ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΟΥ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΤOY ΑΙΡΕΤOY ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ 3η/31-01-2022

ΘΕΜΑ 1ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.

Εγκρίθηκε η συνάφεια επτά (7) τίτλων σπουδών από εννιά (9), μετά από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας, εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις. Οι δύο τίτλοι παρέμειναν σε εκκρεμότητα και ζητήθηκαν επιπλέον στοιχεία. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 2ο: Αναγνώριση προϋπηρεσίας και μισθολογική κατάταξη εννιά (9) αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Εγκρίθηκε η αναγνώριση της προϋπηρεσίας στο σύνολο των αιτούντων εκπαιδευτικών, βάσει της εισήγησης του αρμοδίου τμήματος της υπηρεσίας, καθώς και η μισθολογική κατάταξη αυτών. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 3ο: Τροποποίηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.

Εγκρίθηκε η τροποποίηση μιας (1) άδειας, εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 4ο: Ένταξη εκπαιδευτικών σε ειδική κατηγορία μετάθεσης.

Εγκρίθηκε η ένταξη για το σύνολο των αιτούντων πλην τριών που δεν ενέπιπταν στις προϋποθέσεις του άρθρου 13 του ΠΔ50/1996. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 5ο: Διάθεση και Τροποποίηση Διάθεσης εκπαιδευτικών στο ΕΚ Κατερίνης.

Εγκρίθηκαν οι αλλαγές στο σύνολό τους για έξι διαθέσεις και πέντε τροποποιήσεις για εκπαιδευτικούς του 1ου και 2ου ΕΠΑΛ Κατερίνης, βάσει της εισήγησης του Δ/ντή του ΕΚ Κατερίνης. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 6ο: Εξέταση αιτημάτων εκπαιδευτικών και σχολικών μονάδων.

  • Αίτημα αναπληρώτριας εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ03, για τροποποίηση της τοποθέτησής της λόγω μη ανάληψης υπηρεσίας από άλλη εκπαιδευτικό που είχε τοποθετηθεί σ΄ αυτή τη σχολική μονάδα. Το αίτημα έγινε αποδεκτό.
  • Αίτημα αναπληρώτριας εκπαιδευτικού ΠΕ79.01 για τροποποίηση της τοποθέτησής της και τοποθέτησής στο Μουσικό Σχολείο Κατερίνης επειδή η εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ79.01 που τοποθετήθηκε, έχοντας τα περισσότερα μόρια, δεν διέθετε την ειδικότητα που απαιτούνταν για τη διδασκαλία του πιάνου. Το αίτημα δεν έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.

Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την αποδοχή του συνόλου των αιτημάτων για το μεν πρώτο επειδή δεν έθιγε κανένα συνάδελφο, για το δε δεύτερο επειδή θεωρεί ότι το κενό που υπήρχε στο Μουσικό Σχολείο Κατερίνης θα έπρεπε να καλυφθεί από την εκπαιδευτικό που διέθετε την απαιτούμενη ειδικότητα. Για τα συγκεκριμένα μαθήματα προσλαμβάνονται από το υπουργείο καθηγητές που έχουν την απαιτούμενη ειδικότητα και μόνο.

ΘΕΜΑ 7ο: Τοποθέτηση και Τροποποίηση  Τοποθέτησης και Διάθεσης για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου.

Το συμβούλιο προέβη σε τροποποίηση των διαθέσεων για συμπλήρωση του ωραρίου στα κενά που προέκυψαν λόγω μείωσης ωραρίου από χρόνια υπηρεσίας και λόγω μη ανάληψης υπηρεσίας αναπληρωτών. Οι τροποποιήσεις ανακοινώθηκαν από την υπηρεσία. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

Για οποιαδήποτε πληροφορία θα είμαι στη διάθεσή σας. 

Τόκας Στέργιος
Τακτικό αιρετό μέλος
Email: tokasast@gmail.com
Τηλ.: 6976616716