ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΟΥ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΤOY ΑΙΡΕΤOY ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ 14η/11-05-2021

ΘΕΜΑ 1ο: Τροποποίηση πίνακα οργανικών κενών πλεονασμάτων του ΠΥΣΔΕ Πιερίας 2021 μετά τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών.

Εγκρίθηκε η τροποποίηση του πίνακα οργανικών κενών και πλεονασμάτων για τη διενέργεια των υπεραριθμιών, μετά από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας και ανακοινώθηκε στις σχολικές μονάδες και στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας. Η τροποποίηση αφορούσε τα στοιχεία του 1ου ΕΠΑΛ Κατερίνης και τις ειδικότητες ΠΕ82 και ΠΕ04 λόγω λάθους στην ανάθεση ωρών κοινής 1ης Ανάθεσης ανάμεσα στις ειδικότητες αυτές. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

Δόθηκε νέα τριήμερη προθεσμία μέχρι την Παρασκευή 14-05-2021 για να δηλώσουν οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ04 του 1ου ΕΠΑΛ Κατερίνης εάν επιθυμούν ή όχι να ονομαστούν υπεράριθμοι.

 

ΘΕΜΑ 2ο: Τροποποίηση τοποθέτησης εκπαιδευτικού για συμπλήρωση του υποχρεωτικού του ωραρίου.

Εγκρίθηκε η τροποποίηση τοποθέτησης της αναπληρώτριας συναδέλφου λόγω επιστροφής εκπαιδευτικού από άδεια. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 3ο: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε μόνιμο εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ86.

Εγκρίθηκε η χορήγηση εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 4ο: Πρόταση τροποποίησης διάθεσης για διοικητικό έργο.

Εγκρίθηκε η πρόταση για την τροποποίηση της διάθεσης για διοικητικό έργο για 7 ώρες σε εκπαιδευτικό του 2ου ΕΠΑΛ Κατερίνης. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

Τόκας Στέργιος

Τακτικό αιρετό μέλος

Email: tokasast@gmail.com

Τηλ.: 6976616716