περιστατικό που συνέβη το 2015. Κατά τη σύνταξη του πίνακα οργανικών κενών πλεονασμάτων τότε ανακοινώθηκε για το Εσπερινό ΕΠΑΛ Κατερίνης οργανικό κενό στον κλάδο ΠΕ84 (τότε ΠΕ17.04) στις 8-7-2015. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία των υπεραριθμιών και ανακοινώθηκε ο πίνακας με τα εναπομείναντα οργανικά κενά για τις βελτιώσεις – οριστικές τοποθετήσεις με το κενό να συνεχίζει να υφίσταται. Στις 28-07-2015 και αφού είχαν γίνει οι αιτήσεις για οριστική τοποθέτηση γίνεται νέα τροποποίηση του πίνακα κενών πλεονασμάτων και δεν υπάρχει πια το κενό του κλάδου ΠΕ17.04 γιατί είχε γίνει ανάκληση. Ο λόγος ήταν ότι το κενό μπορεί να μην υφίσταται γιατί προέκυψε βάσει της εκτίμησης του νέου σχολικού έτους. Από τότε μέχρι και σήμερα δεν προέκυψε ξανά οργανικό κενό στην ειδικότητα ΠΕ84. Φέτος που ξαναπροέκυψε οργανικό κενό ζητήθηκε ξανά ανάκληση για τους λόγους που είχαν ζητηθεί ανακλήσεις και για αυτά που προέκυψαν στους τομείς που αναφέρονται στο υπόμνημα των εκπαιδευτικών του σχολείου. Παρεμπιπτόντως λειτουργικό κενό στον κλάδο ΠΕ84 εμφανίζεται ανελλιπώς όλα αυτά τα χρόνια και μάλιστα πλήρους ωραρίου!!!

Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Τα στοιχεία που επικαλούμαι βρίσκονται στην παλιά ιστοσελίδα της υπηρεσίας και δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. 

Σας εύχομαι από καρδιάς Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα με υγεία!!!

 

Τόκας Στέργιος

Τακτικό αιρετό μέλος

Email: tokasast@gmail.com

Τηλ.: 6976616716