ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΟΥ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΤOY ΑΙΡΕΤOY ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ 45η/26-11-2021

ΘΕΜΑ 1ο: Αναγνώριση προϋπηρεσίας και μισθολογική κατάταξη τεσσάρων (4) αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μιας νεοδιορισμένης εκπαιδευτικού.

Εγκρίθηκε η αναγνώριση της προϋπηρεσίας στο σύνολο των αιτούντων εκπαιδευτικών, βάσει της εισήγησης του αρμοδίου τμήματος της υπηρεσίας, καθώς και η μισθολογική κατάταξη αυτών. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 2ο: Αναγνώριση συνάφειας ενός διδακτορικού και έξι (6) μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.

Εγκρίθηκε η συνάφεια ενός (1) διδακτορικού τίτλου και έξι (6) μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, μετά από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας, εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 3ο: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε αναπληρωτή εκπαιδευτικό.

Εγκρίθηκε η χορήγησή της, εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 4ο: Διάθεση, Τροποποίηση και Ανάκληση Διάθεσης εκπαιδευτικών στο ΕΚ Κατερίνης.

Εγκρίθηκαν οι αλλαγές στο σύνολό τους, βάσει της εισήγησης του Δ/ντή του ΕΚ Κατερίνης. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 5ο: Εξέταση αιτημάτων εκπαιδευτικών.

  • Αιτήματα τεσσάρων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ08 και ΠΕ06 που είχαν τοποθετηθεί αναγκαστικά για τις ανάγκες της υπηρεσίας για ανάκληση διάθεσης σε άλλη σχολική μονάδα να συμπληρώσουν το ωράριό τους με ώρες Α’ ανάθεσης. Τα αιτήματα δεν έγιναν δεκτά.

Ο αιρετός της παράταξης καταψήφισε την απόρριψη των αιτημάτων γιατί οι μετακινήσεις τους έγιναν αναγκαστικά ενώ είχαν ήδη συμπληρωμένο το ωράριό τους.

ΘΕΜΑ 6ο: Τροποποίηση Διάθεσης για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου.

Μετά την εξέταση των αιτημάτων των εκπαιδευτικών αλλά και τις ανάγκες των σχολικών μονάδων, το συμβούλιο προέβη σε τροποποίηση των διαθέσεων για συμπλήρωση του ωραρίου τους στα εναπομείναντα κενά. Οι τροποποιήσεις ανακοινώθηκαν από την υπηρεσία. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση πλην των μετακινήσεων που έγιναν από την υπηρεσία λόγω ανάκλησης συμπλήρωσης με Β΄ ανάθεση σε εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ06 στις σχολικές τους μονάδες χωρίς να ερωτηθούν. Θυμίζω ότι επειδή το υπουργείο δεν κάλυψε τις ανάγκες μας σε εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ06, η υπηρεσία προέβη σε τροποποίηση της συμπλήρωσης ωραρίου αυτών ενώ κάλυπταν το ωράριό τους με Β’ ανάθεση, με εκπαιδευτικούς που είχαν υπόλοιπο ωραρίου, για να αναλάβουν ώρες Α’ ανάθεσης σε άλλες σχολικές μονάδες.

Για οποιαδήποτε πληροφορία θα είμαι στη διάθεσή σας. 


Τόκας Στέργιος
Τακτικό αιρετό μέλος
Email: tokasast@gmail.com
Τηλ.: 6976616716