ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΟΥ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΤOY ΑΙΡΕΤOY ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ 1η/11-01-2022

ΘΕΜΑ 1ο: Αναγνώριση προϋπηρεσίας νεοδιόριστων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Εγκρίθηκε η αναγνώριση της προϋπηρεσίας για δύο (2) νεοδιόριστους και δεκατρείς (13) αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, βάσει της εισήγησης του αρμοδίου τμήματος της υπηρεσίας. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 2ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Εγκρίθηκε η συνάφεια τριών (3) μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, μετά από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας, εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 3ο: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.

Εγκρίθηκε η χορήγηση τριών (3) αδειών για το σύνολο των αιτούντων εκπαιδευτικών, εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός αναπληρωτή του Δ/ντή στο ΕΠΑΛ Αιγινίου.

Εγκρίθηκε ο ορισμός αναπληρωτή του Δ/ντή στο ΕΠΑΛ Αιγινίου, βάσει της εισήγησης του Δ/ντή του. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 5ο: Εξέταση αιτημάτων εκπαιδευτικών.

  • Αιτήματα δύο εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ83, που είχαν τοποθετηθεί στο ΕΠΑΛ Αιγινίου και στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Κατερίνης αντίστοιχα για τροποποίηση της τοποθέτησής τους και διάθεσης για συμπλήρωση ωραρίου. Τα αιτήματα έγιναν δεκτά.

  • Αίτημα αναπληρώτριας εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ03 για τροποποίηση της τοποθέτησής της λόγω μακροχρόνιας άδειας συναδέλφου. Το αίτημα έγινε δεκτό.

Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση στο σύνολό της.

ΘΕΜΑ 6ο: Τροποποίηση Διάθεσης και Διάθεση για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου.

Μετά την εξέταση των αιτημάτων των εκπαιδευτικών, τις προσλήψεις των αναπληρωτών αλλά και τις ανάγκες των σχολικών μονάδων, το συμβούλιο προέβη σε τροποποίηση των διαθέσεων για συμπλήρωση του ωραρίου τους στα εναπομείναντα κενά. Οι τροποποιήσεις ανακοινώθηκαν από την υπηρεσία. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 7ο: Καθορισμός λειτουργικών κενών για την τοποθέτηση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που διορίστηκαν σ΄ αυτή τη φάση πρόσληψης.

Για οποιαδήποτε πληροφορία θα είμαι στη διάθεσή σας. 

Τόκας Στέργιος
Τακτικό αιρετό μέλος
Email: tokasast@gmail.com
Τηλ.: 6976616716