ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΟΥ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΤOY ΑΙΡΕΤOY ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ 12η/14-04-2022

ΘΕΜΑ 1ο: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε μία μόνιμη και μία αναπληρώτρια εκπαιδευτικό.

Εγκρίθηκε η χορήγηση και των δύο (2) αδειών, εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 2ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.

Εγκρίθηκε η συνάφεια ενός (1) μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, μετά από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας, εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 3ο: Μερική Διάθεση στο Ε.Κ. Κατερίνης.

Εγκρίθηκε η Διάθεση για μία εκπαιδευτικό του Εσπερινού ΕΠΑΛ Κατερίνης, βάσει της εισήγησης του Δ/ντή του ΕΚ Κατερίνης. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 4ο: Συμπληρωματική αναγνώριση προϋπηρεσίας για εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ79.01.

Εγκρίθηκε η αναγνώριση της επιπλέον προϋπηρεσίας μετά τα συμπληρωτικά έγγραφα που κατέθεσε η συνάδελφος. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΘΕΜΑ 5ο: Καθορισμός ονομαστικού πίνακα οργανικά υπεραρίθμων εκπαιδευτικών του ΠΥΣΔΕ Πιερίας μετά τις μεταθέσεις 2022 Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Τ.Ε. .

Εγκρίθηκαν οι σχετικοί πίνακες Γενικής και Ειδικής Αγωγής και θα ανακοινωθούν από την υπηρεσία. Δόθηκε προθεσμία έως και την Τετάρτη 27-04-2022 και ώρα 23:59 για κατάθεση δηλώσεων προτίμησης. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Να σημειωθεί εδώ ότι αναγκαστική άρση υπεραριθμίας δεν υφίσταται. Μόνο εφόσον επιθυμούν να αλλάξουν οργανική θέση οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί να καταθέσουν δήλωση προτίμησης για τα οργανικά κενά που έχουν ανακοινωθεί.

Αφού επεξεργαστεί τα στοιχεία η υπηρεσία, το συμβούλιο θα συνεδριάσει για τις οργανικές τοποθετήσεις των υπεραρίθμων αρχές Μαΐου και στη συνέχεια αφού αναμορφώσει τον πίνακα κενών πλεονασμάτων θα δώσει προθεσμία για να κατατεθούν δηλώσεις προτίμησης από όσους βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ, όσους έχουν μετατεθεί με την τελευταία απόφαση μεταθέσεων και όσους ζητούν Βελτίωση θέσης.

Για οποιαδήποτε πληροφορία θα είμαι στη διάθεσή σας.

Τόκας Στέργιος
Τακτικό αιρετό μέλος
Email: tokasast@gmail.com
Τηλ.: 6976616716