ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΟΥ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΤOY ΑΙΡΕΤOY ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ 16η/18-05-2021

 

ΘΕΜΑ 1ο: Οργανικές Τοποθετήσεις Οργανικά Υπεραρίθμων εκπαιδευτικών του ΠΥΣΔΕ Πιερίας 2021.

Εγκρίθηκε η τοποθέτηση των οργανικά υπεραρίθμων εκπαιδευτικών του ΠΥΣΔΕ Πιερίας 2021 και θα ανακοινωθούν από την υπηρεσία. Στις τοποθετήσεις των υπεραρίθμων προηγήθηκαν οι έχοντες τα περισσότερα μόρια στην ομάδα τους και μετά οι έχοντες τα περισσότερα μόρια σε όμορη ομάδα. Εφόσον υπήρχε κενό στην ομάδα τους δεν μπόρεσαν να διεκδικήσουν κενό σε όμορη ομάδα. Αυτό θα μπορεί να συμβεί στην επόμενη φάση των βελτιώσεων, οριστικών τοποθετήσεων και όσοι ήρθαν με μετάθεση. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.  

 

ΘΕΜΑ 2ο: Τροποποίηση Ονομαστικού Πίνακα Οργανικά Υπεραρίθμων εκπαιδευτικών  του ΠΥΣΔΕ Πιερίας 2021  μετά τις οργανικές τοποθετήσεις των υπεραρίθμων.

Μετά την έγκριση των οργανικών τοποθετήσεων των υπεραρίθμων αναμορφώθηκε ο ονομαστικός πίνακας οργανικά υπεραρίθμων 2021. Όλοι αυτοί οι συνάδελφοι μπορούν να διεκδικήσουν οργανική θέση στα εναπομείναντα οργανικά κενά και ας μην έχουν κάνει αίτηση για βελτίωση κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων του Νοεμβρίου. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.  

 

ΘΕΜΑ 3ο: Τροποποίηση Πίνακα Οργανικών κενών και πλεονασμάτων μετά τις οργανικές τοποθετήσεις των υπεραρίθμων 2021 για υποβολή αιτήσεων για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση.

Εγκρίθηκε η τροποποίηση του πίνακα οργανικών κενών πλεονασμάτων, αφού αφαιρέθηκαν τα κενά που καταλήφθηκαν από τους υπεράριθμους και θα ανακοινωθεί από την υπηρεσία. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

Δόθηκε προθεσμία για κατάθεση Αιτήσεων – Δηλώσεων προτίμησης μέχρι και την Δευτέρα 24-05-2021 και ώρα 23:59 από όσους ζητούν βελτίωση, οριστική τοποθέτηση, όσοι ήρθαν με μετάθεση αλλά και όσοι παρέμειναν υπεράριθμοι. Μπορούν να συμπεριλάβουν έως και 20 επιλογές στη δήλωσή τους, ακόμη και αν δεν εμφανίζει οργανικό κενό. Στις τοποθετήσεις θα προηγηθούν οι ειδικές κατηγορίες συγκρινόμενες μεταξύ τους και στη συνέχεια οι έχοντες τα περισσότερα μόρια μετάθεσης.  

 

ΘΕΜΑ 4ο: Προσδιορισμός Οργανικών κενών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 2021 για υποβολή αιτήσεων για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση.

Εγκρίθηκε ο πίνακας οργανικών κενών πλεονασμάτων ειδικής αγωγής για ΣΜΕΑΕ και τμήματα ένταξης (ΤΕ) και θα ανακοινωθεί από την υπηρεσία . Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

Δόθηκε προθεσμία για κατάθεση Αιτήσεων – Δηλώσεων προτίμησης μέχρι και την Δευτέρα 24-05-2021 και ώρα 23:59 από όσους ζητούν βελτίωση, οριστική τοποθέτηση. Κατά τις οργανικές τοποθετήσεις θα προηγηθούν οι σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και στη συνέχεια τα τμήματα ένταξης. Τα κριτήρια τοποθέτησης είναι ίδια με αυτά της Γενικής παιδείας.

 

ΘΕΜΑ 5ο: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε μόνιμο εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ86.

Εγκρίθηκε η χορήγηση εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

Τόκας Στέργιος

Τακτικό αιρετό μέλος

Email: tokasast@gmail.com

Τηλ.: 6976616716