ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΟΥ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΤOY ΑΙΡΕΤOY ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ 4η/07-02-2022

ΘΕΜΑ 1ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.

Εγκρίθηκε η συνάφεια οκτώ (8) τίτλων σπουδών, μετά από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας, εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις. Οι δύο τίτλοι που ήταν σε εκκρεμότητα εγκρίθηκε η συνάφειά τους. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 2ο: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Εγκρίθηκε η χορήγηση έξι (6) αδειών, εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 3ο: Εξέταση αιτημάτων εκπαιδευτικών και σχολικών μονάδων.

  • Αίτημα αναπληρώτριας εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ80, για τροποποίηση της τοποθέτησής της, λόγω επιστροφής συναδέλφου που αναπλήρωνε, και επαναφορά της στην αρχική τοποθέτηση. Το αίτημα έγινε αποδεκτό.
  • Αίτημα αναπληρώτριας εκπαιδευτικού ΠΕ02 για ανάκληση της διάθεσής της για συμπλήρωση του υποχρεωτικού της ωραρίου στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Κατερίνης επειδή θα ήταν την ίδια μέρα σε πρωινό και απογευματινό κύκλο ενώ μετακινείται από Θεσσαλονίκη. Επίσης, η συνάδελφος δεν είχε τα λιγότερα μόρια σε σχέση με άλλο αναπληρωτή που δεν συμπλήρωνε το ωράριό του. Το αίτημα έγινε αποδεκτό.

Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την αποδοχή του συνόλου των αιτημάτων.

ΘΕΜΑ 4ο: Τοποθέτηση και Τροποποίηση  Τοποθέτησης και Διάθεσης για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου.

Το συμβούλιο προέβη σε τροποποίηση των διαθέσεων για συμπλήρωση του ωραρίου στα κενά που προέκυψαν λόγω νέων αδειών. Οι τροποποιήσεις θα ανακοινωθούν από την υπηρεσία. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση στο σύνολό της πλην αυτής που αφορούσε τη μετακίνηση εκπαιδευτικού για τις επιπλέον ώρες από αυτές που είχε υπόλοιπο.

ΘΕΜΑ 5ο: Πρόταση διάθεσης εκπαιδευτικών για παροχή διοικητικού έργου.

Εγκρίθηκε η πρόταση για χορήγηση διοικητικού έργου σε δύο (2) εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11 της ειδικής αγωγής. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

Για οποιαδήποτε πληροφορία θα είμαι στη διάθεσή σας. 

Τόκας Στέργιος
Τακτικό αιρετό μέλος
Email: tokasast@gmail.com
Τηλ.: 6976616716