ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ ΘΥΜΗΣΟΥ!

ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ  ΘΥΜΗΣΟΥ!

 

        Συναδέλφισσες, -φοι

 

   Εν όψει των επικείμενων εκλογών για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το Σάββατο 07-11-2020, σας προτρέπουμε να θυμηθείτε διαδικασίες, που εφαρμόζονταν και γεγονότα που βιώναμε κατά την λειτουργία τους πριν από το 2013, αλλά και μετά από την πρώτη εκλογή αιρετού της Κίνησης Ελεύθερων Εκπαιδευτικών (ΚΕΕ) στο ΠΥΣΔΕ Πιερίας.

 

       Πριν το 2013:

 • Δίνονταν οργανικά κενά με πολύ λιγότερες από 12 ώρες, σε αντίθεση με αυτό που προβλέπει ο νόμος, με αποτέλεσμα μέχρι και σήμερα να δημιουργούνται σοβαρές παρενέργειες σε πολλούς συναδέλφους, όταν την επόμενη χρονιά προκύπτει οργανική ή λειτουργική υπεραριθμία.
 • Οι εκπαιδευτικοί υπέβαλαν αιτήσεις προσωρινής τοποθέτησης σε μόλις 20 σχολικές μονάδες, χωρίς να έχουν ανακοινωθεί τα λειτουργικά κενά, όπως προβλέπεται και από τα ΠΔ 50/1996 και ΠΔ 100/1997 και μάλιστα χωρίς να πρωτοκολλούνται από την Υπηρεσία,
 • Δεν εφαρμοζόταν η νομοθεσία, που αφορούσε στις λειτουργικές υπεραριθμίες και οι οργανικά υπεράριθμοι ονομάζονταν εσφαλμένα και λειτουργικά υπεράριθμοι. Επίσης οι αποσπάσεις των λειτουργικά υπεράριθμων πραγματοποιούνταν εσφαλμένα με μόρια απόσπασης και όχι μετάθεσης, όπως προβλεπόταν.
 • Η ΔΙΔΕ δεν αναρτούσε τα μόρια και τις δηλώσεις προτίμησης σχολείων, με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι εκπαιδευτικοί να ελέγξουν τις τοποθετήσεις τους.
 • Δεν υπήρχε καμία ενημέρωση από τους αιρετούς και ελάχιστοι συνάδελφοι τολμούσαν να υποβάλλουν ενστάσεις επί αποφάσεων του ΠΥΣΔΕ, φοβούμενοι την στοχοποίηση.
 • Η διάθεση του πλεονάζοντος προσωπικού για παροχή διοικητικού έργου στις σχολικές μονάδες γινόταν χωρίς καμία διαφανή διαδικασία, αλλά λειτουργώντας κατά βούληση.
 • Δεν υπήρχε κανένας έλεγχος των πρακτικών του συμβουλίου από τους τότε αιρετούς, παρέμεναν ανυπόγραφα και διάσπαρτα σε φυλλάδια για πολλούς μήνες, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος για οποιαδήποτε τροποποίησή τους.
 • Δεν υποβάλλονταν δηλώσεις προτίμησης σχολείων από τους συναδέλφους, για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου, αλλά υλοποιούνταν από αναρμόδιο εκπαιδευτικό, που παρευρισκόταν παρανόμως στο ΠΥΣΔΕ.

       Από το 2013 έως σήμερα

 • Ανακοινώνονται αναλυτικά τα προβλεπόμενα οργανικά κενά με τις διαθέσιμες ώρες εκάστου.
 • Οι εκπαιδευτικοί πλέον υποβάλλουν αιτήσεις προσωρινής τοποθέτησης σε όλες τις σχολικές μονάδες, οι οποίες φυσικά πρωτοκολλούνται από την υπηρεσία και τα τελευταία χρόνια η υποβολή τους γίνεται με το ηλεκτρονικό σύστημα «Αθηνά».
 • Εφαρμόζεται πλέον ορθά η νομοθεσία για τις λειτουργικές υπεραριθμίες και χαρακτηρίζονται λειτουργικά υπεράριθμοί αυτοί, που έχουν πλεόνασμα ωρών τουλάχιστον 12 ώρες, κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Φυσικά οι αποσπάσεις τους πραγματοποιούνται με μόρια μετάθεσης σύμφωνα με τα ΠΔ 50/1996 και ΠΔ 100/1997.
 • Αναρτώνται τα μόρια και οι δηλώσεις προτίμησης σχολείων των εκπαιδευτικών στην ιστοσελίδα της Δ/νσης, με εξαίρεση τη φετινή σχολική χρονιά, κατά την οποία αρνήθηκε να το υλοποιήσει η Υπηρεσία, επικαλούμενη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.
 • Οι αιρετοί της ΚΕΕ σας παρέχουν αναλυτική και έγκαιρη ενημέρωση για τα θέματα που συζητούνται στο ΠΥΣΔΕ, παρέχοντάς σας χρήσιμες συμβουλές για τις ενέργειες, στις οποίες πρέπει να προβείτε, όπως και για θέματα που αφορούν στην αναγνώριση πλασματικού χρόνου εργασίας, συνταξιοδότηση, αναγνώριση προϋπηρεσίας από τον ιδιωτικό τομέα, δικαστικές διεκδικήσεις, εκπτωτικές κάρτες κλπ.
 • Η διάθεση του πλεονάζοντος προσωπικού για παροχή διοικητικού έργου στις σχολικές μονάδες γίνεται πλέον σύμφωνα με τα μόρια μετάθεσης, τις δηλώσεις προτίμησης των εκπαιδευτικών και τις λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων.
 • Οι αιρετοί της ΚΕΕ καταγράφουν όλες τις αποφάσεις του συμβουλίου στα προσωπικά τους πρακτικά, ώστε να ασκούν ουσιαστικό έλεγχο στη διοίκηση, απαιτώντας να υπογράφονται έγκαιρα και να βιβλιοδετούνται τα επίσημα πρακτικά του ΠΥΣΔΕ στο τέλος του ημερολογιακού έτους.
 • Υποβάλλονται πλέον δηλώσεις προτίμησης σχολείων από τους συναδέλφους, για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου.
 • Με ενέργειες των αιρετών της ΚΕΕ απομακρύνθηκε από το ΠΥΣΔΕ Πιερίας αναρμόδιος εκπαιδευτικός, που παρευρισκόταν παρανόμως στις συνεδριάσεις.
 • Επίσης οι αιρετοί της ΚΕΕ υπέβαλαν πλήθος αιτήσεων και ερωτημάτων προς την ΔΙΔΕ Πιερίας και προς το Υπουργείο Παιδείας, σχετικά με διαδικασίες της νομοθεσίας, που είχαν ασάφειες, με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας του συμβουλίου.
 • Οι αιρετοί της ΚΕΕ ήταν οι μόνοι που τόλμησαν να καταγγείλουν παράνομες διαδικασίες και αποφάσεις της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, όταν όλες οι κομματικές παρατάξεις αδιαφόρησαν για σημαντικά προβλήματα του κλάδου.
 • Οι αιρετοί της ΚΕΕ ήταν οι μόνοι που καταψηφίζουν διαθέσεις εκπαιδευτικών σε περισσότερα από τρία σχολεία, υποχρεωτικές διαθέσεις εκπαιδευτικών στα ΔΙΕΚ και σε κατ’ οίκον διδασκαλίες.

 

    Αγαπητοί συνάδελφοι, επειδή τίποτα από τα παραπάνω δεν είναι δεδομένο και αυτονόητο, σας καλούμε να συμμετέχετε μαζικά στις εκλογικές διαδικασίες, για την ανάδειξη των αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων και να δώσετε δύναμη στην ελεύθερη φωνή της παράταξής μας, εφόσον βέβαια κρίνετε ότι η παρουσία μας μέσα στα συμβούλια είναι απαραίτητη.

   Επίσης είναι δημοκρατικό δικαίωμα κάθε συναδέλφου να απέχει από τις διαδικασίες ή να μας καταψηφίσει, εφόσον θεωρεί ότι οι αιρετοί της ΚΕΕ ήμασταν ασυνεπείς τα οκτώ χρόνια, που σας εκπροσωπούσαμε στο ΠΥΣΔΕ, αναλαμβάνοντας και την ευθύνη που  αναλογεί στον καθένα σε περίπτωση, που καταργηθεί ο θεσμός των αιρετών εκπρόσωπων από τα συμβούλια ή επιλεγούν κομματικοί αιρετοί.

   Εμείς από τη μεριά μας υποσχόμαστε να σας εκπροσωπούμε με συνέπεια και αγωνιστικότητα, εφόσον μας τιμήσετε με την ψήφο σας στις επικείμενες εκλογές. Διαφορετικά, θα αποσυρθούμε από τη συνδικαλιστική δράση και θα ασχοληθούμε αποκλειστικά με το διδακτικό έργο, το οποίο ούτως ή άλλως θεωρούμε ότι είναι πιο δημιουργικό και λιγότερο ψυχοφθόρο από την ενασχόληση με τα κοινά.

 

«Ευχόμαστε τα καλύτερα για τον κλάδο»

 

Με εκτίμηση

 

Μπουλούμης Δημήτρης             Βαρδακώστας Γεώργιος