ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ 49η/15-12-2020

 

ΘΕΜΑ 1ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και ενός διδακτορικού τίτλου.

Εγκρίθηκε η συνάφεια, μετά από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας, για το σύνολο των τίτλων ( 20 ). Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 2ο: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε δύο εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ06 και ΠΕ86.

Εγκρίθηκε η χορήγηση εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 3ο: Διάθεση εκπαιδευτικών στο ΕΚ Κατερίνης.

Εγκρίθηκε η διάθεση των εκπαιδευτικών ( 7 ), μετά από σχετική εισήγηση του Δ/ντή του Ε.Κ. Κατερίνης. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 4ο: Προσδιορισμός λειτουργικών κενών για την πρόσληψη αναπληρωτών για ΜΝΑΕ και συμπληρωματικά για Γενική Παιδεία.

Το συμβούλιο ενέκρινε τον πίνακα κενών για να καλυφθούν οι ανάγκες των σχολικών μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης για την υλοποίηση του προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ». Επίσης, ενέκρινε συμπληρωματικά, στα κενά που εκτιμήθηκαν με την 45η Πράξη του ΠΥΣΔΕ, ένα επιπλέον κενό λόγω μακροχρόνιας αναρρωτικής άδειας. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

Τα κενά παρατίθενται παρακάτω ανά κατηγορία:

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

KENΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΑΡΙΟΥ

KENΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΠΕ04.01

ΦΥΣΙΚΟΙ

-1

 

 

ΜΝΑΕ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

KENΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΑΡΙΟΥ

KENΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΠΕ02

ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

-1

 

ΠΕ03

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

-2

-2

Τόκας Στέργιος

Τακτικό αιρετό μέλος

Email: tokasast@gmail.com

Τηλ.: 6976616716

Θεόδωρος Σιαμάγκας

Αναπληρωματικό αιρετό μέλος

Email: siamagkas@gmail.com

Τηλ.: 6981677992