Διεύθυνση
Ειρήνης 34
60100, Κατερίνη

τηλ.: 23510306714

website: http://www.elmepierias.gr

e-mail: info@elmepierias.gr