ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ 1η/02-02-2021

 

ΘΕΜΑ 1ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Εγκρίθηκε η συνάφεια, μετά από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας, για το σύνολο των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών (14), πλην ενός Διδακτορικού τίτλου γιατί υπήρχε μόνο η αίτηση και ενός τίτλου ως integrated master αφού δεν προβλέπεται για αναπληρωτές. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 2ο: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Εγκρίθηκε η χορήγηση εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις για επτά (7) εκπαιδευτικούς πλην δύο που παρέμειναν σε εκκρεμότητα για διευκρινίσεις η μία και αποστολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών η άλλη. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 3ο: Διάθεση εκπαιδευτικών στο ΕΚ Κατερίνης.

Εγκρίθηκε η διάθεση ενός εκπαιδευτικού ( 1 ) εξολοκλήρου, μετά από σχετική εισήγηση του Δ/ντή του Ε.Κ. Κατερίνης. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 4ο: Αναγνώριση προϋπηρεσίας και χορήγηση οριστικού Μ.Κ. σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Το συμβούλιο ενέκρινε την αναγνώριση της προϋπηρεσίας και τη χορήγηση οριστικού μισθολογικού κλιμακίου σε 12 αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, μετά από σχετική εισήγηση από το αρμόδιο τμήμα της υπηρεσίας. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 5ο: Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών και Τροποποιήσεις τοποθέτησης και Διάθεσης εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου.

Εγκρίθηκε η τοποθέτηση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που προσλήφθηκαν κατά τη διάρκεια της μη λειτουργίας του συμβουλίου και είχαν τοποθετηθεί με απόφαση της Διευθύντριας Εκπ/σης. Επίσης εγκρίθηκαν και οι τροποποιήσεις τοποθέτησης και διάθεσης για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου λόγω μακροχρόνιων αδειών. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 6ο: Αίτημα του 2ου ΓΕΛ Κατερίνης για διάθεση εκπαιδευτικού για διοικητικό έργο.

Δεν ήταν δυνατόν να ικανοποιηθεί το αίτημα γιατί δεν υπάρχει διαθέσιμο προσωπικό που δεν ασκεί διδακτικά καθήκοντα. Ανάλογα αιτήματα υπάρχουν και από άλλες σχολικές μονάδες που δεν διαθέτουν καθόλου προσωπικό για διοικητικό έργο. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση.

 

 

Τόκας Στέργιος

Τακτικό αιρετό μέλος

Email: tokasast@gmail.com

Τηλ.: 6976616716

Θεόδωρος Σιαμάγκας

Αναπληρωματικό αιρετό μέλος

Email: siamagkas@gmail.com

Τηλ.: 6981677992