ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΟΥ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΤOY ΑΙΡΕΤOY ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ 15η/17-05-2021

 

ΘΕΜΑ 1ο: Τροποποίηση ονομαστικού πίνακα οργανικά υπεραρίθμων εκπαιδευτικών του ΠΥΣΔΕ Πιερίας 2021 μετά τη διόρθωση του πίνακα κενών και πλεονασμάτων του 1ου ΕΠΑΛ Κατερίνης για τους κλάδους ΠΕ04 και ΠΕ82.

Εγκρίθηκε η τροποποίηση του ονομαστικού πίνακα οργανικά υπεραρίθμων εκπαιδευτικών του ΠΥΣΔΕ Πιερίας 2021 μετά τη διόρθωση του πίνακα κενών και πλεονασμάτων του 1ου ΕΠΑΛ Κατερίνης για τους κλάδους ΠΕ04 και ΠΕ82. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

Παρόλο που ποτέ δεν αναφέρομαι στις τοποθετήσεις των αιρετών της ΚΕΕ αλλά στις δικές μου μόνο τοποθετήσεις θα αναφερθώ στην τοποθέτηση του κ. Μπουλούμη σήμερα γιατί με πρόσβαλε ως μέλος του συμβουλίου αλλά και ως άνθρωπο. Ενώ τροποποιήσαμε τον ονομαστικό πίνακα οργανικά υπεραρίθμων, που αφορούσε μόνο τους κλάδους ΠΕ04 και ΠΕ82 του 1ου ΕΠΑΛ Κατερίνης, αυτός καταψήφισε τον πίνακα ως προ το σκέλος της δικής μου οργανικής υπεραριθμίας, που είχε κριθεί σε προηγούμενο συμβούλιο, αναφέροντας ότι επιδίωξα να μην υπολογιστούν τα ολιγομελή τμήματα προσανατολισμού στα ΓΕΛ Κορινού, Κολινδρού και Κάτω Μηλιάς, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, με δόλο για να ονομαστώ εγώ υπεράριθμος.

Με αφορμή αυτή τη στάση των αιρετών της ΚΕΕ θα ήθελα να σας ζητήσω προκαταβολικά συγνώμη γιατί θα αναφερθώ σε προσωπικό μου θέμα. Με την παρούσα τοποθέτηση θα ήθελα να καταγγείλω την ανέντιμη, ανήθικη και συκοφαντική τους συμπεριφορά στο πρόσωπό μου. Κατά τη συνεδρίαση του συμβουλίου, για την αποτύπωση των οργανικών κενών πλεονασμάτων, είχα πάρει το λόγο και είχα αναφέρει ότι, ανεξαρτήτως τι θα αποφασίσουμε σαν συμβούλιο για αυτά τα σχολεία, επειδή έχω οργανική στο ΓΕΛ Κολινδρού, ακόμη και αν ονομαστώ οργανικά υπεράριθμος δεν θα κάνω χρήση του δικαιώματος που μου δίνει ο νόμος. Την τοποθέτηση αυτή επιβεβαίωσαν και τα υπόλοιπα μέλη του συμβουλίου μετά από δικό μου αίτημα να πάρουν θέση στο σημερινό συμβούλιο. Παρόλο που ονομάστηκα υπεράριθμος, ενώ είχα καταθέσει αρνητική υπεύθυνη δήλωση, επειδή δεν επιθυμούσε ο άλλος συνάδελφος που είχε περισσότερα μόρια από εμένα για να ονομαστεί, δεν κατέθεσα δήλωση προτίμησης για να ρυθμιστεί η υπεραριθμία μου, όπως επιβεβαίωσε και η γραμματέας του συμβουλίου.

Είναι γνωστή η Γκεμπελική τακτική «δολοφονίας χαρακτήρων» των αιρετών της ΚΕΕ προς το πρόσωπό μου αλλά και οποιονδήποτε δε συμφωνεί μαζί τους. Πες πες κάτι θα μείνει στο τέλος. Δε θα τους ακολουθήσω σε αυτόν τον κατήφορο. Παρόλο που έχω πολλούς λόγους και μου δόθηκαν πολλές ευκαιρίες να απευθυνθώ στην υπηρεσία για να προστατευθώ από τη συκοφαντική τους δυσφήμηση δεν το έπραξα. Άλλωστε και αυτό είναι δικό τους προνόμιο.      

 

ΘΕΜΑ 2ο: Ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης σε μόνιμο εκπαιδευτικό λόγω μείωσης του υποχρεωτικού του ωραρίου.

Δεν έγινε η διάθεση για υπερωριακή απασχόληση γιατί ζητήθηκε να διευκρινιστεί από την υπηρεσία, καταθέτοντας σχετικό ερώτημα στο υπουργείο, εάν ισχύουν τα ανάλογα με την Α/θμια εκπαίδευση. Στην Α/θμια Εκπαίδευση αλλάζουν ωράριο κατά την έναρξη του σχολικού έτους, εάν συμπληρώνουν το όριο πριν της 31ης Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους ή με την έναρξη του νέου σχολικού έτους. Ενώ εφαρμόζονταν αναλογικά και στην Β/μια Εκπαίδευση, αποφασίσαμε να ζητηθούν διευκρινίσεις από το υπουργείο, πριν προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια.

 

ΘΕΜΑ 3ο: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε μόνιμους εκπαιδευτικούς.

Εγκρίθηκε η χορήγηση, για το σύνολο των αδειών που αιτούνταν οι συνάδελφοι (3), εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 4ο: Ανακοινοποίηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας αναπληρώτριας εκπαιδευτικού και χορήγησης μισθολογικού κλιμακίου.

Εγκρίθηκε η αναγνώριση της προϋπηρεσίας και η χορήγηση νέου μισθολογικού κλιμακίου, μετά από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας . Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

Τόκας Στέργιος

Τακτικό αιρετό μέλος

Email: tokasast@gmail.com

Τηλ.: 6976616716