ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 27-05-21

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

 της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

και ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ ΓΙΩΡΓΟΥ

   

Κανονική συνεδρίαση της 27-05-21  (Πράξη 17η)

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι τα θέματα που εξετάστηκαν στις 27-05-2021 είναι τα εξής:

 

 

Θέμα 1ο : Οριστικοποίηση Οργανικών Τοποθετήσεων Οργανικά Υπεραρίθμων εκπαιδευτικών του ΠΥΣΔΕ Πιερίας 2021.

Αποφασίστηκαν ομόφωνα.

 

Θέμα 2ο: Αιτήσεις  εκπ/κών ειδικότητας ΠΕ04.02 και ΠΕ04.05, για αναγνώριση της συνάφειας του μεταπτυχιακού τους.

Τo αίτημά τους έγινε ομόφωνα δεκτό.

 

Θέμα 3ο: Αιτήσεις εννέα εκπ/κών, για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.

Το αίτημά τους έγινε ομόφωνα δεκτό.

 

Θέμα 4ο: Αίτηση θεραπείας του Υποδ/ντή του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ, που αφορούσε στην αναθεώρηση των οργανικών κενών της σχολικής μονάδας, λόγω μη ύπαρξης αυτών.

Τo αίτημα απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία 4:1, μειοψηφώντας ο αιρετός της ΚΕΕ.

Ο αιρετός της ΚΕΕ ζήτησε, όπως και στο παρελθόν, κατά τη συνεδρίαση της 26-04-21, να ληφθούν υπόψη τα νέα στοιχεία του πίνακα Α΄, οργανικών κενών-πλεονασμάτων, που είχε αποστείλει ο Δ/ντής της σχολικής μονάδας και να διορθωθούν τα λάθη, διότι με τα πλασματικά κενά που είχαν λάβει υπόψη τα τέσσερα μέλη του συμβουλίου, μπορεί να κατηγορηθούν για διασπάθιση δημοσίου χρήματος.

Δυστυχώς τα λόγια του έπεσαν στο κενό και τα τέσσερα μέλη του συμβουλίου απέρριψαν το αίτημα του Υποδ/ντή.

 

Θέμα 5ο: Αίτημα εκπ/κού ειδικότητας ΠΕ02, που αφορούσε στην υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης προτίμησης σχολείων, για σοβαρό λόγο υγείας.

Το αίτημα απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία 4:1, μειοψηφώντας ο αιρετός της ΚΕΕ. 

 

Θέμα 6ο: Οργανικές τοποθετήσεις εκπ/κών, γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής.

 Αποφασίστηκαν ομόφωνα αλλά μόνο από τους τρεις υπηρεσιακούς και τον αιρετό της ΔΑΚΕ, διότι ο αιρετός της ΚΕΕ μολονότι συμμετείχε κανονικά στη συνεδρίαση, αποφάσισε να απέχει από την ψηφοφορία κατά τη λήψη της απόφασης για τους εξής λόγους:

      Στις 21-05-21 υπέβαλλε αίτηση προς την υπηρεσία με αρ. πρωτ. 4013, σύμφωνα με την οποία ζητούσε να του χορηγηθούν εγκαίρως τα απαραίτητα στοιχεία (δηλώσεις προτίμησης σχολείων με μόρια των εκπ/κών, όπως και τα ονόματα των συναδέλφων που ανήκουν σε ειδική κατηγορία), προκειμένου να μπορεί να ελέγχει τις τοποθετήσεις των συναδέλφων. Επίσης ζήτησε να αναρτηθούν τα παραπάνω στοιχεία και στην ιστοσελίδα της ΔΙΔΕ Πιερίας, προκειμένου να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια.

Για του λόγου το αληθές παραθέτω αυτούσια την αίτηση.

 

 

 

                  ΑΙΤΗΣΗ

 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ: ΜΠΟΥΛΟΥΜΗΣ           

ΟΝΟΜΑ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:  ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ: ΜΟΝΙΜΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ: 3Ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ: 3Ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :  ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 30

ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ   ΠΙΕΡΙΑΣ                 

ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛ: 23510-34301

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛ: 6947842040

Ε-MAIL: dimianna@sch.gr

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Αιτήματα του αιρετού

Μπουλούμη Δ.»

 

 

ΚΑΤΕΡΙΝΗ: 21-05-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΠΡΟΣ  Δ.Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ

 

Σας παρακαλώ να μου προωθήσετε τις δηλώσεις προτίμησης σχολείων των συναδέλφων, που αφορούν στις οργανικές τοποθετήσεις, τα μόρια μετάθεσής τους, καθώς επίσης και τα ονόματα των συναδέλφων, που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες.

  Τα παραπάνω στοιχεία είναι απαραίτητα για τον έλεγχο των τοποθετήσεων και την αποφυγή των λαθών.

  Επίσης θεωρώ απαραίτητο να αναρτηθούν τα παραπάνω στοιχεία και στην ιστοσελίδα της ΔΙΔΕ Πιερίας, όπως αναρτιόνταν και στο παρελθόν, ώστε να υπάρχει πλήρης διαφάνεια κατά τις οριστικές τοποθετήσεις των συναδέλφων.

 

 

 

              Ο ΑΙΤΩΝ

 

 

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

 

 

Σήμερα Πέμπτη 27-05-21 στις 08:43π.μ, δηλαδή 47 λεπτά πριν την έναρξη της τηλεσυνεδρίασης του συμβουλίου για τις οργανικές τοποθετήσεις έλαβα από τη Δ/ντρια Β΄/θμιας Εκπ/σης την εξής απάντηση:

 

 

       «ΘΕΜΑ : Απάντηση στην με α.π. 4013/24-05-2021 αίτησής σας για χορήγηση εγγράφων

 

Σε απάντηση της με αριθμ.πρ.4013/24-05-2021 αίτησής σας, ενημερώνουμε ότι μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα σας να λάβετε γνώση των εγγράφων εφόσον έχετε ειδικό έννομο συμφέρον προς τούτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 παρ. 4 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας «4. Το δικαίωμα των παρ. 1 και 2 ασκείται : α) με μελέτη του εγγράφου στο κατάστημα της υπηρεσίας, ή β) με χορήγηση αντιγράφου, εκτός αν η αναπαραγωγή τούτου μπορεί να βλάψει το πρωτότυπο. Η σχετική δαπάνη αναπαραγωγής βαρύνει τον αιτούντα, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά …» με την επιφύλαξη της προστασίας των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, που τυχόν εμπεριέχονται στις αιτήσεις με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στον Νόμο 4624/19 με θέμα «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»

Αναφορικά με το δεύτερο σκέλος του ανωτέρω αιτήματός σας, περί ανάρτησης των δηλώσεων προτίμησης των εκπαιδευτικών στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης, ενημερώνουμε ότι αυτό δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις καθόσον αυτές δεν αφορούν σε μοριοδοτούμενα κριτήρια.

                                                                               

                                                                                          Η Δ/ντριας της Δ/νσης Β/μιας Εκπ/σης Πιερίας

                                                                                                           Μεταξία Τσιαργαλή»

 

    Συναδέλφισσες-φοι

Νομίζω πως και ο πιο κακόπιστος εκπ/κός αντιλαμβάνεται ότι είναι πρακτικά αδύνατον  να καταφέρει κάποιος μέσα σε 47 λεπτά να μετακινηθεί στα γραφεία της Β΄/θμιας Εκπ/σης και εφόσον του επιτρέψουν, να ελέγξει τα παραπάνω στοιχεία, να επιστρέψει στο σπίτι του για να συμμετάσχει στην προγραμματισμένη συνεδρίαση.

    Για τους παραπάνω λόγους ο αιρετός της ΚΕΕ ανέφερε στο συμβούλιο, ότι απέχει από την ψηφοφορία, διότι δεν του χορηγήθηκαν εγκαίρως τα στοιχεία που ζήτησε από την υπηρεσία και ότι με αυτόν τον τρόπο καταργείται ο ρόλος του αιρετού, ο οποίος καλείται να νομιμοποιήσει εξ’ αποστάσεως και μάλιστα χωρίς στοιχεία μία αδιαφανή διαδικασία και να χρεωθεί τυχόν λάθη της υπηρεσίας, όπως έγινε αρκετές φορές κατά το παρελθόν.

Παρατηρήσεις

  • Τις προσωρινές τοποθετήσεις του Αυγούστου του 2020 η Υπηρεσία τις ανακοίνωσε με τους αριθμούς μητρώου των εκπ/κών, διότι θεωρούσε ότι τα ονόματά τους αποτελούσαν προσωπικά δεδομένα.

Στις 28-08-20 ο αιρετός της ΚΕΕ ζήτησε από την Υπηρεσία με αίτησή του (αρ.πρωτ. 9257), να του χορηγηθούν οι αριθμοί μητρώου των εκπ/κών για να μπορεί να ελέγξει τις προσωρινές τοποθετήσεις και έλαβε την απάντηση ότι δε δύναται να του χορηγηθούν, διότι αποτελούν προσωπικά δεδομένα.

Στις 02-03-21 αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΔΙΔΕ Πιερίας τα μόρια των συναδέλφων, που επιθυμούν οριστική τοποθέτηση ή βελτίωση θέσης με τα ονοματεπώνυμα και τους αριθμούς μητρώου.

Τα συμπεράσματα δικά σας.

  • Ο αιρετός της ΔΑΚΕ δήλωσε ότι απέχει από τις οργανικές τοποθετήσεις των ΠΕ04.01, διότι είχε άμεση εμπλοκή με το θέμα, αφού είχε δηλώσει το ΓΕΛ Κονταριώτισσας, μολονότι προσποιήθηκε εκ του ασφαλούς ότι δε θα έκανε χρήση της υπεραριθμίας του. Προφανώς είχε αντιληφθεί έγκαιρα ότι μόνο με βελτίωση θέσης θα μπορούσε να τοποθετηθεί στο ΓΕΛ Κονταριώτισσας, αλλά δυστυχώς δεν του βγήκε.

Και πάλι τα συμπεράσματα δικά σας.

  • Μέχρι την Τρίτη 05-06-21 και ώρα 23:59μ.μ οι εκπ/κοί που δεν τοποθετήθηκαν μπορούν να καταθέσουν νέα δήλωση προτίμησης σχολείων στα εναπομείναντα κενά.
  • Αν για οποιοδήποτε λόγο υπάρχει διαφωνία ή απορία με τις οργανικές τοποθετήσεις που ανακοινώθηκαν στην ιστοσελίδα της Δ/νσης, παρακαλούμε συνάδελφοι να επικοινωνήσετε μαζί μας και να υποβάλλετε άμεσα ένσταση στην υπηρεσία.   

 

 

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

αιρετό τακτικό μέλος

αιρετό αναπληρ. μέλος

του ΠΥΣΔΕ

του ΠΥΣΔΕ

τηλ. 6947842040

τηλ. 6930478469