ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΟΥ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΤOY ΑΙΡΕΤOY ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ 46η/09-12-2021

 

ΘΕΜΑ 1ο: Αναγνώριση προϋπηρεσίας και μισθολογική κατάταξη οκτώ (8) αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Εγκρίθηκε η αναγνώριση της προϋπηρεσίας στο σύνολο των αιτούντων εκπαιδευτικών, βάσει της εισήγησης του αρμοδίου τμήματος της υπηρεσίας, καθώς και η μισθολογική κατάταξη αυτών. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 2ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και τίτλου σπουδών ως integrated master.

Εγκρίθηκε η συνάφεια ενός (1) τίτλου σπουδών ως integrated master και τριών (3) μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, μετά από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας, εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 3ο: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Εγκρίθηκε η χορήγησή της σε τρεις (3) εκπαιδευτικούς, εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 4ο: Τροποποίηση Διάθεσης εκπαιδευτικών στο ΕΚ Κατερίνης.

Εγκρίθηκαν οι αλλαγές στο σύνολό τους (έξι), βάσει της εισήγησης του Δ/ντή του ΕΚ Κατερίνης. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 5ο: Εξέταση αιτημάτων εκπαιδευτικών.

 

  • Αιτήματα δύο εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ83, που είχαν διατεθεί για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου, για ανάκληση διάθεσης λόγω αδυναμίας μετακίνησης την ίδια μέρα. Τα αιτήματα δεν έγιναν δεκτά.

 

Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την αποδοχή των αιτημάτων γιατί οι μετακινήσεις τους σ΄ αυτές τις αποστάσεις την ίδια μέρα ήταν αντικειμενικά αδύνατες.

 

ΘΕΜΑ 6ο: Τροποποίηση Διάθεσης για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου.

 

Μετά την εξέταση των αιτημάτων των εκπαιδευτικών, την επιστροφή από μακροχρόνια άδεια αλλά και τις ανάγκες των σχολικών μονάδων, το συμβούλιο προέβη σε τροποποίηση των διαθέσεων για συμπλήρωση του ωραρίου τους στα εναπομείναντα κενά. Οι τροποποιήσεις ανακοινώθηκαν από την υπηρεσία. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση πλην μιας τοποθέτησης.

Για οποιαδήποτε πληροφορία θα είμαι στη διάθεσή σας. 

Τόκας Στέργιος

Τακτικό αιρετό μέλος

Email: tokasast@gmail.com

Τηλ.: 6976616716