ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ 22η/07-07-2020

 

ΘΕΜΑ 1ο: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε δύο εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11 και ΠΕ86.

Χορηγήθηκαν οι άδειες, μετά από σχετική εισήγηση τα υπηρεσίας, αφού πληρούνταν οι προϋποθέσεις. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 2ο: Λειτουργικά κενά εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2020-2021 για τη διενέργεια αποσπάσεων στις ΣΜΕΑΕ και στα Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.) και στη Γενική Εκπαίδευση.

Κατόπιν σχετικής εισήγησης από την υπηρεσία, εγκρίθηκαν τα λειτουργικά κενά στο σύνολό τους για τις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής, αλλά και των τμημάτων ένταξης. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση μιας και στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνεται το σύνολο των αναγκών για την ειδική αγωγή ανά ειδικότητα.

α/α ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ
1 ΠΕ02 -14
2 ΠΕ03 -14
3 ΠΕ04.01 -2
4 ΠΕ04.02 -2
5 ΠΕ04.04 -1
6 ΠΕ06 -1
7 ΠΕ08 -3
8 ΠΕ11 -7
9 ΠΕ78 -1
10 ΠΕ79.01 -1
11 ΠΕ80 -5
12 ΠΕ86 -3
13 ΠΕ88.01 -1
14 ΠΕ88.02 -1
15 ΠΕ88.03 -1
16 ΠΕ88.04 -1
17 ΠΕ88.05 -1

 

Επίσης, στη Γενική Εκπαίδευση η εισήγηση υπηρεσίας συμπεριέλαβε όλες τις παρατηρήσεις του αιρετού της ΔΑΚΕ για την εκτίμηση των λειτουργικών αναγκών για το επόμενο σχολικό έτος, σε αντίθεση με το προηγούμενο έτος, αφού διαπίστωσαν ότι δεν υφίστανται τα πλεονάσματα που είχαν δηλωθεί με την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων του Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους. Οι παρατηρήσεις μας που λήφθηκαν υπόψη ήταν:

  • Ο υπολογισμός των απαιτούμενων εκπαιδευτικών δεν έγινε στη βάση των 20 ωρών υποχρεωτικού ωραρίου, αλλά των 18 ωρών. Αυτό και μόνο επηρέασε σημαντικά προς τα κάτω τα πλεονάσματα και σε κάποιες ειδικότητες είχαμε κενά αντί πλεονασμάτων.
  • Εκτιμήθηκαν οι εκπαιδευτικοί που θα απουσιάσουν με μακροχρόνια άδεια, αφού κλήθηκαν οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σχετική αίτηση που να δηλώνουν την πρόθεσή τους να λάβουν την παραπάνω άδεια.
  • Λήφθηκαν υπόψη οι αδυνατούντες να προσφέρουν διδακτικό έργο, οι οποίοι είχαν απαλλαγεί κατά το προηγούμενο σχολικό έτος και υφίστανται και σήμερα οι λόγοι υγείας για απαλλαγή, καθώς και περιπτώσεις εκπαιδευτικών που αντιμετωπίζουν σοβαρούς λόγους υγείας και χρήζουν νοσοκομειακής νοσηλείας.
  • Εκτιμήθηκαν ακόμη και οι ανάγκες για κατ’ οίκον διδασκαλία, βάσει των αναγκών του προηγουμένου σχολικού έτους, που συνεχίζουν να χρήζουν κατ’ οίκον διδασκαλίας και κατά το επόμενο, σε ειδικότητες που εμφάνιζαν πλεονάσματα.
  • Συνεκτιμήθηκαν στους απόντες και οι εκπαιδευτικοί που έχουν οριστεί ως υπεύθυνοι ΕΚΦΕ, Φυσικής Αγωγής και ΠΛΗΝΕΤ.
  • Επίσης, λήφθηκαν υπόψη και διδασκαλίες με Β’ Ανάθεση για εκπαιδευτικούς Ξένων Γλωσσών και ΠΕ04.01 Φυσικής που εμφάνιζαν πλεονάσματα και συνηθίζουν να συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο με ώρες Β’ Ανάθεσης.
  • Εκτιμήθηκαν ακόμη και σπασίματα τμημάτων λόγω μικρών αιθουσών στη βάση του 1,5 m2 ανά μαθητή, κυρίως στις ειδικότητες που διδάσκουν πληροφορική και τεχνολογία.

Για όλους τους παραπάνω λόγους ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε τα λειτουργικά κενά πλεονάσματα σχολικού έτους 2020-21, αφού η υπηρεσία άλλαξε γραμμή πλεύσης, καθώς και τα υπόλοιπα μέλη του συμβουλίου που είχαν εναντιωθεί σε αυτές τις ρυθμίσεις. Έτσι σε αρκετές ειδικότητες τα πλεονάσματα μηδενίστηκαν σχεδόν και σε άλλες δημιουργήθηκε σημαντικός αριθμός κενών, που θα δώσουν την ευκαιρία σε πολλούς συναδέλφους να διεκδικήσουν απόσπαση πλησιέστερα στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους.

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται συγκριτικά στοιχεία για τα κενά – πλεονάσματα που δόθηκαν πέρυσι για το τρέχον σχολικό έτος καθώς και τα φετινά για το επόμενο. Στη στήλη 2019-2020 είναι αυτά που δόθηκαν πέρυσι, στη στήλη 2020-21 είναι αυτά που δόθηκαν φέτος και στη στήλη διαφορά αποτυπώνεται πόσο μειώθηκαν τα πλεονάσματα φέτος σε σχέση με πέρυσι.

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ KENΑ(-) / ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ(+) ΔΙΑΦΟΡΑ
    2019-20 2020-21  
ΠΕ01.00 ΘΕΟΛΟΓΟΙ 9 2 -7
ΠΕ02.00 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 53 9 -44
ΠΕ03.00 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 11 -9 -20
ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ 21 2 -19
ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ 14 -2 -16
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ -4 -2 2
ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ -2 2
ΠΕ05.00 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 9 6 -3
ΠΕ06.00 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 11 -11
ΠΕ07.00 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 2 -3 -5
ΠΕ08.00 ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 1 -1
ΠΕ11.00 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 9 -16
ΠΕ33.00 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΙΘΕ) 1 -1
ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -1 -1
ΠΕ79.01/ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 3 -1 -4
ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 7 7  
ΠΕ81 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 6 6  
ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 4 -1 -5
ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 5 4 -1
ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 4 3 -1
ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 23 8 -15
ΠΕ87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ -1 -1  
ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ -2 -5 -3
ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ -1 -1
ΠΕ87.08 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ -2 -3 -1
ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ -3 -1 2
ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ 2 1 -1
ΠΕ88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 2 1 -1
ΠΕ88.05 ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2 2  
ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ -1 -1
ΠΕ90 ΝΑΥΤΙΚΩΝ 1 1  
ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 1  
ΤΕ01.04 ΨΥΚΤΙΚΟΙ 2 2  
ΤΕ01.06 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ   1 1
ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ -1 -1
ΤΕ02.01 ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ-ΔΟΜΙΚΟΙ 1 1
ΤΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ 2 -1 -3

 

 

ΘΕΜΑ 3ο: Εξέταση αιτήματος Συλλόγου Αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής.

Μας αναγνώστηκε επιστολή από το σύλλογο αναπληρωτών εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, με την οποία εξέφραζαν τη διαφωνία τους στις βελτιώσεις οργανικών τοποθετήσεων που έγιναν φέτος στο ΠΥΣΔΕ Πιερίας στην ειδική αγωγή και την ανησυχία τους για τη μείωση των οργανικών θέσεων στα τμήματα ένταξης που θα δοθούν για διορισμό.

Σ’ αυτό το σημείο να επισημάνουμε ότι οι οργανικές τοποθετήσεις στην ειδική αγωγή    ( ΣΜΕΑΕ και Τμήματα Ένταξης ) γίνονται ακριβώς με τα ίδια κριτήρια και αντίστοιχη διαδικασία με αυτή που ακολουθείται στις σχολικές μονάδες Γενικής Εκπαίδευσης, όπως αναφέρει σχετική νομοθεσία. Εφόσον συστάθηκαν οι οργανικές θέσεις στα τμήματα ένταξης δε θα μπορούσε να μη δοθούν για βελτίωση στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην ειδική αγωγή.

Όσον αφορά τα κενά για διορισμό δεν επηρεάζονται από την παραπάνω μετακίνηση των εκπαιδευτικών αφού τα οργανικά κενά της ειδικής αγωγής για διορισμό παραμένουν τα ίδια. Επίσης, η κάλυψη των σχολικών μονάδων ΣΜΕΑΕ κατά προτεραιότητα με διδακτικό προσωπικό έναντι των τμημάτων ένταξης δεν καταστρατηγείται, αφού κατά την έναρξη του επόμενου σχολικού έτους θα υπάρχουν εκπαιδευτικοί είτε από απόσπαση, είτε από διορισμό μονίμων ή αναπληρωτών εκπαιδευτικών και θα καλυφθούν οι ανάγκες των ΣΜΕΑΕ κατά προτεραιότητα έναντι των τμημάτων ένταξης.

 

 

 

 

 

 

Τόκας Στέργιος

Τακτικό αιρετό μέλος

Email: tokasast@gmail.com

Τηλ.: 6976616716

Θεόδωρος Σιαμάγκας

Αναπληρωματικό αιρετό μέλος

Email: siamagkas@gmail.com

Τηλ.: 6981677992

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [162.00 B]