ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΡΑΤΑΞΗ

Πρόεδρος: 

  Μιχάλης Ντελής

  Α.Α.Κ.-ΣΥΝΕΚ

Αντιπρόεδρος:

  Δημήτρης Γάτας 

  Α.Α.Κ.-ΣΥΝΕΚ

Γεν.Γραμματέας:

  Φανή Ζιώγα

  Δ.Α.Κ.Ε.

Ταμίας:

  Mαρία Λάιου

  Δ.Α.Κ.Ε.

Οργανωτικός Γραμματέας

   Κενή θέση

Μέλη:

  Δημήτρης Μπουλούμης  

   Κ.Ε.Ε.

  Γιώργος Βαρδακώστας  

   Κ.Ε.Ε.

  Τάσος Αετόπουλος  

   Α.Σ.Ε.