Διεύθυνση
Ειρήνης 34
60100, Κατερίνη

τηλ.: 2351028287

website: http://www.elmepierias.gr

e-mail: info@elmepierias.gr