ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΟΥ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΤOY ΑΙΡΕΤOY ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ 16η/31-05-2022

 

ΘΕΜΑ 1ο: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε μόνιμο και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Εγκρίθηκε η χορήγησή τους στο σύνολο (5), εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 2ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών σε μόνιμο και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Εγκρίθηκε η συνάφεια πέντε (5) μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, μετά από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας, εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 3ο: Εξέταση αιτήματος εκπαιδευτικού.

  • Αίτημα εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ01, για επιστροφή στο Μουσικό Σχολείο Κατερίνης για παροχή διοικητικού έργου. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 4ο: Οριστικοποίηση των Οριστικών τοποθετήσεων/βελτιώσεων Μόνιμων Εκπαιδευτικών του ΠΥΣΔΕ Πιερίας 2022 Γενικής και Ειδικής Αγωγής και τοποθετήσεις στα  εναπομείναντα οργανικά κενά.

Μετά την εξέταση των αιτήσεων θεραπείας στην προηγούμενη συνεδρίαση το συμβούλιο προέβη σε οριστικοποίηση των οργανικών τοποθετήσεων. Στη συνέχεια προχώρησε σε τοποθέτηση στα εναπομείναντα κενά γενικής και ειδικής αγωγής εφόσον υπήρχε προσωπικό στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ, είτε με αίτησή τους, είτε για το συμφέρον της υπηρεσίας. Οι τοποθετήσεις θα ανακοινωθούν από την υπηρεσία. Ο αιρετός της παράταξης καταψήφισε την οριστικοποίηση των τοποθετήσεων κατά το μέρος που αφορούσε τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ02 γιατί είχε απορριφθεί το αίτημα του συναδέλφου να τοποθετηθεί στο Γ/σιο Κονταριώτισσας, έχοντας περισσότερα μόρια και προγενέστερη επιλογή αυτό από το 1ο ΓΕΛ Κατερίνης. Αν γινόταν δεκτό το παραπάνω αίτημα άλλοι τρεις συνάδελφοι θα τοποθετούνταν σε προγενέστερες επιλογές τους.

 

ΘΕΜΑ 5ο: Τροποποίηση αναγνωρισμένου χρόνου προϋπηρεσίας εκπαιδευτικού.

Μετά από σχετική εισήγηση του αρμοδίου τμήματος της υπηρεσίας έγινε τροποποίηση της αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας εκπαιδευτικού κλάδου ΤΕ02.02. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία θα είμαι στη διάθεσή σας.

 

Τόκας Στέργιος

Τακτικό αιρετό μέλος

Email: tokasast@gmail.com

Τηλ.: 6976616716